My všetci môžeme byť reportéri pre krajšiu Zem

Ľudmila Slivová - Deň Zeme si uctila vyčistením skládky odpadu v lese
Vložil/a admin dňa 22.04.2020

Zem hlási stav núdze. Výzvu EARTH DAY – MAYDAY! MAYDAY! prijalo 40 škôl a jednotlivcov a na svoje sociálne siete publikovali fotografie či videá na tému „čo robím(e) pre Zem“. Výzva ku Dňu Zeme je súčasťou iniciatívy MY VŠETCI SME REPORTÉRI, ktorá povzbudzuje mladých ľudí k šíreniu životného štýlu s úctou k prírode v čase zavretých škôl pre korona pandémiu.

Kancelárie programov Mladí reportéri pre životné prostredie a Zelená škola pri príležitosti Dňa Zeme pozvali všetkých mladých ľudí do 30 rokov a pedagógov zo Zelených škôl, aby prijali výzvu a napísali na sociálnu sieť, čo robia pre Zem – ako jednotlivci či školy. „Iba jeden deň v roku, 22. apríla, si pripomíname Deň Zeme, ale šancu znižovať ekologickú stopu máme každý deň. Deň Zeme preto vnímame ako spoločný sviatok, kedy si môžeme povedať, čo kto robí pre Zem a tým motivovať aj ďalších,“ povedala o výzve Klaudia Medalová, koordinátorka programu Mladí reportéri pre životné prostredie.

Výzvu prijalo aj Odborné učilište internátne v Lučenci, ktoré vzdeláva a vychováva žiakov so zdravotným znevýhodnením. Čo robia pre Zem? „Ušili sme si vrecká zo starých záclon, s ktorými chodíme na nákupy aj v rámci odborného výcviku budúcich kuchárov. Nakupujeme pokiaľ je to možné, lokálne potraviny“, uvádza Eva Hukkelová, koordinátorka Zelenej školy. Okrem toho v škole zberajú použitý jedlý olej, kompostujú, dažďovú vodu zachytávajú do sudov a používajú na zavlažovanie záhrady.

Vysadili sme si dvanásť ovocných stromov, pestujeme si vlastné bylinky, zeleninu, tekvice, máme jedlý živý plot. Jazierko s rybičkami slúži aj ako napájadlo pre pocestných vtáčikov. Vlani sme si založili trvalkový záhon, ktorý sme spestrili jarnými cibuľovinami. Učíme sa o jedlých kvetoch, dokonca sme z nich pripravili jedlo,“ napísala Eva Hukkelová. Ani tým sa však ich eko-aktivity nekončia. Na jeseň pečú koláče z jabĺk natrhaných v školskej záhrade. Každoročne tlačia kapustu do suda, z ktorej si varia výbornú vianočnú kapustnicu. Učia sa tvoriť ekologickú drogériu a realizujú zber použitého oblečenia a ponúkajú ho na znovupoužitie. Zelená škola sa tak stáva centrom dobrej environmentálnej praxe nielen pre pedagógov a žiakov, ale aj širokú komunitu.

Na výzvu reagovali aj mladí reportéri pre životné prostredie. Michal Mazánik z Trenčína: „Čo robím pre Zem ja? Vždy, keď je to aspoň trochu možné, preferujem verejnú dopravu, alebo chôdzu namiesto auta. Prečo? Žijem v meste a nechcem, aby všetok verejný priestor zabrali autá. Okrem toho si myslím, že keď sa ktokoľvek z nás rozhodne vymeniť auto za verejnú dopravu, či bicykel, alebo chôdzu, pomôže aspoň svojou trochou znížiť uhlíkovú stopu, ktorú produkujeme.

Ľudmila Slivová zo Spišskej Novej Vsi s kamarátkou poupratovali smetisko pri záhradkárskej oblasti. Na sociálnej sieti Ľudmila napísala: „Touto našou aktivitou chceme preto aj vás povzbudiť a motivovať k tomu, aby ste i vy venovali našej Zemi malý ekologický darček.“

Eva Mančíková zo Serede uvádza, že ako rodina sa snažia nakupovať v bezobalových obchodoch, čím postupne znižujú množstvo odpadu z domácnosti. Inyia Govender zo Zaježovej koná pre Zem takto: „Kupujem mlieko a vajíčka lokálne, sezónne a bez obalu u susedov.“

„Náš dom stále horí“, povedala vo februári v Davose Greta Thunberg. Je apríl 2020 a aj v dôsledku korona pandémie stojíme na prahu dôležitých rozhodnutí, ako obnoviť ekonomiku. Každý hlas za ohľaduplnosť k prírode a k sebe navzájom je  potrebný.

My všetci môžeme byť reportéri a na sociálnych sieťach spoluvytvárať obraz zdravšej a zelenšej budúcnosti. My všetci môžeme ísť príkladom, ale žolík pre udržateľné Slovensko majú v rukách politici. Za Mladých reportérov pre životné prostredie a Zelené školy sa budeme snažiť, aby naše hlasy boli dostatočne počuť.

 

Doplňujúce info:

Slovenská iniciatíva My všetci sme reportéri reaguje na výzvu „Stay home, stay active“ (Zostaň doma, zostaň aktívny/a). Vyhlásila ju medzinárodná kancelária programu Young Reporters for the Environment (YRE, www.yre.global). Aktivita mladým ľuďom pomôže rozšíriť si obzory v oblasti životného prostredia a získať nové zručnosti v oblasti sociálnych médií. Najaktívnejší reportéri, ktorí budú každý týždeň publikovať fotografie a videá na sociálne siete, budú odmenení vecnými cenami. Výzva beží od 28. marca (Hodina Zeme), až kým budú školy opäť otvorené.

Výzvy každý týždeň zadávajú  spoločne kancelárie programov Mladí reportéri pre životné prostredie (YRE, www.mladireporteri.sk) a Zelená škola (www.zelenaskola.sk). Sú to partnerské certifikované environmentálne vzdelávacie programy, koordinované Nadáciou pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani (www.fee.global). Na Slovensku ich zastrešuje ŠPIRÁLA, platforma environmentálne-vzdelávacích organizácií  (www.spirala.org).

Album príspevkov ku Dňu Zeme

Slideshow príspevkov ku Dňu Zeme

Kontakty:

YRE – Klaudia Medalová, 0908 771 443 yreslovakia@gmail.com

Zelená škola – Zuzana Gallayová, 0918 925 216 gallayova@zivica.sk

Výzva MY VŠETCI SME REPORTÉRI je realizovaná aj vďaka projektu OBJEKTív 21 – Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť.

Projekt Objektív 21: Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Priložené obrázky
Ľudmila Slivová - Deň Zeme si uctila vyčistením skládky odpadu v lese
Gabika Stoklasová sadí rajčinu
Gabika Támová si pestuje bylinky na balkóne
Iniya Govender nakupuje lokálne, sezónne a bez obalu u susedov
OUI v Lučenci dáva množstvom aktivít Zemi zelenú