Netradičné prázdniny mladých enviro-žurnalistov pod Vršatcom, 13.-17. júl 2020

Netradičné prázdniny mladých enviro-žurnalistov pod Vršatcom, 13.-17. júl 2020

Vložil/a admin dňa 14.07.2020

Účastníci programu Mladí reportéri pre životné prostredie, ale aj študenti nad 15 rokov, ktorí sa zapojili do foto-aktivity OPEN, vymenili prázdninové dni za intenzívny 5-denný workshop „Bielokarpatská misia“, s cieľom spoznať región Bielych Karpát a zdokonaliť sa v tvorbe reportáží pod vedením lektorov.

Počas pobytu (program) navštívia väčšie i menšie poľnohospodárske podniky v regióne  (PD Vršatec, v Červenom Kameni Agrofarmu a sady Figúr), vyskúšajú si hrabanie lúky v prírodnej rezervácii v Krivoklátskej doline, zavítajú do Farmárik spol. s r.o. a v Bolešove na pôde Obecného úradu budú so starostom a odborníčkami z ENVI-PAK hľadať riešenia na minimalizáciu odpadu. Zamerajú sa tiež na tému šetrného turizmu a navštívia v Lednici hrad a pálenicu. Na záver workshopu vycestujú do eko-dediny Hostětín, kde si pozrú modelové projekty v oblasti udržateľného miestneho rozvoja.

Mladí reportéri budú po celý čas pracovať na tvorbe reportáží pod vedením lektorov. Sprevádzať ich bude odborník na Biele Karpaty Drahomír Stano, v oblasti tvorby mediálnych výstupov je ich mentorom Radovan Stoklasa a Lucia Szabová je lektorkou v oblasti opatrení na spomalenie klimatickej krízy. Každý deň budú publikovať reportážne príbehy na sociálne médiá a na záver pobytu predstavia na Trenčianskom hrade svoje finálne výstupy - články a video: respondentom, ktorých oslovili počas workshopu, médiám a zástupcom samosprávy.

Podujatie je realizované z projektu OBJEKTív 21, ktorého cieľom je rozvíjať zručnosti žiakov a študentov v oblasti životného prostredia, médií a občianskej participácie. Program Mladí reportéri pre životné prostredie www.mladireporteri.sk  od roku 2009 koordinuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, garantom je sieť Špirála.

 

Kontakt:

Klaudia a Richard Medalovci, cea(at)cea.sk

0908 771443 (Klaudia), 0905 469707 (Richard)

 

 

Projekt Objektív 21: Mladí reportéri pre životné prostredie je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

 

Priložené obrázky
Netradičné prázdniny mladých enviro-žurnalistov pod Vršatcom, 13.-17. júl 2020