Nový život

Tam, kde niečo končí, tam niečo iné začína. Rovnako ako na tejto fotografii - vzadu sú veľké vyrúbané plochy ale tento nový, mladý stromček nám dáva novú nádej.

Meno autora/autorov: 
Eva Mančíková
Vek autora/autorov: 
12
Škola: 
ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi