Akčný plán

Hovorí sa, že aj cesta je cieľ. Pri plánovaní školských projektov je potrebné a veľmi užitočné :) vedieť nielen to, kam mierime, ale aj ako sa tam dostaneme. Akčný plán vám pomôže ujasniť si tému a ciele vášho projektu, rozdeliť si úlohy v tíme a naplánovať jednotlivé aktivity. Tak, aby ste kedykoľvek počas školského roku vedeli, na čom pracujete, čo sa vám už podarilo a čo vás ešte čaká, kým príde sladké opojenie z cieľovej rovinky.

Práci celého tímu pomôže, ak budete mať váš plán na očiach – vytlačený v redakcii školského časopisu či na mieste, kde sa stretávate. Aktualizujte ho, dopĺňajte aktivity, rozdelenie úloh, pripíšte nové nápady.

Prikladáme čistý hárok, ktorý je potrebné si po vyplnení nechať schváliť koordinačným tímom a uverejniť na profile školy. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať kanceláriu programu.

Ako inšpiráciu prinášame akčný plán tímu mladých reportérok, ktoré sa rozhodli preskúmať možnosti alternatívnej – cyklistickej dopravy v meste Trenčín. V prílohe nájdete ukážku školského projektu s jednotlivými krokmi (aktivitami), prehľad zdrojov informácií (úrady, miestni aktivisti, odborníci) aj možných cieľov (nielen informovať, ale presvedčiť poslancov o dôležitosti cyklistických chodníkov).

PrílohaVeľkosť
Akčný plán44 KB
Vzor akčného plánu52.5 KB