Koordinačný tím


 

Mgr. Richard Medal, koordinátor

Vyštudoval učiteľstvo biológie – chémie na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Riaditeľ Centra environmentálnych aktivít, učiteľ environmentálnych výučbových programov na školách, voľnočasový pedagóg (krúžky a kluby mladých ochrancov prírody, ochranárske tábory), lektor (semináre pre učiteľov), metodik a autor publikácií (pre environmentálnu výchovu), aktivista (pre Trenčín 21, pre cyklotrasy, zachovanie zelene v meste, pre „ľudský“ trenčiansky územný plán...), projektový koordinátor (napríklad celoslovenského programu Zelená škola) a obchodník (BIO-obchod Malý princ, zakladateľ a prevádzkovateľ prvého internetového bio-obchodu na Slovensku www.bio-obchod.sk).

 
 

Ing. Klaudia Medalová, národná operátorka kampane pre menej odpadu LITTER LESS

Pôsobila v rokoch 1994 – 97 ako lektorka kurzov Writing a Environmental Science na City University v Trenčíne. Odvtedy pracuje v trenčianskom Centre environmentálnych aktivít ako koordinátorka aktivít na podporu rozvoja ekologického poľnohospodárstva. Je šéfredaktorkou portálu Biospotrebitel.sk.

 
 

Ing. Andrea Uherková

Doktorandka na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, ktorej je verná od začiatku svojich vysokoškolských štúdií. Momentálne skúma staré a krajové odrody jabloní, hrušiek a tiež oskoruše v rámci projektu Bielokarpatský ovocný poklad. Vychovaná na e-learningu Mladých reportérov v rokoch 2011/2012, momentálne využíva skúsenosti ako šéfredaktorka študentského časopisu eFEEkt. V programe Mladí reportéri pomáha v oblasti sociálnych sietí a spolupráce so školskými/študentskými časopismi.

 

Mgr. Zuzana Límová, koordinátorka v r. 2009 - 2012

O Mladých reportérov sa starala prvé tri roky. Počas nich sme do programu zapojili základné, stredné aj vysoké školy, vybudovali webovú stránku i partnerstvo so Syndikátom slovenských novinárov a získali zopár medzinárodných ocenení YRE Awards. Je autorkou e-learningového žurnalistického kurzu a s workshopmi pre našich účastníkov precestovala Slovensko niekoľkokrát krížom-krážom. V súčasnosti pracuje ako lektorka globálneho vzdelávania a nezávislá novnárka.

 

Ing. Danka Palkechová, lektorka

Okrem aktivít v programe Mladí reportéri pre životné prostredie sa venuje rozvoju cezhraničnej spolupráce na česko-slovenskej hranici v rámci územia Euroregiónu Bílé / Biele Karpaty. Pätnásť rokov pracovala v samospráve v oblasti životného prostredia a externe aj ako lektorka kurzov Životné prostredie a Environmentálna politika v medzinárodnom kontexte pre City University v Bratislave.


 

               

Mgr. Katarína Hulinová, lektorka

Vyštudovala odbor Environmentálny manažment výchovných zariadení na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V Mladých reportéroch pre životné prostredie pôsobí ako aktívny dobrovoľník. Zaujíma sa o environmentálnu výchovu, o všetko, čo s ňou súvisí, a o ekológiu.

Bc. Petra Vachová, dobrovoľníčka

Študentka Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, absolventka bakalárskeho štúdia na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. Ako dobrovoľníčka sa s mladými reportérmi delí o svoje skúsenosti z Austrálie, USA či Dánska.