Medzinárodná sieť

Program Young Reporters for the Environment (YRE) vznikol v roku 1994 pod patronátom medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental Education, FEE).
 
V súčasnosti je do medzinárodnej siete Mladých reportérov zapojených viac ako 13-tisíc študentov v 25 krajinách sveta. Slovensko je zatiaľ jediná krajina strednej Európy, ktorá sa do programu zapojila. Kontakty na jednotlivé národné kancelárie YRE a kanceláriu medzinárodnej koordinácie uvádzame tu.
 
V rámci globálnej siete majú študentské tímy možnosť spolupracovať na svojich školských projektoch s účastníkmi z iných regiónov či krajín. Prehľad všetkých zapojených škôl a ich projektov nájdete tu. 
 
Hoci spoločným jazykom všetkých programov Nadácie pre environmentálne vzdelávanie je angličtina, mladí reportéri môžu komunikovať podľa vzájomnej dohody aj v iných rečiach a precvičiť si napríklad španielčinu alebo francúzštinu.
Bilaterálny alebo multilaterálny projekt dáva príležitosť porovnať, ako sa s konkrétnym environmentálnym problémom vyrovnávajú jednotlivé krajiny. Spoločný projekt môže byť zameraný aj opačne - na skúmanie globálneho javu a jeho lokálnych odlišností. Porovnanie environmentálnych problémov v jednotlivých krajinách vedie k pochopeniu lokálnych a globálnych súvislostí.
 
Zároveň medzinárodná stránka programu funguje ako celosvetová tlačová agentúra, ktorá sa špecializuje na tvorbu a publikovanie článkov o životnom prostredí.