Medzinárodná sieť

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, www.yre.global) je medzinárodný vzdelávací program Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental Education) so sídlom v Kodani, www.fee.global.

Programu na Slovensku zastrešuje sieť environmentálne - vzdelávacích výchovných organizácií ŠPIRÁLA. www.spirala.sk. Celoslovenskú koordináciu zabezpečuje CENTRUM ENVIRONMENTÁLNYCH AKTIVÍT v Trenčíne.

 
V súčasnosti sa je doň zapojených viac ako 350 000 študentov v 37 krajinách sveta: Okrem Slovenska sú to: Bosna a Hercegovina, Belgicko, Bermudy, Kanada, Čína, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Ghana, Grécko, India, Izrael, Taliansko, Lotyšsko, Macedónsko, Malta, Mongolsko, Čierna Hora, Maroko, Dánsko, Nový Zéland, Severné Írsko, Portugalsko, Rumunsko, Škótsko, Srbsko, Singapur, Slovinsko, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Španielsko, Švédsko, Turecko, USA a Wales. 
 
 
V rámci globálnej siete majú študentské tímy možnosť spolupracovať na svojich školských projektoch s účastníkmi z iných regiónov či krajín. Prehľad všetkých zapojených škôl a ich projektov nájdete 
 
Hoci spoločným jazykom všetkých programov Nadácie pre environmentálne vzdelávanie je angličtina, mladí reportéri môžu komunikovať podľa vzájomnej dohody aj v iných rečiach a precvičiť si napríklad španielčinu alebo francúzštinu.
 
Bilaterálny alebo multilaterálny projekt dáva príležitosť porovnať, ako sa s konkrétnym environmentálnym problémom vyrovnávajú jednotlivé krajiny. Spoločný projekt môže byť zameraný aj opačne - na skúmanie globálneho javu a jeho lokálnych odlišností. Porovnanie environmentálnych problémov v jednotlivých krajinách vedie k pochopeniu lokálnych a globálnych súvislostí.
 
Zároveň medzinárodná stránka programu funguje ako celosvetová tlačová agentúra, ktorá sa špecializuje na tvorbu a publikovanie článkov o životnom prostredí.
Priložené obrázky