Obalený

Čitajte tiež

COVID-19 priniesol veľa zmien. Jedna z nich je tá, že spotreba vecí na jedno použitie nesmierne vzrástla. Ide predovšetkým o ochranné odevy (rukavice, rúška, overaly...), ktoré nás síce proti vírusu chránia, ale na druhej strane ich výroba a následné vyhodenie do odpadu negatívne ovplyvňuje klimatické zmeny na našej planéte.

Meno autora/autorov: 
Nina Justusová
Vek autora/autorky: 
12