Obraz Tatier v odraze

Rada fotografujem rôzne miesta z iných uhlov pohľadu. Keď som sa zadívala do jeho okuliarov, videla som nádherný odraz Tatier, ktorý som chcela zachytiť na fotografiu.

Meno autora/autorov: 
Eliška Bohunická
Vek autora/autorov: 
15 rokov
Škola: 
ZŠ Jána Palárika, Majcichov