Od separácie k minimalizácii

Nech o nás vedia všetci. KAD – Litter Less – Kampaň za menej odpadu bol publikovaný súkromnými internetovými novinami a internetovou televíziou: reporter24.sk Autor: Šimon Michálek

ZŠ Jána Palárika Majcichov zorganizovala v spolupráci s Obecným úradom Vlčkovce a miestnou ZŠ s MŠ Komunitný akčný deň v rámci Kampane LITTER LESS za menej odpadu programu Mladí reportéri pre životné prostredie.

Meno autora/autorov: 
Šimon Michálek, Ondrej Domin
Vek autora/autorov: 
13, 15
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov
Učíme sa navzájom.Nielen žiaci ZŠ Jána Palárika Majcichov odovzdávali svoje vedomosti, ale aj deti z miestnej ZŠ s MŠ prezentovali ich znalosti v problematike odpadov. Autor: Ondrej DomiU
Triedim, triediš, triedime - životné prostredie šetríme. Jednou z aktivít bolo naučiť najmä deti správne separovať odpad, aby získané zručnosti priniesli aj do ich domovov. Autor: Ondrej DomiT
Z regiónu to najlepšie. Ochutnávka výrobkov z miestnej Farmy, ku ktorým bežný občan nemá prístup. Celá produkcia je zameraná na export do Nemecka firmou McDonald´s. Autor: Ondrej Domin
Tvoj názor je dôležitý. Mladých reportérov pre životné prostredie zaujímal názor na akčný deň. Autor: Ondrej Domin
V zornom poli Mestskej Televízie Trnava. Regionálnu televíziu zaujala naša kampaň za menej odpadu. Autor: Šimon Michálek