Od Tatier k Dunaju... až do Košíc!

Vložil/a admin dňa 04.06.2010

"Nebojte sa byť kritickí a ísť do hĺbky!“ odporučil mladým reportérom environmentalista Štefan Szabó na košickom informačnom seminári. Májové stretnutia v Trenčíne, Bratislave, Košiciach a Liptovskom Mikuláši boli pre nových účastníkov príležitosťou zoznámiť sa podrobnejšie s programom a pre tých „starších“ možnosťou konzultovať svoje školské projekty. A samozrejme vyzdvihnúť si diplom ;)

 
Čo nás neminie
Študenti a ich učitelia sa dozvedeli aj o novinkách, ktoré ich čakajú v budúcnosti. Najpozitívnejšou z nich je spustenie interaktívnej časti webovej stránky. V praxi to znamená viac kreatívneho priestoru pre študentskú tvorbu (blogy, videá, správy, fotografie).  Zmena nastane i vo vydávaní novinárskych preukazov. V budúcom školskom roku ich dostanú tí, ktorí na webovej stránke vytvoria profil svojho projektu. Navyše, náš organizačný tím sa rozšíri, pribudnú častejšie konzultácie s koordinátorkou a odborným garantom. Jednoducho - budeme vám viac nablízku!
Najaktuálnejšou novinkou je, že do nasledujúceho ročníka sa treba zapísať. Platí to aj pre tímy z pilotného ročníka! Registračný formulár sa nachádza tu. Uzávierka je v piatok 18. júna 2010.
 
V každom meste hviezda
Každý zo seminárov mal svojho špeciálneho hosťa – ostrieľaného novinára či environmentalistu. V trenčianskom sídle Mladých reportérov sa stretol celý organizačný tím na čele s Richardom MedalomCentra environmentálnych aktivít. V Bratislave nás svojou prítomnosťou poctil pán Vladimír Ješko, novinár a člen poroty slovenských YRE Awards. V Liptovskom Mikuláši nás inšpiroval Rudolf Pado, predseda občianskeho združenia Tatry.  Na košickom stretnutí sme debatovali so Štefanom Szabóom, environmentálnym špecialistom a odborným garantom Mladých reportérov (o. z. Sosna), aj s Katkou Grichovou z o. z. Vlk.
 
Akí sme boli?
Najčastejšou témou mladých reportérov roku 2010 boli jednoznačne odpady. Inak povedané všadeprítomné, do očí bijúce, neestetické, toxické a ešte aj nelegálne nakopené. Štefan Szabó, odborný garant programu, nás však upozornil: „Mnohé problémy životného prostredia nie sú také okaté - spaľovanie plastov spôsobujúce rakovinu, postrekovanie lesov spôsobujúce neplodnosť, ničenie národných parkov, netrestanie znečisťovateľov,  nečinnosť orgánov Ministerstva životného prostredia, chýbajúca podpora cyklodoprave či šetreniu energie... Toto sú skutočné problémy,“ zdôraznil.  
Mladým reportérom odporúča najmä sústrediť sa na hľadanie skutočných príčin: „Separovanie plastov alebo zbieranie odpadkov nie je riešením, iba odstraňovaním následkov problémov.“ Individuálne hodnotenia a odporúčania k školským projektom si účastníci seminárov vypočuli na vlastné uši a tí ostatní ich môžu očakávať vo svojich schránkach v najbližších dňoch. Organizačný tím s radosťou odpovie na všetky vaše otázky. Nájdete nás tu. prelinkovať na kontakty)
 
Otázka namiesto bodky
Kde môže Mladý reportér získať cenné informácie o environmentál­nych problémoch vo svojom okolí:
a)      vygoogli si,
b)      opýta sa starkej,
c)      kontaktuje niektoré z občianskych združení uvedených v tomto článku?
 
Zuzana Límová, koordinátorka