Online konferencia OBJEKTívne 21 - aktuálne výzvy vo vzdelávaní; 11.3.2021

Online konferencia OBJEKTívne 21 - aktuálne výzvy vo vzdelávaní; 11.3.2021


Na konferencii budeme spolu hľadať odpovede na otázku, ako môže škola byť miestom, kde vyrastajú environmentálne rozhľadení, mediálne zruční a občiansky zodpovední mladí ľudia.  
Prejsť na stránku konferencie.

Online konferencia OBJEKTívne 21 - nové výzvy vo vzdelávaní pre udržateľné komunity predstaví pedagógom, ako aj odbornej a laickej verejnosti nové pohľady na vzdelávanie v 21. storočí. Koná sa ako záverečné podujatie v rámci projektu OBJEKTív21 - Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť. Konferencia je bezplatná, registrácia na stránke konferencie je možná do 9. marca.

Záštitu nad konferenciou prevzala prezidentka Slovenskej republiky.

PROGRAM (14:00-17:00)

Blok 1

Richard Medal predstaví sériu edukačných videí s materiálmi pre pedagógov na témy klimatická kríza, zero waste, územné plánovanie, všímavý občan/všímavá občianka, občianska participácia a ďalšie výstupy projektu OBJEKTív 21.

Blok 2

Priestor dostanú samotní Mladí reportéri. Porozprávajú o tvorbe reportáží, čo všetko im program dáva - od environmentálnych a mediálnych zručností až po účasť na medzinárodných podujatiach - a ako ovplyvňuje ich životné smerovanie. 

Blok 3

Predstaví dva inšpiratívne projekty: CO2 LIGA - celorepublikový školský program o.z. Veronica (CZ) na tému zmeny klímy a  Zelená škola - každý deň pre budúcnosť. Ich spoločnou myšlienkou je prínos škôl ako centier dobrej environmentálnej praxe a žiakov ako nositeľov pozitívnych zmien vo svojich komunitách.

Slávnostné ukončenie - vernisáž

Na záver konferencie sa uskutoční online vernisáž výstavy 10 rokov YRE na Slovensku. Výstava pripomenie vynikajúce úspechy slovenských Mladých reportérov v medzinárodnej súťaži a momentky zo života programu.

Online registrácia

Zaregistrovaní účastníci môžu v prihláške označiť záujem o zaslanie záznamu z konferencie.

Na stretnutie 11. marca od 14:00 do 17:00 hod sa teší tím programu Mladí reportéri pre životné prostredie v zložení Richard a Klaudia Medalovci, Matej Majerský, Adriána Henčeková a Mária Jánošíková.

Projekt OBJEKTív 21: Mladí reportéri pre životné prostredie je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

Meno autora/autorov: 
kancelária YRE Slovensko
Vek autora/autorov: 
bez označenia