14. Život pod vodou

Umytý polystyrén pomôže planéte

Situácia s obalmi, do ktorých si ľudia nechávajú baliť jedlo z reštaurácii, bistier či jedální, je doslova neúnosná. Ich používanie sa zvýšilo nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle. Pričom, väčšina obalov z jedla sa nedá ani recyklovať, pokiaľ ich dôkladne neumyjete. Problém s plastovými obalmi a príborom vyriešila Európska únia zákonom, ktorý vstúpi do platnosti v roku 2021. Kvôli koronavírusu je však jeho účinnosť ohrozená. Preto zatiaľ obaly zatiaľ na jedlo umývajme, aby sme ich mohli odhodiť do kontajnera na triedený odpad a menej tak zaťažili našu planétu.  

 

Pandémia koronavírusu spôsobila aj nárast dovozu jedla v jednorazových obaloch. Po dojedení ich treba vymyť a dať do triedeného zberu.
Meno autora/autorov: 
Radka Lamačková

Zodpovednosť nie je len o rúškach

V Spišskej Novej Vsi vznikla pri záhradkárskej oblasti čierna skládka odpadu, ktorú založili pravdepodobne majitelia garáží postavených nad záhradkami. Odpad znečisťoval okolie i potôčik, ktorý preteká popri záhradkách. Na istých miestach dokonca ovplyvňoval a zabraňoval jeho toku. Bolo zjavné, že niektoré odpadky boli staré i niekoľko rokov. Študentky vyzberali štyri vrecia odpadu. Najväčší podiel tvorili plastové fľaše a plechovky, no výnimkou neboli ani kusy oblečenia, staré dosky, sklenené fľaše, automobilové súčiastky či veľké plastové vedro. Odpad následne roztriedili a vyhodili do príslušných kontajnerov. Lokalitu budú i naďalej kontrolovať.

 

Študentky zo Spišskej Novej Vsi sa nechceli prechádzať okolo odpadu, tak odstránili časť čiernej skládky pri záhradkárskej oblasti.
Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová

Kupujeme viac ovocia či obalov?

Z celkového počtu vyrobených plastov tvoria až 40 percent jednorazové obaly, ktoré sa použijú na balenie potravín. V Európskej únii sa do plastových obalov balí enormných 37 percent potravín. Väčšina obalov sa použije iba raz. Časť z nich skončí na skládkach, kde sa spália, mnohé však priamo znečisťujú životné prostredie. Viac než polovicu plastového odpadu, ktorý sa nachádza na plážach, tvoria práve výrobky na jednorazové použitie, čo sú aj obaly na potraviny. Ak spotrebitelia prestanú kupovať balené výrobky, dajú tým jasný signál výrobcom, aby množstvo balených výrobkov zredukovali, alebo ich úplne z trhu úplne odstránili. Máme to vo vlastných rukách.

 

Skoro každý druh zeleniny a ovocia má v supermarketoch svoju balenú verziu. Niekedy dokonca inú ako plastovú variantu nenájdeme.
Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Chiara Kamila Repaská

Chráňme si ju!

Téma znečisťovania je v dnešnej dobe často diskutovanou témou u ľudí všetkých generácií, počúvame o nej v rádiu, televízii, deti sa učia v škole, prečítame si veľa názorov na internete.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Kristián Palko
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom

Angry bird

Plasty, najmä jednorázové, sú na prvej priečke znečisťovateľov vodného toku rieky Hornád. Tie ovplyvňujú nie len vodné živočíchy, ale v konečnom dôsledku aj rekreantov. Tento odpad sa s prívalovým dažďom dostáva z rieky do vodnej nádrže Ružín, ktorá patrí medzi najznečistenejšie na Slovensku. Slovenský vodohospodársky podnik spolu s rybármi a dobrovoľníkmi ročne vyzbiera stovky ton odpadu. Vlani sa vodná nádrž čistila priebežne, v roku 2018 z nej vyzbierali jednorazovo 250 ton odpadu.

 

Znečistenie Hornádu v Spišskej Novej Vsi. Plastový odpad hnevá nielen vodné živočíchy, ale neskôr aj rekreantov pri vodnej nádrži Ružín.
Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková

Na love

Prevažnú časť odpadu tvoria plastové fľaše, avšak tok rieky občas priplaví predmety, ktoré ľudia zo sociálne vyčlenených komunít vedia ešte využiť. Je na škodu, že fungovanie spoločnosti nie je zatiaľ nastavené tak, aby sa použité veci, ktoré jedna skupina ľudí už nepotrebuje, dostali k tým, ktorí ich radi opätovne použijú.

Skupinka obyvateľov v Spišskej Novej Vsi loví predmety zadržané pred vstupom do malej vodnej elektrárne na toku rieky Hornád.
Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková

Niečo tu nie je v poriadku

Brehy potoka majú spevňovať korene stromov a voda si sama nájde cestu, kadiaľ má tiecť. Dolné Sŕnie je malá obec, s malým potokom. Ten je však niečim iný. Príroda nepotrebuje takú pomoc človeka, aká sa objavila na tomto mieste.

Meno autora/autorov: 
Katarína Guzmická
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
13
Škola: 
Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Dovolenka z inej perspektívy

Vložil/a Matej Majerský dňa 11.08.2019

Veľa ľudí si nedokáže predstaviť svoje leto bez toho, aby nenavštívilo ktorúkoľvek krajinu pri mori. Na pláži relaxujú, idú do vody, niečo zjedia a odoberú sa späť do svojho ubytovania.

Plastové žabky

Začala sa jar a s ňou obdobie tiahnutia žiab. Brehy rieky Hornád v Spišskej Novej Vsi sú miestom, kadiaľ žabky zvyčajne migrujú. Zelených obojživelníkov tu však teraz nahradili zelené pet fľaše.

(Fotografia bola nasnímaná v Spišskej Novej Vsi, breh rieky Hornád)

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovova