6. Čistá voda a hygiena

Bezobalové ekologické nakupovanie

Aj v Starej Turej a okolí je stále aktuálny a čoraz väčší problém s množstvom vyhadzovaného odpadu. Jeho súčasťou sú aj nádoby od čistiacich prostriedkov či pracích gélov. Po vyminutí obsahu zvyčajne putujú do triedeného zberu alebo na skládku.

Dovolenka z inej perspektívy

Vložil/a Matej Majerský dňa 11.08.2019

Veľa ľudí si nedokáže predstaviť svoje leto bez toho, aby nenavštívilo ktorúkoľvek krajinu pri mori. Na pláži relaxujú, idú do vody, niečo zjedia a odoberú sa späť do svojho ubytovania.

Smetný kôš ako odpad?

Odpadkové koše sú snahou ľudstva o menšie znečistenie našej Zeme a vyššiu estetizáciu mestského prostredia. No vandali z nádoby na odpad spravili len ďalší odpad. Nehovoriac o tom, že sa nachádza v prostredí, kde môže znečistenie ľahko poškodiť vodný ekosystém.

Meno autora/autorov: 
Timea Dimitrova, Ľudmila Slivová

Kde je ich miesto?

Bratislava, zastávka MHD. Podobne to vyzerá aj pri ostatných zastávkach MHD v Bratislave. Kvôli zákazu fajčiť v priestore zastávky fajčiari chodia za zastávku a tam po dofajčení odhodia ohorok na zem. Tým výrazne znečisťujú životné prostredie.

Meno autora/autorov: 
Emil Slimák

Ešte chvíľu tu bude potok

Ľudia si neuvedomujú, ako veľmi by si mali vážiť vodu. Aj malé vodné toky, akým je napríklad Kolačanský potok v Novej Dubnici, si zaslúži našu pozornosť. V celom meste pretekajú len dva vodné toky, pričom oba majú problémy s hladinou vody.

Meno autora/autorov: 
Jakub Benčo

Odraz slnka a odraz našej hlúposti

Pri prechádzke popri dubnickom kanáli sme spozorovali krásny odraz slnka vo vode. Odraz prírody a odraz ľudskej hlúposti. Ktorý sa viam viac pozdáva?

Meno autora/autorov: 
Rebeka Kutišová Patrícia Čuriová

"Pramenito čistá a zdravá voda"

Toto predsa neurobil jeden človek!

Niekedy sa pozastavujem nad tým, aká môže byť ľudská hlúpoť veľká. Nerozmýšľajú nad tým, či zahodia odpad do koša, ale bezmyšlienkovito ho hodia na zem.

Meno autora/autorov: 
Nicolas Kohút, Samuel Trojčák

Namiesto kvetov rastú vraky

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Zuzana Galdunová, Karolína Javorská, Veronika Nazarejová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Jána Adama Raymana

Rybárska sezóna 2019

Riečka Vlára je každoročne obľúbeným miestom rybárov. Je však pozoruhodné, čo všetko po nich zostáva. 

Meno autora/autorov: 
Jakub Králik