Recyklácia odpadu

Hora plastov

NOVÁ BAŇA. Triedený zber - práve toto slovo sa nieslo od začiatku roka celou Základnou školou Jána Zemana v Novej Bani.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Patrícia Tužinská, Michaela Štoselová, Samuel Šadlák, Veronika Kyseľová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Základná škola Jána Zemana Nová Baňa

Práca, ktorá nevonia

Mladí sa zapojili do triedenia odpadu. Chceli si na vlastnej koži vyskúšať, ako sa cítia pracovníci triediacej linky. Množtvo rôzneho odpadu v nádobách na separovaný zber ich šokoval. Zápach z hnijúcich vyhodených potravín po čase prestali vnímať. Oni sa však stali vnímavejšími k svojmu okoliu.

Dotrieďovanie odpadu na zbernom dvore v Púchove.
Meno autora/autorov: 
Petra Vraníková

Stačí to? (Is it enough?)

Pri pohľade na túto fotku si možno niekto povie: "a čo je na nej zlé?" No skúsme sa trošku zamyslieť. Z médií často počúvame, že by sa malo viac triediť, no ako toho môžeme docieliť, keď na to nemáme prostriedky. Hlavne na miestach s vysokou koncentráciou ľudí veľmi často chýbajú koše na triedený zber, veď to všetci poznáme. A práve vlakové stanice, námestia či obchodné priestory sú toho príkladom. Bohužiaľ, my s tým nemôžeme nič urobiť. Vezmime si svoj odpad so sebou (do vrecka či batohu) a odhoďme na mieste, kde koše na triedený zber sú. Alebo si aspoň doma zaveďme systém triedenia, a buďme motiváciou pre ostatných. 

Ako triediť odpad na miestach, kde to nie je umožnené? Vezmime so sebou a odhoďme inde. Osobný príklad je najviac.
Meno autora/autorov: 
Simona Zboranová

Druhá šanca pre plastové vrchnáky

Ako ste si mohli všimnúť, teraz je „v móde“ zbierať plastové vrchnáčiky. Pre dievčatko ležiace na onkológii, pre nejakého pacienta na drahý zákrok, ale aj pre rôzne spolky, združenia či zvieratá v núdzi. Mnohí z vás nevedia, prečo a ako im to môže pomôcť.

Premena odpadu - projekt Umelohmotné

Hromadenie odpadu plastových výrobkov je hrozbou nielen pre životné prostredie, pre človeka, ale aj pre zvieratá. Medzi nami však žijú ľudia, ktorým tento problém nie je ľahostajný a v oblasti recyklovania realizujú inšpiratívny projekt.

Recyklácia alebo boj o život

Súťaž: 
Litter Less

Určitá skupina ľudí v dnešnej spoločnosti niekedy bojuje o svoj holý život. Nevedomosť o správnom rozložení peňazí počas mesiaca celé rodiny doháňa k vyberaniu kontajnerov.

Meno autora/autorov: 
Ivan Dinga

Zníženie produkcie plastov a ich recyklácia - problematika súčasnosti

Študenti Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom sa aktívne zapájajú do ochrany životného prostredia realizáciou rôznych aktivít. Jednou z nich je aj zber plastových fliaš.

Recyklácia plastov

Vložil/a admin dňa 05.05.2015

 Málo kto si uvedomuje, ako je recyklácia plastov dôležitá, z čoho sa plasty skladajú a ako vplývajú produkty spaľovania plastov na životné prostredie a organizmus živočíchov a ľudí.