Separovaný zber

Hora plastov

NOVÁ BAŇA. Triedený zber - práve toto slovo sa nieslo od začiatku roka celou Základnou školou Jána Zemana v Novej Bani.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Patrícia Tužinská, Michaela Štoselová, Samuel Šadlák, Veronika Kyseľová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Základná škola Jána Zemana Nová Baňa

Blistre z liekov - patria na skládku?

Obal je neoddeliteľnou súčasťou každého lieku. Aby ho ochránil pred rôznymi vplyvmi, musí spĺňať prísne kritériá. Farmaceutické spoločnosti používajú viac druhov jednorazových obalov zo skla, plastu či hliníka, ktoré môže spotrebiteľ dať do triedeného zberu.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Samuel Nemček, Sofia Hlavatá
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Umytý polystyrén pomôže planéte

Situácia s obalmi, do ktorých si ľudia nechávajú baliť jedlo z reštaurácii, bistier či jedální, je doslova neúnosná. Ich používanie sa zvýšilo nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle. Pričom, väčšina obalov z jedla sa nedá ani recyklovať, pokiaľ ich dôkladne neumyjete. Problém s plastovými obalmi a príborom vyriešila Európska únia zákonom, ktorý vstúpi do platnosti v roku 2021. Kvôli koronavírusu je však jeho účinnosť ohrozená. Preto zatiaľ obaly zatiaľ na jedlo umývajme, aby sme ich mohli odhodiť do kontajnera na triedený odpad a menej tak zaťažili našu planétu.  

 

Pandémia koronavírusu spôsobila aj nárast dovozu jedla v jednorazových obaloch. Po dojedení ich treba vymyť a dať do triedeného zberu.
Meno autora/autorov: 
Radka Lamačková

Dobrú chuť, planéta!

Celý svet počas dnešných dní trápi koronakríza. Pandémia spôsobila, že sú ľudia nútení zmeniť svoje doterajšie správanie. Bohužiaľ, táto zmena so sebou prináša oveľa väčšiu záťaž pre našu prírodu.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Radka Lamačková a Miroslava Mrišová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica

Stačí to? (Is it enough?)

Pri pohľade na túto fotku si možno niekto povie: "a čo je na nej zlé?" No skúsme sa trošku zamyslieť. Z médií často počúvame, že by sa malo viac triediť, no ako toho môžeme docieliť, keď na to nemáme prostriedky. Hlavne na miestach s vysokou koncentráciou ľudí veľmi často chýbajú koše na triedený zber, veď to všetci poznáme. A práve vlakové stanice, námestia či obchodné priestory sú toho príkladom. Bohužiaľ, my s tým nemôžeme nič urobiť. Vezmime si svoj odpad so sebou (do vrecka či batohu) a odhoďme na mieste, kde koše na triedený zber sú. Alebo si aspoň doma zaveďme systém triedenia, a buďme motiváciou pre ostatných. 

Ako triediť odpad na miestach, kde to nie je umožnené? Vezmime so sebou a odhoďme inde. Osobný príklad je najviac.
Meno autora/autorov: 
Simona Zboranová

Druhá šanca pre plastové vrchnáky

Ako ste si mohli všimnúť, teraz je „v móde“ zbierať plastové vrchnáčiky. Pre dievčatko ležiace na onkológii, pre nejakého pacienta na drahý zákrok, ale aj pre rôzne spolky, združenia či zvieratá v núdzi. Mnohí z vás nevedia, prečo a ako im to môže pomôcť.

Premena odpadu - projekt Umelohmotné

Hromadenie odpadu plastových výrobkov je hrozbou nielen pre životné prostredie, pre človeka, ale aj pre zvieratá. Medzi nami však žijú ľudia, ktorým tento problém nie je ľahostajný a v oblasti recyklovania realizujú inšpiratívny projekt.