Po dátume spotreby

Nielen potraviny či nápoje, ale aj lieky majú svoj dátum spotreby. Kam však s nimi? Pomôžu Vám v každej lekárni. Nespotrebované lieky nemožno likvidovať ako bežný komunálny odpad ani verejnou kanalizáciou splachovaním do výlevky alebo toalety. Nielen lieky viazané na lekársky predpis, ale aj voľnopredajné, prípadne veterinárne lieky po vyradení z použitia patria medzi nebezpečný odpad a ako taký musia byť špecifickým spôsobom likvidované. Ak sa táto zásada nedodrží, môžu ich zložky kontaminovať pôdu alebo podzemné vody. Chemikálie uvoľnené z liekov pri ich nevhodnej likvidácii majú pri dlhodobej expozícii výrazný vplyv na zdravie ľudí a zvierat aj pri nízkych koncentráciách. Preto je dôležité, aby skončili v správnych rukách lekárničky či lekárnika. 

Meno autora/autorov: 
Michaela Danišová
Vek autora/autorky: 
12