Pod patronátom tetrova oslavujú prírodu

Vložil/a Andrea Uherková dňa 05.11.2011

dobrovoľníci po mapovaní biotopu tetrova hlucháňa v Nízkych Tatrách

Prales je jedným z najdokonalejších diel prírody. Za symbol si ho zvolilo aj občianske združenie s rovnakým názvom, ktorého členská základňa sídli v Rosine pri Žiline, a to od roku 2009. Vo svojom logu majú aj tetrova hlucháňa, tzv. dáždnikový druh, čo značí, že jeho ochranou prispievame k zachovaniu veľkého množstva iných druhov organizmov.

Združenie spája najmä mladých ľudí, ktorí chcú zachovať a ochrániť pozitívne javy v krajine, kultúrne dedičstvo našich predkov či zvyšovať environmentálne povedomie ľudí a ako oni sami tvrdia, najmä oslavovať prírodu. Podieľajú sa tiež na vydávaní časopisu Stromček na Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, spolupracujú so správami národných parkov a inými združeniami. Ľudia v ňom majú dokonca vedecký potenciál – mnohé projekty združenia sú zároveň bakalárskymi či diplomovými prácami jeho členov.
OZ Prales má za sebou už niekoľko projektov. Medzi nimi výstavy „Netradičná výstava tradičného spôsobu žitia“ spojená s tvorivými dielňami v Rosine, „Najkrajší strom Rosiny“ či výstavu „Aj v okolí Žiliny vymierajú druhy“. Posledná menovaná sa uskutočnila v rámci žilinského Dňa bez áut ešte v roku 2009. Patrila medzi úplne prvé, keď ešte pralesáci neboli evidovaní ako združenie. To však nebol dôvod, aby zaháľali. Z dlhodobejších terénnych aktivít spomenieme mapovanie vhodného biotopu pre tetrova hlucháňa, ktoré sa počas leta uskutočnilo v Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre. Jeho cieľom bolo prebádanie pobytových znakov a návrh na zlepšenie ochrany území, kde sa hlucháň vyskytuje. Okrem tetrova združenie skúma aj iné kurovité vtáky, ako indikačné druhy stavu biotopov. Členovia sa tiež starajú o lúčne, slatinné a xerotermné pasienkové spoločenstvá, ktoré kosia a na niektorých chcú dokonca obnoviť pastvu. V septembri sa konala kosba slatinných spoločenstiev na Ďurčinej lúke pod Sokolím a tiež na teplomilných pasienkoch v Manínci pri Považskej Bystrici. V rámci nej sa tiež odstraňovali náletové dreviny.
Členovia nezaháľajú a v súčasnosti dokončujú projekt „Spolu pre krajší Manínec“. Keď práve nedržia kosy v rukách, pripravujú ďalšie projekty a akcie, na ktorých radi privítajú nadšencov ochrany prírody. Dlhoročnou snahou je obnoviť mokrade - časť z nich je v Rajeckej kotline a Hrušove. Chcú aspoň sčasti napraviť škody spôsobené kolektivizáciou a masívnym odvodňovaním krajiny, ktoré pred pár desaťročiami napáchala ľudská spoločnosť.
Envirovýchovne zameraný projekt s názvom „Zem s otvorenou náručou“ práve odštartoval na základných školách v Rosine a Hrušove. Jeho cieľom je rozvíjať uvedomovanie si fungovania krajiny a ľudskej spoločnosti. Do budúcnosti plánujú aj Kurzy kvetnatých lúk - tradičné kosenie spríjemnené pasením zvierat či hrou na píšťalkách. Keď už sme pri muzike, združenie zastrešuje aj hudobnú skupinu Jaskyňa, ktorej premenlivý počet členov hrá bez elektriny a predvádza v netypickom podaní typické ľudové piesne.
Okrem toho chystajú aj ďalšie monitoringy biotopov kurovitých vtákov, napríklad jariabka hôrneho v Slovenskom rudohorí. Tradičným podujatím sú aj niekoľkodňové aktivity v Rosine, plné tvorivých dielní v dobovom postupe.
Človek je v dnešnej rýchlej dobe odpútaný od prírody, pod náporom povinností a stresu. Aktivity ako kosenie lúk či chodenie po pralesoch Slovenska a hľadanie hlucháních kuriatok môžu byť skvelým zážitkom pre telo aj ducha. Pralesáci vás radi privítajú medzi sebou a pozývajú na prírodno-oslavné podujatia, ktoré chcú v budúcnosti iniciovať. Viac informácií o možnosti sa zapojiť nájdete aj na webovej stránke www.oz-prales.com.

Andrea Uherková, Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen

Priložené obrázky
<p>dobrovoľníci po mapovaní biotopu tetrova hlucháňa v Nízkych Tatrách</p>
<p>dojenie kozičiek a robenie syra v Rosine bolo zážitkom tak pre mestské, ako aj dedinské deti</p>
<p>na projekte „Tradície netradične“ si deti mohli skúsiť aj pečenie chleba</p>
<p>za nezištnú pomoc pri kosení lokality v rajeckej kotline bola vďačná aj správa NP Malá Fatra</p>
<p>kapela Jaskyňa zahájila výstavu „Tradície netradične“ v Rosine</p>