Poďme sa pozrieť, ako vyrástol z vody

Meno autora/autorov: 
Mária Smetanová
Škola: 
ZŠ s MŠ Udiča