Pohrebisko stromov

Pohrebisko stromov

Slnečné lúče sa prechádzajú po rúbaniskách, ktoré vytvoril človek.

Meno autora/autorov: 
Lukáš Krnčok
Vek autora/autorov: 
15
Škola: 
SOŠ Polygrafická