Pozvánka: Stretnite nás vo vašom regióne!

Vložil/a Zuzana Limova dňa 05.06.2011

Košice, Trenčín, Bratislava a Zvolen - to sú mestá, kde môžete v júni osobne stretnúť koordinátorov programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Pozývame vás na informačné stretnutia a slávnostné vyhodnotenie školského roku 2010/11.

Regionálne stretnutia sú venované súčasným mladým reportérkam a reportérom, ale aj novým záujemcom o zapojenie sa do programu. V budúcom školskom roku ho totiž otvárame pre stredné i vysoké školy, druhé stupne základných škôl aj pre mladých dobrovoľníkov ochranárskych organizácií.

Stretnutia sú príležitosťou zoznámiť sa s programom a jeho účastníkmi, zaregistrovať sa  do budúceho školského roku a dozvedieť sa viac o aktivitách, ktoré pripravujeme. Medzi najzaujímavejšie patrí e-learningový kurz so zameraním na environmentálnu žurnalistiku a spustenie študentskej environmentálnej tlačovej agentúry.

Pozývame vás:

14. 6. 2011 do Košíc – Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17
15. 6. 2011 do Zvolena – Technická univerzita, T. G. Masaryka 24 (miestnosť E413 na 4. poschodí)
17. 6. 2011 do Trenčína – Centrum environmentálnych aktivít, Mierové námestie 29
20. 6. 2011 do Bratislavy – Syndikát slovenských novinárov, Župné nám. 7

Svoju účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 10. júna 2011 e-mailom alebo telefonicky. Bližšie informácie: Mgr. Zuzana Límová, mladireporteri@changenet.sk, t.č. 0948 049 393    

Program:
• 9:30 hod. Predstavenie programu formou interaktívneho cvičenia, metodiky programu a jej implementácie na vyučovaní, príkladov dobrej praxe
• 11:00 hod. Skúsenosti účastníkov z predošlého ročníka, diskusia o pripravovanom projekte študentskej environmentálnej tlačovej agentúry, možnosti medzinárodnej spolupráce
• 11:30 hod. Slávnostné odovzdávanie ocenení súťaže Mladých reportérov YRE AWARDS 2011
• 12:00 hod. Diskusia a inštrukcie k zapojeniu sa do e-learningového kurzu

Tešíme sa na Vás!

Zuzana Límová, Richard Medal
koordinátori programu
PrílohaVeľkosť
Pozvánka pre školy377.5 KB
Pozvánka pre organizácie378.5 KB