Alternatívna doprava v Prešove

Vložil/a soskosicka dňa 10.01.2011

Projekt v rámci školy

Popis projektu

V našom meste je prehustená doprava ohrozujúca život obyvateľov, nedostatočná sieť cyklotrás, to zapríčiňuje dopravné nehody,  zhoršenú kvalitu vzduchu, nezdravý životný štýl. Naším cieľom je informovať verejnosť o situácii a možných riešeniach a tým spropagovať alternatívnu dopravu v meste Prešov.

Výstupy projektu / tvorba

Prešovčania vraj cyklotrasy nepotrebujú

Vložil/a Ivan Kanala dňa 22.08.2011

Jedným z problémov mesta Prešov je prehustená doprava. Cyklistických chodníkov je málo, respektíve sú postavené mimo centra mesta. Vybrali sme sa za primátorom Pavlom Hagyarim, aby nám odpovedal na niekoľko otázok. Fakty nám ujasnila Adriana Compeľová, vedúca architektka Mesta Prešov z oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia. Spýtali sme sa ich, ako vidia budúcnosť cyklistickej dopravy v našom meste.

PrílohaVeľkosť
mr-akcny_plan_sos_kosicka_presov.doc57.5 KB