Psíčkarom v Dubnici nad Váhom chýbajú papierové vrecká

Máme radi psíkov, ale... Psie výkaly na trávnikoch sú nepríjemné a stresujúce nielen pre ľudí, ale aj pre samotných psíčkarov.

Povedzme si na rovinu, kto nestúpil ani raz do psieho výkalu? Nielenže vám vedia zašpiniť vaše topánky, ale sú nebezpečné pre prírodu a hlavne pre naše zdravie.Priamy kontakt so psími výkalmi predstavuje riziko infekcie parazitom Toxocaracanis.

Z environmentálneho hľadiska je problém i s tým, do čoho ich najčastejšie po vykonaní potreby psíka vložíme. Sú to mikroténové vrecká, ktoré majú za následok zaťaženie prírody (vrecko sa rozkladá na skládke veľmi dlhý čas).

Dňa 23.11.2016 sa študenti Gymnázia Dubnice nad Váhom rozhodli poukázať na riešenie tohto problému. Požiadali oddelenie životného prostredia Mestského úradu o pár desiatok kusov papierových vreciek na psie výkaly. Rozdelili sa na dva tímy, ktoré sa nachádzali na dvoch stanovištiach:na sídlisku CI a v Dubnickom parku. Tieto lokality si vytipovali po predchádzajúcej obchôdzke mesta.

Psíčkari sa zaujímali o nebezpečenstvá, ktoré sa týkali psích výkalov. Vysvetlili sme im, prečo by sa výkaly nemali dávať do mikroténových vreciek, ale do ľahko rozložiteľných papierových vreciek, ktoré sú neškodné pre našu prírodu. Taktiež sa dozvedeli o rôznych infekciách a alergiách, ktoré psí výkal môže prenášať.Podľa psíčkarov je najväčší problém, že mestský úrad nerozdáva papierové vrecká na viacerých miestach a nie sú k dispozícii koše na psie exkrementy.

Pre mnohých Dubničanov ísť na mestský úrad je tak povediac „od ruky“ a naozaj by bolo vhodné rozšíriť distribúciu papierových vreciek.„Podľa platnej legislatívy je možné použiť na tento účel koše na komunálny odpad,“ povedala nám vedúca oddelenia ŽP pani Hollá. Stretli sme sa i s odporcami papierových vreciek a do nich vložených kartónových lopatiek, ktoré, ako tvrdili, sa môžu ľahko pretrhnúť či premočiť. Niektorí si myslia, že ak platia za psíka dane, majú predplatené aj čistenie priestranstiev od výkalov. Nie je tomu tak.

Tak alebo onak – či sa použije papierové, alebo mikroténové vrecko (najlepšie už použité z nákupu), treba psie výkaly po svojich psích miláčikoch pozbierať. A ak sa tak nedeje, je jediným účinným receptom na nápravu premyslene a systematicky vyhľadávať a pokutovať všetkých tých, ktorí exkrement ponechali voľne ležiaci a z miesta priestupku odišli. A v Dubnici, ako sa zdá, má mnoho psíčkarov problém odpratať výkaly po svojom psíkovi, čím neohrozujú len seba, ale aj svojich spoluobčanov a návštevníkov tohto mesta.

Slogan kampane

Rozdávanie sáčkov a informovanie psíčkarov

Spoločná fotografia po námahávom dni

Meno autora/autorov

Matúš Litvín

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom