Selfie alebo svojka ? :)

Zo života na workshope...

Meno autora/autorov: 
Eva Mančíková
Vek autora/autorov: 
12
Škola: 
ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi