Situácia medveďov na Slovensku

Video poukazuje na súčasnú situáciu medveďov na Slovensku. Snažili sme sa priblížiť, ako je to s nimi konkrétne na Liptove.

Meno autora/autorov

Tamara Eliašová, Mária Jánošíková, Patrik Štefík, Matej Majerský

Vek autora/autorov

14 - 17

Škola

SOŠ Polygrafická Bratislava, SZŠ Nová Dubnica