Slovensko aj v roku 2015 medzi víťazmi súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie

Vložil/a admin dňa 05.06.2015

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna vyhlásila kancelária programu Mladí reportéri pre životné prostredie výsledky medzinárodnej súťaže, do ktorej sa zapojilo 24 krajín z celého sveta.

Slovensko získalo jedno prvé a jedno druhé miesto v kategórii FOTOTRAFIA a spolu s Marokom a USA sa zaradilo medzi tri najúspešnejšie krajiny v súťaži.

Súťaž Mladí reportéri pre životné prostredie je určená mladým enviro-žurnalistom vo veku od 11-21 rokov, ktorí súťažia v troch kategóriách: článok (max. 1000 slov), fotografia alebo foto-príbeh (max. 12 fotografií) a video (max. 3 minúty) a v troch vekových skupinách (11-14; 15-18; and 19-21). Mladí reportéri skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne, komunikujú so všetkými dotknutými subjektmi a svoje zistenia a návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti v regionálnych médiách a na sociálnych sieťach.

Z celkového počtu 3 910 príspevkov prihlásených v roku 2015 do súťaže na národnej úrovni , do medzinárodného kola postúpilo 120 príspevkov. O víťazoch rozhodla medzinárodná porota zložená zo zástupcov medzinárodných environmentálnych organizácií (napr. UNEP a UNESCO), profesionálnych žurnalistov a Nadácie Wrigley. Ocenila celkom 21 reportérskych prác, z toho sedem článkov, šesť fotografií a osem videí.

Ceny pre Slovensko:

FOTOGRAFIA 11-14 rokov

2. miesto, : Our Children´s Classroom?! , Samuel Šlesar, Izabela Žilková, Kristína Ondrášová, Gymnázium v Dubnici nad Váhom
http://www.mladireporteri.sk/trieda-nasich-deti-1-miesto-v-kampani-litte...

FOTOGRAFIA 15-18 rokov

1.miesto: Shout For Help, Silvia Vandžúrová, Gymnázium V.B.Nedožerského, Prievidza
http://www.mladireporteri.sk/volanie-1-miesto-v-kampani-litter-less-kate...
Všetci víťazi získajú certifikát a vecnú reportérsku cenu.

Kontakt:

Gosia Luszczek, International YRE Director
Email: gosia@feeinternational.org
Mobile: 004561248085
http://www.youngreporters.org/

Richard Medal, koordinátor programu Mladí reportéri pre životné prostredie E-mail: medal@chanegenet.sk Mobil: 0905 469 707

Poznámka:
Program Mladí reportéri pre životné prostredie zastrešuje Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani, http://www.fee-international.org/en .
Slovenským partnerom programu je Špirála, sieť environmentálne výchovných organizácií, www.spirala.sk .
Program Mladí reportéri pre životné prostredie koordinuje Centrum environmentálnych aktivít, www.mladireporteri.sk .
Úplne výsledky súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie

http://www.youngreporters.org/service-menu/news/the-best-young-environmental-journalists

 Slovensko aj v roku 2015 medzi víťazmi súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie
 Slovensko aj v roku 2015 medzi víťazmi súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie
 Slovensko aj v roku 2015 medzi víťazmi súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie

 Slovensko aj v roku 2015 medzi víťazmi súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie
 Slovensko aj v roku 2015 medzi víťazmi súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie