Smutný pohľad

Kríž je symbol nádeje a Ježiš je symbol znovuzrodenia. Rovnako ako naša príroda má ešte stále nádej na obnovenie. Ak  sa dnes niekto pozrie na horu, je to smutný pohľad, ale stále to môžeme zmeniť!

Meno autora/autorov: 
Eva Mančíková
Vek autora/autorov: 
12
Škola: 
ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi