Starajme sa o naše okolie

Dobre strávená hodina etiky

Dobre strávená hodina etiky

Iste ste si všimli, že na ceste do školy sa po chodníkoch i cestách váľa množstvo pohodených odpadkov. Niekomu to znepríjemní náladu na celý deň, inému to nevadí a iní si povedia, že s tým treba čosi robiť.

Študenti gymnázia na hodine etickej výchovy diskutovali o danom stave a rozhodli sa s tým niečo spraviť. Podľa mnohých z nich by malo okolie Zelenej školy vyzerať inak.

Koncom novembra sa s pánom  učiteľom Gašparom, vyučujúcim Etickej výchovy, vybrali vyzbierať odpad v okolí školy až smerom k autobusovej zastávke SPŠ. Zistili, že žiaci okolitých škôl veľmi nedbajú na životné prostredie a poriadok. Vyzbierali všetok odpad, ktorý sa im motal pod nohami. Boli to dve vrecia odpadkov rôzneho charakteru. TO JE na takom krátkom úseku cesty DOSŤ!!! Stretli sa s rôznymi reakciami:  “A načo to robíte, však aj to bude o chvíľu vyzerať rovnako!”

Prístup k životnému prostrediu by sa mal zmeniť k lepšiemu a zodpovednejšiemu správaniu, preto sa rozhodli po tejto akcii zorganizovať ešte jednu podobnú dobročinnú vec. Očistia úsek okolo studničiek  v blízkosti mesta. Budú ho čistiť v jarnom období, kedy sa príroda zobúdza a nespí pod snehovou pokrývkou. S ďalšou akciou nás oboznámia fotodokumentáciou a správou o jej priebehu. Už sa tešte aj vy na posedenie v čistej prírode!

 

Kolektív žiakov ETV sexty,kvinty, Gymnázium Dubnica nad Váhom

Meno autora/autorov: 
Michal Sokolík, Šimon Nehéz -foto
Vek autora/autorov: 
kvinta
Škola: 
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Starajme sa o naše okolie
Starajme sa o naše okolie