Súťaž Mladých reportérov pre životné prostredie priniesla v roku 2020 zodpovednosť a aktivizmus

Denne okolo nich prechádzajú stovky ľudí. Ale všímať si ich začali, až keď ich žiaci CZŠ označili farebnými zastávkami na jednohubky. Foto: Leo Klein, zastávka MHD Budatínska, Bratislava
Vložil/a admin dňa 03.06.2020

Pandémia COVID-19 síce zavrela školy, ale mladí reportéri s rúškami na tvári dokázali sfinalizovať 58 reportážnych príspevkov a ukázať, že sú zodpovední na druhú. Ich reportáže na témy ako cigaretové ohorky, plastové obaly či klimatická kríza sú príkladom konštruktívneho žurnalizmu a tlaku na samosprávy, aby chránili životné prostredie. Výsledky sú pozvánkou do sveta mladých ľudí, ktorí to životným prostredím nevzdávajú a ukazujú, že chodiť protestovať na námestia nestačí.

Práce mladých reportérov v školskom roku 2019/20 spájajú nielen rúška, ale aj príbehy občianskej participácie. V projekte OBJEKTív21 – Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť sa kancelária programu tento rok zamerala práve na aktívne občianstvo. „Vidíme, že Mladí reportéri viac „obťažovali“ úrady svojimi zvedavými otázkami a návrhmi konkrétnym riešení. K téme klimatickej zmeny ma potešil článok od Adriány Henčekovej Využívanie zrážkovej vody prináša mestám výhody, v ktorom približuje adaptačné opatrenia a je inšpiratívny pre všetky samosprávy na Slovensku. Teší ma aj guráž mladých z novozapojenej školy v Novej Bani, ktorí oslovili primátora mesta a riaditeľa technických služieb a v reportáži Hora plastov riešili problém netriedenia plastového odpadu v zbernom dvore. Viaceré reportáže sú rovno hotové do profesionálnych médií a čakáme, že ich preberú,“ uviedol Richard Medal, člen poroty a poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.

Ďalšia členka poroty, klimatická aktivistka a bývala hovorkyňa Greenpeace Lucia Szabová, oceňuje najmä zodpovednosť a dôraz na hľadanie riešení: „Som spokojná, že vidím, ako reportéri idú rokmi stále viac do hĺbky a venujú sa viac riešeniam ohľadom toho, ako chrániť našu planétu. Lokálne potraviny, množstvo nových pohľadov na odpady, ktoré produkujeme, činnosť človeka a jeho zodpovednosť. Myslím, že v mnohom sa od nich môžeme my dospelí poučiť.“

Odpad ľudí väčšinou nezaujíma, sú radi, ak im z domu zmizne a majú čisto. Niekedy je však nevyhnutné zaujímať sa aj o veci, ktoré sa dejú akosi samé a automaticky. „Veľmi oceňujem, že sa mladí reportéri nebáli vykročiť zo svojej komfortnej zóny a na vlastnej koži skúsiť, aké je to dotrieďovať odpad. Popri práci, ktorá naozaj nevonia, sami zistili a prostredníctvom reportáže Práca, ktorá nevonia ostatným ukázali, aké máme v nakladaní s odpadom na Slovensku ešte stále rezervy,“ uviedla porotkyňa Katarína Kretter z ENVI-PAK.

Žiaci z Cirkevenej základnej školy Narnia v Bratislave pracovali na téme cigaretových ohorkov viac ako rok. V reportáži Toxické jednohubky  vysvetľujú environmentálne riziká najprehliadanejšieho jednorazového plastu a ukazujú svoju odhodlanosť dosiahnuť systému zmenu v spolupráci s magistrátom mesta Bratislava. Koordinátorke programu Klaudia Medalová ocenila ich snahu zviditeľniť problém: „Naši mladí reportéri z Narnie v spolupráci s europoslancom Martinom Hojsíkom vymysleli osvetovú kampaň, kedy ohorky na experimentálnej zastávke v území 1m2 vyznačili „jednohubkovými“ zástavkami a pridali infotabuľku. Páči sa mi ich odhodlanie dotiahnuť projekt do konca. I keď podľa Magistrátu vyznačenie miest pre fajčiarov pri zastávkach nie je reálne, žiaci sú odhodlaní hovoriť s primátorom Vallom o prijatí opatrení. Držíme im palce.“

Mladí reportéri opäť priniesli nové témy a zodpovedne mapovali aj dopady koronakrízy na náš život. Silou programu je, že nastavajú dospelým zrkadlo. Ako sa posunúť od triedenia odpadu k jeho minimalizácii,  nahradiť dovozové potraviny lokálnymi či vymeniť polystyrén pri zatepľovaní za prírode bližšie alternatívy. Vyrastajú z nich aktívni a environmentálne zodpovední občania, pred ktorými majú dospelí i pracovníci verejnej správy rešpekt.

Priložené obrázky
Denne okolo nich prechádzajú stovky ľudí. Ale všímať si ich začali, až keď ich žiaci CZŠ označili farebnými zastávkami na jednohubky. Foto: Leo Klein, zastávka MHD Budatínska, Bratislava