Ako sa zapojiť do súťaže

Mladí reportéri zo základných škôl zapojených do programu môžu do národného kola súťaže prihlásiť článok, fotografiu alebo video v dvoch vekových kategóriách:

  • 11-14 rokov
  • 15-18 rokov

Reportéri a reportérky zo stredných sa môžu zapojiť - buď prostredníctvom zapojených škôl, alebo aj ako jednotlivci, pokiaľ už boli v minulosti zapojení do programu:

  • 15-18 rokov
  • 19-25 rokov

Do súťaže sa môžu zapojiť aj vysokoškoláci do 25 rokov - ako jednotlivci. Do prihlášky je potrebné uviesť vek a školu.

Uzávierka národného kola súťaže je 15.marca do 24:00 hod. Po tomto termíne už nie sú možné úpravy okrem:

- Úprava už vložených príspevkov administrátorom. Upraviť je možné preklepy, gramatické chyby... Doplniť môžete informácie a linky, týkajúce sa šírenia súťažných prác.

Ak niečo chcete doplniť alebo opraviť, píšte prosím na cea@changenet.sk alebo medalova@biospotrebitel.sk .

V tomto ročníku je vyhlásená len jedna súťažná kategória z hľadiska témy príspevku - príspevok môže byť na akúkoľvek lokálnu environmentálnu tému. Pri každom príspevku je však potrebné preukázať súvislosť s cieľmi Agendy 2030.

Avšak novinka: samostatne sa budú hodnotiť fotografie a videá repotážneho charakteru a kampaňového charakteru.

Víťazi vo všetkých vekových kategóriách a žánroch článok, reportážna fotografia a reportážne video postúpia do medzinárodného kola súťaže (reportážne príspevky majú prioritu pred kampaňovými, ale porota si vyhradzuje právo posunúť do medzinárodnej súťaže aj kampaňový príspevok).

V národnom kole súťaže rozhodne porota v spolupráci s koordinátormi o tom, ktoré práce budú odmenené okrem diplomu aj pozvánkou na reportérsky workshop.

O víťazoch rozhodne porota http://www.mladireporteri.sk/sutaz/predstavujeme-porotu, zložená z odborníkov na médiá, životné prostredie a environmentálne vzdelávanie

Víťazné príspevky postupujú do medzinárodného kola súťaže. Výsledky budú zverejnené 5. júna pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Pravidlá súťaže 2018/19 http://www.mladireporteri.sk/sutaz/pravidla-sutaze-yre-awards