Predstavujeme porotu

Mgr. Lucia Szabová, hovorkyňa Greenpeace Slovensko

Lucia je dlhoročnou aktivistkou Greenpeace, ako aj ďalších ochranárskych skupín, ktorých hlavnou náplňou bola energetická kampaň a monitoring jadrových elektrární. V roku 2006 ukončila štúdium kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Lucia pracuje na Greenpeace od júna 2005. Najprv pôsobila ako asistentka a office managerka. Od septembra 2008 je hovorkyňou Greenpeace Slovensko.

Radovan Stoklasa - fotograf

Spolupracuje s TASR a Reuters. Jeho fotografie tak už mali možnosť vidieť čitatelia rôznych svetových periodík (International Herald Tribune, The New York Times, South China Morning Post...). V roku 2012 získal Novinársku cenu za Najlepšiu fotografickú aktualitu.

Eva Mišovičová - redaktorka Info Trenčín

Odborníčka na regionálne médiá. Pracovala v Trenčianskych novinách a Trenčianskej televízii. Podporuje aktivity, ktoré zlepšujú životné prostredie a kvalitu života.

Miroslava Piláriková - koordinátorka programu Zelená škola

Od januára 2013 je národnou koordinátorkou programu Zelená škola, kde sa venuje hlavne spolupráci so školami a konzultantmi programu, ale aj práci s dobrovoľníkmi. Podporuje inovatívne formy environmentálnej výchovy na slovenských školách. Pozvanie do poroty prijala s cieľom prehĺbiť do budúcna spoluprácu medzi partnerskými programami Zelená škola a Mladí reportéri pre životné prostredie.

Richard Medal - koordinátor programu Mladí reportéri pre životné prostredie

Vyštudoval učiteľstvo biológie – chémie na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Riaditeľ Centra environmentálnych aktivít, učiteľ environmentálnych výučbových programov na školách, voľnočasový pedagóg (krúžky a kluby mladých ochrancov prírody, ochranárske tábory), lektor (semináre pre učiteľov), metodik a autor publikácií (pre environmentálnu výchovu), aktivista (pre Trenčín 21, pre cyklotrasy, zachovanie zelene v meste, pre „ľudský“ trenčiansky územný plán...), projektový koordinátor (napríklad celoslovenského programu Zelená škola) a obchodník (BIO-obchod Malý princ, zakladateľ a prevádzkovateľ prvého internetového bio-obchodu na Slovensku www.bio-obchod.sk).