Súťaž

18.03.2019
Prepojenie príspevku na program AGENDA 2030:
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
12.02.2019
Prepojenie príspevku na program AGENDA 2030:
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba