16.03.2018
Veľkosť kontajnerov na odpadky nevyhovuje malým deťom. Dôchodcom zase robí starosť fakt, že sa odpadové nádoby ťažko otvárajú. A tak končia odpadky často pri kontajneroch. Nie je čas tieto koše na odpad nahradiť moderným riešením? 

Súťaž

15.03.2018
Škoda že stromy nie sú ako rieka. Plávali by čo najďalej od nezodpovedných ľudí.
15.03.2018
Príroda nám ponúka nevyčerpateľný zdroj krásy. Všetka krása sveta vytvorená ľudskou činnosťou je ale pominuteľná a časom stratí svoj lesk i slávu.
15.03.2018
Žuvačky sú celosvetovým problémom, nájdeme ich v moriach, čakárňach, na cestách, na chodníkoch,...  Žuvačky sa dostali aj do malých miest ako je napríklad Nová Dubnica, neďaleko Trenčína.
15.03.2018
Ak sa ľudstvo nespamätá, aj o takéto prírodné krásy v  dôsledku globálneho oteplovania, môžeme príjsť...
14.03.2018
Príroda je ako minca. Má peknú stranu ale aj tú škaredú...​
13.03.2018
Z diaľky to vyzerá ako smaragdy v lese. Ale z tohto sa ľudia predsa nemôžu tešiť ! A to v obci, kde každá domácnosť môže plasty zbierať do vlastnej zbernej nádoby od obecného úradu. Tak kde je vlastne chyba?
13.03.2018
To, čo ľudia „darujú“ vode, im voda opäť vráti. Ale ako dlho sa ešte rieka vydrží brániť?
13.03.2018
Vzduch. Nevidíme ho, nevieme ho chytiť, často ho ani nevnímame, ale život bez neho nie je možný. Toto „vydychujú“ komíny  domčekov celej doliny. Čo teda vdychujú ľudia?
13.03.2018
Ozónová vrstva nás chráni pred slnečnými lúčmi. Je len jedna, a preto by sme sa mali správať tak, aby nikdy nezmizla. To by zmizol aj život na Zemi.  
13.03.2018
11.03.2018
Na krátkom úseku rieky Hornád môžeme nájsť množstvo odhodených plastových fliaš. V jarných mesiacoch, po roztopení snehu a ľadu, sa tento odpad zhromažďuje na priehrade Ružín, čo spôsobuje problémy pri prevádzke vodnej elektrárne. Následná likvidácia nahromadeného odpadu si vyžaduje veľa úsilia i finančných prostriedkov. 
11.03.2018
Správny postoj môžeme zaujať aj pri nakladaní s plastovým odpadom. 
11.03.2018
Príroda vie byť krásna aj medzi panelákmi. Nedopusťme aby sa zmenila na prach.  
11.03.2018
Zachráňme prírodu, aby takto nevyzeralo každé hniezdo. Aj v okolí domov žijú zvieratá, ktoré si stavajú obydlia. Bohužial, nepoužívajú len prírodný materiál, ale aj pre nich nebezpečné látky, ktoré nájdu vo svojom teritóriu.
11.03.2018
Mnohí ľudia sa správajú k prírode nepekne a neúctivo. V areáli Zelenej vody pri Novom meste nad Váhom je na odpadky vyhradené miesto, ale aj napriek tomu si to mnohí nevšímajú.