Súťažné práce

22.03.2016
Po rekonštrukcii teplovodných rozvodov v Novej Dubnici sa kvôli zablateniu trávnikov vytratil život aj z detských ihrísk. Rovnako sa zvýšila nečistota mesta. Ľudia si totiž na znečistené prostredie „zvykli“, necítia prirodzenú motiváciu sa oň starať a k znečisteniu nakoniec prispievajú aj sami. Ničí sa tak vzťah obyvateľov ku životnému prostrediu a prestávajú si ho vážiť. 


22.03.2016

Zelená škola, ktorej prioritnou oblasťou je ZELEŇ. Študenti dubnického gymnázia priložili ruku k dielu a pričinili sa o zazelenenie nášho regiónu, našej Zeme.

Všetci vieme, ako je pre nás životné prostredie dôležité. No aj napriek tejto skutočnosti si ho stále viac a viac ničíme.


22.03.2016
Počas rekonštrukcie teplovodných rozvodov v meste Nová Dubnica padlo za obeť nielen viac ako 180 stromov, ale dokonca aj lampy. Možno preto, aby si obyvatelia mesta nemohli posvietiť na poškodenie koreňov stromov. 


22.03.2016
Po rekonštrukcii teplovodných rozvodov v Novej Dubnici sa zvýšila nečistota mesta a zároveň sa kvôli zablateniu trávnikov vytratil život aj z detských ihrísk.   


22.03.2016


22.03.2016

Žiaci Základnej školy Jána Palárika Majcichov sa v rámci globálneho vzdelávania o vode rozhodli pozrieť na ňu z viacerých hľadísk. Jedným z nich bol plastový odpad z balených stolových vôd. Preto sa rozhodili urobiť pokus s PET fľašami. A ako to dopadlo?


22.03.2016
Zeleň a kvalitné životné prostredie sú v dnešných mestách bezpochyby dôležité a vzácne. Bohužiaľ, nie v každom meste si to obyvatelia uvedomujú. Mladí reportéri sa preto pozreli na problémy z tejto oblasti v 12-tisícovej Novej Dubnici. 


22.03.2016
Na fotografii je zrázornený malý, rozvíjajúci sa stromček, ktorému plastový odpad znemožňuje zdravý rast.  Každý organizmus má právo na život. Dokonca človek by ho chcel mať aj dôstojný.  Vieme si predstaviť, ako by sme reagovali, ak by nám niekto takto zasahoval do života? Nebuďme slepí, uvedomme si, že ničíme a zabíjame prírodu aj seba.  Otvorme oči novému začiatku. Podarí sa to? 


22.03.2016
Fotografia znázorňuje siluetu človeka, ktorý visí akoby obesený na steble trávy.  Príroda nám dáva jasne najavo, ako môžeme skončiť, ak si ju nebudeme vážiť. Nebude čo jesť ani piť. Pod vrstvou odpadkov prestanú rásť rastliny, nebude prebiehať fotosyntéza, živočíchy nebudú prijímať cukry, kyslík nebude vytváraný a všetko živé zomrie.  To je posolstvo, ktoré nám chce príroda na fotke odovzdať.


22.03.2016

Mnohí ľudia si po náročnom týždni radi doprajú zaslúžený relax v prírode. V okolí Spiša je najvyhľadávanejšou lokalitou práve Slovenský raj. Oddych v panenskej prírode jedného z najkrajších národných parkov na Slovensku je tradičným víkendovým programom mnohých turistov.


22.03.2016
Košské mokrade - vznikli v oblasti, kde je poddolované územie. Príroda si to zariadila sama. Pýtate sa, čo? Obnovil sa tu ekosystém a vrátili sa živočíchy.  A čo sme urobili my? Snažíme sa tu zahrnúť náš odpad a neporiadok... Podarilo sa nám spolu so starostom obce Koš, aby nákladiak svoj odpad nevysypal. Aj takýto malý úspech poteší...


22.03.2016
Nebuďme ľahostajní k nášmu životnému prostrediu. Začnime hneď! Zbieraním a separovaním odpadu urobíme naše okolie čistejším a krajším.