Súťažné práce

23.03.2016
Raj farieb


23.03.2016

Zeleň a kvalitné životné prostredie sú v dnešných mestách bezpochyby dôležité a vzácne. Bohužiaľ, nie v každom meste si to obyvatelia uvedomujú. Mladí reportéri sa preto pozreli na problémy znečistenia v 12-tisícovej Novej Dubnici.


23.03.2016
V meste Nová Dubnica sa v roku 2015 začala komplexná rekonštrukcia teplovodných rozvodov. . Kvôli rekonštrukcii sa po celom meste vyhĺbili kilometre kanálov a počas celých prác bolo zasahované aj do koreňov stromov. Tie boli často poškodené ťažkými mechanizmami, niektoré boli doslova vytrhnuté zo zeme a pohodené pred oči verejnosti. 


22.03.2016
Po rekonštrukcii teplovodných rozvodov v Novej Dubnici sa kvôli zablateniu trávnikov vytratil život aj z detských ihrísk. Rovnako sa zvýšila nečistota mesta. Ľudia si totiž na znečistené prostredie „zvykli“, necítia prirodzenú motiváciu sa oň starať a k znečisteniu nakoniec prispievajú aj sami. Ničí sa tak vzťah obyvateľov ku životnému prostrediu a prestávajú si ho vážiť. 


22.03.2016

Zelená škola, ktorej prioritnou oblasťou je ZELEŇ. Študenti dubnického gymnázia priložili ruku k dielu a pričinili sa o zazelenenie nášho regiónu, našej Zeme.


22.03.2016
Počas rekonštrukcie teplovodných rozvodov v meste Nová Dubnica padlo za obeť nielen viac ako 180 stromov, ale dokonca aj lampy. Možno preto, aby si obyvatelia mesta nemohli posvietiť na poškodenie koreňov stromov. 


22.03.2016
Po rekonštrukcii teplovodných rozvodov v Novej Dubnici sa zvýšila nečistota mesta a zároveň sa kvôli zablateniu trávnikov vytratil život aj z detských ihrísk.   


22.03.2016


22.03.2016

Žiaci Základnej školy Jána Palárika Majcichov sa v rámci globálneho vzdelávania o vode rozhodli pozrieť na ňu z viacerých hľadísk. Jedným z nich bol plastový odpad z balených stolových vôd. Preto sa rozhodili urobiť pokus s PET fľašami.


22.03.2016
Zeleň a kvalitné životné prostredie sú v dnešných mestách bezpochyby dôležité a vzácne. Bohužiaľ, nie v každom meste si to obyvatelia uvedomujú. Mladí reportéri sa preto pozreli na problémy z tejto oblasti v 12-tisícovej Novej Dubnici. 


22.03.2016
Na fotografii je zrázornený malý, rozvíjajúci sa stromček, ktorému plastový odpad znemožňuje zdravý rast.  Každý organizmus má právo na život. Dokonca človek by ho chcel mať aj dôstojný.  Vieme si predstaviť, ako by sme reagovali, ak by nám niekto takto zasahoval do života? Nebuďme slepí, uvedomme si, že ničíme a zabíjame prírodu aj seba.  Otvorme oči novému začiatku. Podarí sa to? 


22.03.2016
Fotografia znázorňuje siluetu človeka, ktorý visí akoby obesený na steble trávy.  Príroda nám dáva jasne najavo, ako môžeme skončiť, ak si ju nebudeme vážiť. Nebude čo jesť ani piť. Pod vrstvou odpadkov prestanú rásť rastliny, nebude prebiehať fotosyntéza, živočíchy nebudú prijímať cukry, kyslík nebude vytváraný a všetko živé zomrie.  To je posolstvo, ktoré nám chce príroda na fotke odovzdať.