Súťažné práce

17.03.2016
 Nenechajme sa oslepiť krásou jedného kvetu, ktorý odpútava našu pozornosť a nezatvárajme oči pred smutnou realitou. 


16.03.2016

Bioodpad je jednou zo zložiek komunálneho odpadu, ktorý je možné separovať aj recyklovať. Predstavujú ho všetky biologicky rozložiteľné odpady ako sú tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny. Súčasťou sú aj jedlé oleje.


16.03.2016
 Tieto ruky pomohli. Tieto ruky sa snažia, aby na našej matke Zemi stále kvitli takéto nádherné kvety. Tieto ruky si nasadili rukavice a vyčistili prírodu od stále sa zvyšujúcej záťaže - odpadu. A čo *TVOJE* ruky? Pomohli? ... Tak čo, pomôžu?


15.03.2016
Mladí reportéri z Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom sa celoročne aktívne zapájajú rôznych aktivít a zaujímajú sa o životné prostredie. Tentokrát ich zaujala téma, ktorá je v dnešnej dobe čoraz častejším predmetom diskusie. Biopotraviny. Zistili, že počet ľudí, ktorí vyhľadávajú BIO produkty na Slovensku stúpa, ale ani zďaleka nedosahuje európsky priemer. Rovnako zistili aj to, že väčšina produktov z našich ekofariem končí v zahraničí. Mladí reportéri sa rozhodli nájsť odpoveď na otázku: "Prečo to tak je?".


09.03.2016


09.03.2016

Životné prostredie treba chrániť. Počúvame to z každej strany, obklopujú nás samé články, rozhovory, dokumenty, kde sa dozvedáme, aké zlé následky čakajú našu Zem, ak sa bude situácia vyvíjať týmto spôsobom aj naďalej.


08.03.2016
Na okraji lesa jedného dňa vyklíčila malá kaška. Rástla pod ochranou starého odpadkového koša. Cítila sa tam v bezpečí, nebolo jej zima, neohrozovali ju obyvatelia lesa, ani človek. Po dlhšom čase začalo byť kaške zle a necítila sa dobre. Tento stav zapríčinili látky, ktoré boli uvoľňované do zeme cez hrdzavé telo odpadkového koša. Nádoba na odpadky, ktorá sa stala odpadom, začala malú kašku ohrozovať. A nielen ju...


08.03.2016
Možno si to ani neuvedomujeme, ale súčasťou ľudskej činnosti je produkcia komunálneho odpadu do ktorého patrí aj drobný stavebný odpad. Najčastejšie vzniká pri činnostiach, kedy niečo nové budujeme, prerábame a likvidujeme. Pri likvidácii už nepotrebných stavebných objektov, alebo časti stavieb, pri budovaní nových stavieb, pri prerábaní miestností používame a likvidujeme stavebný materiál. Dôsledkom týchto činností je vznik drobného stavebného odpadu, o ktorý sa musíte náležíte postarať.Moja fotografia odhaľuje skládku tohto stavebného odpadu.


08.03.2016
Moja fotografia odhaľuje vyhodené porcelánové umývadlo. Všeobecne sklo patrí medzi veľmi dobre recyklovateľný materiál a vyhadzovaním do voľnej prírody spôsobujeme zaťaženie až na 4000 rokov, kedy dochádza k jeho rozkladu. Keď porovnáme strednú dĺžku ľudského života čo je približne u mužov 74,5 roka v roku 2025 a u žien 80,5 roka s dobou rozkladu skla, čo je 4000 rokov, tak asi nemusíme vyjadrovať koľko generácii bude ovplyvnených vyhodením sklenených odpadov do voľnej prírody.


08.03.2016
Tým, že sa zbavíme nepotrebných vecí vyhodením do voľnej prírody, spôsobujeme nebezpečenstvo nielen obyvateľom, ale aj zvieratám vo voľnej prírode. Zaťažujeme a znečisťujeme prírodu, ktorá sa s rozkladom jednotlivých druhov odpadu musí popasovať niekoľko rokov a v mnohých prípadoch niekoľko storočí či tisícročí! Taj je to aj v prípade moje fotografie s názvom koleso odpadu.


08.03.2016

Jedným z veľkých problémov Slovenska sú nelegálne skládky odpadov tzv. čierne, divoké. Každý si pod týmto pojmom predstaví hromadu odpadu pri potoku, pri ceste alebo pri neobývanej oblasti. Sú na rôznych miestach, rôzneho zloženia a rôznej veľkosti.


23.02.2016
Prestať vyhadzovať odpady, a to hlavne v prírode, vedie k zlepšeniu životného prostredia.