Súťažné práce

21.03.2016
Pohľad našich mladších spolužiakov na naše súčasné konanie, ktorý nám jasne hovorí, že naša súčasná generácia je zodpovedná za to, v akom stave bude naše životné prostredie v budúcnosti. Preto nevytvárajme čierne skládky a tie existujúce čistime.


21.03.2016
Pri prechádzkach naším okolím sa stretneme s veľkým množstvom odpadu. Niektoré odpady sa stávajú pre nás neviditeľné tým, ako skvele splývajú so svojím okolím. Preto zdvihnime odpady skôr, ako sa dajú na dlhú cestu rozkladu mimo nášho dohľadu.


21.03.2016


21.03.2016
Po poli kde rástla kukurica bol roztrúsený stavebný odpad a v nerozhrnutej ornici sa nachádzajú drobné odpadky. Starosta obce prisľúbil, že po rozhrnutí sa uskutoční brigáda na vyzbieranie nechceného "hnojiva". Budeme to sledovať pozorným okom...


21.03.2016
Fotografia vznikla v Pezinku pri mestskom potoku. Zachytáva odpad, ktorý v ňom pláva. Ani po vyčistení sa nám ho nedarí udržať čistý. Robíme to hlavne kvôli zvieratám, aby mali aspoň kúsok svojho raja pre seba, ale niektorí ľudia nám to stále vedia len kaziť. Kto vie, možno sa niečo zázračné udeje a ľudia si uvedomia, ako zle konajú.


21.03.2016
Fotografia vznikla v Bratislave smerom do Rakúska z Petržalky. Poukazuje na to, čo ľudia urobia s autom, ktoré bolo odstavené pár mesiacov pri krajnici. Auto malo predtým iba defekt. Osoba, ktorej patrilo auto, nemala na odťahovú službu, tak ho tam nechala na pár mesiacov, kým nenašetrí. Ale keď sa vrátil, uvidel svoje auto, ktoré poškodili neskrotné plamene. Pre mňa je to nepochopiteľné, ako toto niekto môže spraviť.


21.03.2016
Fotografia znázorňujúca slovenskú múdrosť našich spoluobčanov, ktorí nevedia, kde čo patrí, vo mne vyvoláva pohoršenie a znechutenie nad tým, čo dokážu ľudia urobiť, ale zároveň aj “neurobiť“. Fotografia vznikla v Bratislave smerom do Rakúska z Petržalky. 


21.03.2016
"....obor vychádzajúci z odpadkov rozoberá našu planétu. Do kedy sa chceme nečinne prizerať? ..."


21.03.2016
Medzi hlavné látky znečisťujúce ovzdušie, patrí rádioaktívny plyn vytváraný v pôde, tabakový dym, plyny alebo častice zo spaľovania palív, chemikálie a alergény. Všetky tieto látky produkujú ľudia a tak si vytvárame nevhodné prostredie pre naše deti a tvoríme si vlastnú smrť.


21.03.2016
Vedci dokázali, že ľudia, žijúci vo veľkomestách, ako je napríklad Bratislava - s vysokou úrovňou znečisťujúcich látok v ovzduší v dôsledku  elektrární, stavania budov, fajčenia cigariet...  majú o 20 % vyššie riziko úmrtia na rakovinu pľúc. Naozaj potrebujeme ubližovať sebe a aj ľudom vôkol nás?


21.03.2016
Znečistenie je jedným z najväčších svetových zabijakov. Dočítal som sa, že postihuje viac ako 100 miliónov ľudí . Toto číslo by sme mohli porovnať s ochoreniami ako je malária alebo HIV. Našu planétu pomaly meníme na jedno veľké rádioaktívne miesto.


21.03.2016
Voda je život, ktorý sme dostali do daru. Zamyslime sa nad tým, ako s týmto darom nakladáme. Akú generáciu chceme zanechať našej Zemi?