Súťažné práce

20.03.2016


20.03.2016
Triedim, triediš, triedime – obec si čistíme. 


20.03.2016

Nedostatočne prečistená voda z čističky mala negatívny vplyv na životné prostredie. Po dvadsiatich mesiacoch sa mesto dočkalo zmeny k lepšiemu.


20.03.2016
Namiesto vyhodenia starého použitého papiera a kvánt reklamných letákov ich môžeme jednoducho vymeniť, napríklad za toaletný papier alebo hygienické vreckovky. Tak máme z papiera úžitok dvakrát.


20.03.2016
Tento hrniec má “červené uši od hanby,“ pretože ho niekto vyhodil do lesa, kde nemá čo hľadať. Otázne je, či sa hanbia aj ľudia, ktorí ho tam vyhodili. Plech sa v prírode rozkladá viac ako sto rokov a predstavuje vážnu hrozbu poranenia pre lesnú zver. 


20.03.2016
Nezodpovednosť niektorých občanov spôsobuje veľké škody- prírode, obyvateľom aj rybárskemu zväzu. Okrem iného nebezpečenstva hrozí, že zvieratá z brehov a vody rieky Hornád prídu ľahko k poraneniu dôsledkom nerozvážneho konania občanov mesta.


20.03.2016
Zvieratá sú nútené hľadať útočisko už aj v kope šrotu, ktorý sme si my ľudia nedokázali vyviesť na šrotovisko.  


20.03.2016
Z kedysi funkčného užitočného skleníka je dnes nechcená pamiatka. Snažme sa žiť tak, aby po nás na Zemi zostali len pamiatky, ktoré nešpatia svoje okolie. Takto nepekne vyzerajú ruiny, ktoré zostali z bývalého  Mestského hospodárstva  v Trenčíne. Toto miesto je opustené od roku 2004 a dodnes chátra.


20.03.2016
Ľudská bezohľadnosť v kontraste s krásou a silou prírody. Soblahovský kameňolom pri Trenčíne - miesto, ktoré sa po zásahu ľudí snaží zobudiť a znova nadobudnúť tvár, akú má mať príroda.


20.03.2016
Je čas otvoriť oči a zachrániť, čo sa ešte dá... (bývalé Mestské hospodárstvo v Trenčíne, ktoré je opustené od roku 2004).


20.03.2016
Nelegálne skládky odpadov sú nepeknou vizitkou našich miest a dedín. Zamyslite sa...


19.03.2016
Veľa mladých ľudí je ľahostajných voči životnému prostrediu. K problému sa častokrát stavajú tak, že si ich to netýka a tvária sa, že tento problém neexistuje.