Súťažné práce

20.03.2016
Namiesto vyhodenia starého použitého papiera a kvánt reklamných letákov ich môžeme jednoducho vymeniť, napríklad za toaletný papier alebo hygienické vreckovky. Tak máme z papiera úžitok dvakrát.


20.03.2016
Tento hrniec má “červené uši od hanby,“ pretože ho niekto vyhodil do lesa, kde nemá čo hľadať. Otázne je, či sa hanbia aj ľudia, ktorí ho tam vyhodili. Plech sa v prírode rozkladá viac ako sto rokov a predstavuje vážnu hrozbu poranenia pre lesnú zver. 


20.03.2016
Nezodpovednosť niektorých občanov spôsobuje veľké škody- prírode, obyvateľom aj rybárskemu zväzu. Okrem iného nebezpečenstva hrozí, že zvieratá z brehov a vody rieky Hornád prídu ľahko k poraneniu dôsledkom nerozvážneho konania občanov mesta.


20.03.2016
Zvieratá sú nútené hľadať útočisko už aj v kope šrotu, ktorý sme si my ľudia nedokázali vyviesť na šrotovisko.  


20.03.2016
Z kedysi funkčného užitočného skleníka je dnes nechcená pamiatka. Snažme sa žiť tak, aby po nás na Zemi zostali len pamiatky, ktoré nešpatia svoje okolie. Takto nepekne vyzerajú ruiny, ktoré zostali z bývalého  Mestského hospodárstva  v Trenčíne. Toto miesto je opustené od roku 2004 a dodnes chátra.


20.03.2016
Ľudská bezohľadnosť v kontraste s krásou a silou prírody. Soblahovský kameňolom pri Trenčíne - miesto, ktoré sa po zásahu ľudí snaží zobudiť a znova nadobudnúť tvár, akú má mať príroda.


20.03.2016
Je čas otvoriť oči a zachrániť, čo sa ešte dá... (bývalé Mestské hospodárstvo v Trenčíne, ktoré je opustené od roku 2004).


20.03.2016
Nelegálne skládky odpadov sú nepeknou vizitkou našich miest a dedín. Zamyslite sa...


19.03.2016
Veľa mladých ľudí je ľahostajných voči životnému prostrediu. K problému sa častokrát stavajú tak, že si ich to netýka a tvária sa, že tento problém neexistuje.


19.03.2016
V obci Opoj ľudia v oplotenom areáli pri vstupe do obce opäť vytvorili nelegálnu skládku odpadu. V minulosti obec na vlastné náklady skládku odstránila. V súčasnosti je skládka na súkromnom pozemku. Majiteľa sa do uzávierky nepodarilo zistiť, ale reportéri budú po ňom pátrať ďalej a upozornia ho na problém.


19.03.2016
Obchod s potravinymi Sama vo Vlčkovciach ponúka svojim zákazníkom možnosť výberu potravín a nápojov v rôznych obalových materiáloch (plast, sklo, tetrapak). Je už len na zákazníkovi, akú možnosť si vyberie.


19.03.2016
Za múrom telocvične našej školy susedia vytvorili skládku odpadu. V súčasnosti už táto časť pozemku nepatrí priľahlému domu, ale obci (nedávno bolo urobené nové vymeranie pozemku). Starosta obce je o probléme informovaný. Problém tejto skládky budeme monitorovať a trvať na jej odstránení.