1. Žiadna chudoba

Novovešťania žiadajú zlepšenie zberu starého šatstva

V Spišskej Novej Vsi majú obyvatelia možnosť staré oblečenie recyklovať prostredníctvom zberných nádob, ktoré sú však často terčom rabovania a poškodzovania. Mesto rieši tento problém znižovaním počtu kontajnerov.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovova
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Spokojnosť máme v rukách

Dobrovoľná skromnosť by sa mala udomácnoť v našich srdciach. Nakupovať nevyhnutné. Iba to, čo potrebujem. Nie čo chcem. Čo teraz chceme, neskôr sa stane odpadom. 

Robíme veľké nákupy, míňame peniaze, nosíme veľa (nepotrebných?) vecí domov. Vtedy sme spokojní a šťastní?
Meno autora/autorov: 
Barbora Svitková

Na love

Prevažnú časť odpadu tvoria plastové fľaše, avšak tok rieky občas priplaví predmety, ktoré ľudia zo sociálne vyčlenených komunít vedia ešte využiť. Je na škodu, že fungovanie spoločnosti nie je zatiaľ nastavené tak, aby sa použité veci, ktoré jedna skupina ľudí už nepotrebuje, dostali k tým, ktorí ich radi opätovne použijú.

Skupinka obyvateľov v Spišskej Novej Vsi loví predmety zadržané pred vstupom do malej vodnej elektrárne na toku rieky Hornád.
Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková

Na nákupe po meste

Rovnako ako my, ľudia so strechou nad hlavou, aj tí bez nej sa snažia prežiť a žiť "dobrý" život v rámci ich možností. Ak stretnete na ulici bezdomovca, neobídte ho. Ak vás poprosí o drobné dajte mu aj viac. Aj bezdomovci sú ľudia a my by sme im mali pomáhať najviac ako sa dá.

Rovnako ako my, ľudia so strechou nad hlavou, aj tí bez nej sa snažia prežiť a žiť "dobrý" život v rámci ich možností.
Meno autora/autorov: 
Kristián Palko

Zberači a zemeguľa

V snahe prežiť bez domova, trvalého príjmu a možnosti použitia čistej vody využívajú ľudia bez strechy nad hlavou veci, ktoré iní už nepotrebujú a teda skončili v odpadkových košoch. Znovu používať by mal každý, nie len tí, ktorých k tomu prinútil život.

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovova

Šťastie v skromnosti

Nepotrebujeme plné autá jedla ani iného tovaru. Čo nám stačí, si vieme doviezť aj sami. Dokonca i dôchodca s handicapom.

(fotené v Smižanoch)

Meno autora/autorov: 
Tereza Zelenáková

Jarné upratovanie

Každoročným problémom, hlavne na jar, keď už skládka Kúdelník nie je pod snehovou pokrievkou, je rozfúkanie ľahkého plastového odpadu do širokého okolia. Pracovníci spoločnosti Brantner Nova s.r.o., prevádzkovateľa skládky, sú potom nútení tieto škody odstraňovať.

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková

Vetrom upratané

Každoročným problémom, hlavne na jar, keď už skládka Kúdelník nie je pod snehovou pokrievkou, je rozfúkanie ľahkého plastového odpadu do širokého okolia. Pracovníci spoločnosti Brantner Nova s.r.o., prevádzkovateľa skládky, sú potom nútení tieto škody odstraňovať.

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková

Hlinený dukát pomôže ľuďom v núdzi

Veľa ľudí chce pomôcť ľuďom bez domova. Preto otvárajú svoje peňaženky a dávajú žobrákom peniaze. Výsledok je však úplne iný. Kúpia si za ne závislosti, ktoré im bránia dostať sa z ulice.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Lucia Klučárová, Linda Töröková, Ema Dominová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Nepatrím nikomu

Život v centre mesta môže vyzerať aj takto. V neobývaných, opustených budovách sa usádzajú bezdomovci a ani im nie je celkom ľahostajné, v akom prostredí žijú. 

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková