01.05.2019
Učiteľské povolanie bolo jeho snom už od detstva. Neznášal matematiku a fyziku, ale venoval sa prírodovedným predmetom. Dnes vyučuje biológiu a geografiu a dostal sa medzi top 10 učiteľov Slovenska.

ENVIRO žurnál

30.03.2018
Na miesto čaju horúca voda, suché buchty či mokré dosky na jedlo :) Na školské jedálne sa aj tak spomína s láskou. No zákulisie je oveľa horšie. Nie každý si uvedomí, aké veľké množstvo odpadu sa vyprodukuje za jeden deň len kvôli tomu, že ohŕňame nosom a nič nám nie je dobré.  
30.03.2018
Ľudia si privlastňujú hocičo. No vrcholom nášho správania je, keď si začneme privlastňovať niečo tak hrozné a pritom tak každodenné ako je odpad. Pri takomto počínaní má aj nádej zviazané ruky.
30.03.2018
Už aj odpadky majú svoje miesto kde môžu "zaparkovať". Ale ich skutočné miesto je v odpadkovom koši nie pri stojane na bicykle.
30.03.2018
Už pri obyčajnom nákupe v potravinách sa môžeme rozhodnúť, na ktorú misku váh sa prikloníme. Ohryzok jablka sa rozloží za 16 dní, tetrapack za 100 rokov. Musíme si uvedomiť ako veľmi je životné prostredie závislé od našich "malých" rozhodnutí.
30.03.2018
Začiatkom 21. storočia sa na Slovensku začalo používanie jednorazových popisovačov. Pomaly vytlačilo z cesty biele kriedy. Čierne tabule miznú zo škôl a nahrádzajú ich biele magnetické tabule. Používanie fixiek je teda novodobý fenomén, ktorý však môže nepriaznivo vplývať na životné prostredie. Fixky sú obľúbené vďaka ľahkosti ich používania a...
30.03.2018
V pondelok  26.3.2018 sa žiaci 4B z Cirkevnej základnej školy Narnia vybrali na vzdelávaciu ekoExpedíciu les. Cieľom tejto expedície  bolo spoznávať všetkými zmyslami lesné spoločenstvo Železnej studničky. Triedu sprevádzali dve skvelé lektorky z inštitútu aplikovanej ekológie. Napriek tomu, že spolu s deťmi dve hodiny trénovali vnímavosť voči lesu, skoro...
29.03.2018
Už sme si zvykli nepozerať sa na to, čo jeme. Obaly nás zaslepili. Už nevidíme, sme slepí.
29.03.2018
Zakrývame si oči pred tým, čo nechceme vidieť. Toto je pravda.
29.03.2018
Nevedomky nás odpad zabíja. Máme otvorené oči, ale nevidíme cez množstvo podsúvaných trendov. Postupne strácame vzduch, triezvy úsudok, prežívame. 
29.03.2018
Stav  podzemných vôd v najväčšej zásobárni v strednej Európe sa stále zhoršuje. Kontaminovaná pitná voda nebezpečným pesticídom bola zistená až v „kohútiku“ u spotrebiteľov.
29.03.2018
Odpad je vedľajší produkt existencie ľudskej civilizácie a jeho objem narastá tým, ako sme "civilizovanejší". Zamyslime sa nad tým a riešme to už dnes!
29.03.2018
Výroby cukru sa naša planéta nikdy nevzdá. Na tejto sladkej potravine je ľudstvo až veľmi závislé. Vyrobiť cukor však nie je jednoduché. Myslia cukrovary popri náročnej výrobe aj na ochranu životného prostredia? 
28.03.2018
Mnohých z nás, ktorí máme blízky vzťah ku prírode, v detstve zaujímali potoky a živočíchy, ktoré v nich žijú. Aká je radosť, v horúcom lete ochladiť sa prechádzaním v chladnej vode a popritom pozorovať prírodu navôkol. V dnešnej dobe však už takúto možnosť nemusí ponúkať každý potok, keďže niektoré z nich sú vysychavé - čo...
24.03.2018
Kedysi tu stáli stromy... a čo teraz?