3. cena za fotografiu: Treba prísť až ku koreňu

Vložil/a Martina Lizakova dňa 18.05.2011

Ak ste si mysleli, že idem rozprávať o ochrane stromov, ktoré sa zotínajú a následne potom nelegálne odvážajú do Poľska na výrobu nábytku, ste na zlej stope.

Aj keď, aj to by bola zaujímavá téma. Moja sa však týka nielen životného prostredia, ale taktiež väčsej skupiny ľudí na Slovensku - Rómov. Spojením týchto dvoch zaujímavých tematík dostanete jednu - kvalita životného prostredia v rómskych osadách.

Prevažná väčšina obyvateľov Slovenska odsudzuje Rómov a ich kvalitu životného prostredia, pričom jej najčastejšími dôvodmi sú sociálne dávky, ktoré sa odvádzajú Rómom z našich daní, teda ich údajná lenivosť možno aj voči životnému prostrediu. Avšak len minorita slovenských občanov sa snaží odhaliť pravú tvár ich správania. Áno, možno zotínajú stromy z neďalekého lesa, čo je zakázané, ale čo ich k tomu vedie? Áno, možno majú okolo seba odpadky, ale myslíte, že je to ich vlastná lenivosť? Áno, možno by sa niektorí chceli zamestnať, ale nemôžu, pretože farba ich pleti je prekážkou...

Preto sa snažím objektívne prísť až ku koreňu celého problému našej spoločnosti a odhaliť pravdivé odpovede na tieto a mnoho ďalších otázok.

Martina Lizáková, 16 rokov, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

Projekty: