Blog používateľa Jana Gabrišová

Vieme, čo je energiou tretieho tisícročia!

Vložil/a Jana Gabrišová dňa 30.11.2011

Aj vy si kladiete otázky, čo je to energia, odkiaľ sa berie, ako jej využívanie ovplyvňuje životné prostredie alebo dokedy nám vydržia zásoby jej zdrojov na Zemi? Odpovede na ne hľadali aj siedmaci zo Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi na interaktívnej putovnej výstave ENERGIA 3. TISÍCROČIA.

Vyrobiť recyklovaný papier je pre nás hračkou!

Vložil/a Jana Gabrišová dňa 30.11.2011

Posledný novembrový týždeň bol na Základnej škole Juraja Fándlyho v Seredi venovaný aktivitám pre minimalizáciu odpadu. Piataci vyrábali vlastný recyklovaný papier, ktorý následne využili ako materiál pre výrobu vianočného pozdravu.