Deň Zeme

Vložil/a Viktória Balogová dňa 28.01.2013

 Deň Zeme je venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologisky motivovaný sviatok, upororňujúci ľudí na odpadky, prírodu a životné prostredie. Prvý krát sa tento sviatok oslavoval v roku 1970 v USA. Mnohí z nás určite nevedia, čo je ten „Deň Zeme“, čo sa bude diať. Ja si myslím, že ten „Deň Zeme“ práve nastal, a preto sa musíme spoločne snažiť o to, aby sme ho využili naplno, aby aj budúce generácie mohli piť čistú vodu a dýchať zdravý vzduch. Znečistenie nášho životného prostredia ohrozuje vzduch i vodu. Obmedziť to môžu len medzinárodné platné zákony a spoločné úsilie ľudí.
Slnečné lúče môžu slúžiť v pozemných elektrárniach. Nové palivá možno vyrábať z rias, rastlín, liehu, dokonca aj z hnoja. Vesmír by mohol poskytnúť užitočné nové zdroje.