O zločinoch páchaných na životnom prostredí

Vložil/a tomas furak dňa 20.04.2011

V stredu 20. apríla 2011 sme sa v rámci programu Mladí reportéri pre životné prostredie zúčastnili aktivít Dňa Zeme na Mierovom námestí v Trenčíne. Jednou z mnohých prezentovaných ekologických a environmentálnych tém bola aj envirokrimininalita. Viac informácii sme zisťovali u dobrovoľníka Adriána Haška z občianskeho združenia Pre prírodu.

Čo je envirokriminalita?
Pod týmto pojmom rozumieme všetky aktivity, ktoré človek pácha proti prírode. Laicky povedané to znamená porušovanie zákonov o životnom prostredí, napríklad vytváranie čiernych skládok, pytliactvo, poškodzovanie chránených a ohrozených druhov a podobne. Takisto k envirokriminalite môžeme zaradiť aj introdukciu, tzn. zanášanie nepôvodných druhov do neprirodzených biotopov, kde vytláčajú naše pôvodné druhy z ich spoločenstiev.

Čo sa dá robiť proti envirokriminalite?
V prípade, že sa občan stane svedkom takejto envirokriminálnej aktivity, v prvom rade by mal upovedomiť príslušné obvodné úrady životného prostredia, pokiaľ možno s dokumentačným materiálom, napr. fotografiami, súradnicami a pod

Čo proti envirokriminalite robí vaše občianske združenie?

Jednou z mnohých úloh občianskeho združenia Pre prírodu je aj envirovýchova, kde sa snažíme na tieto ekologické problémy poukazovať. V tomto smere bol Deň Zeme veľkým prínosom a osvetou pre širokú verejnosť. Prevencia je dôležitá, pretože odstraňovanie následkov envirokriminality nie je z hľadiska financií jednoduché. Mnohé naše akcie, ako je starostlivosť o vzácne lúčne biotopy,  sa preto konajú prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít.

Tomáš Furák,  Martina Balajová, Barbora  Hôrková