Plast za jeden mesiac

Vložil/a Veronika Hašuľová dňa 17.02.2011

Projekt Vratné fľaše sme odštartovali na začiatku novembra 2010 malým prieskumom v potravinových reťazcoch s plochou nad 200 cm2. Práve ich povinnosťou je podľa zákona č. 116/2010 Z. z. o obaloch predávať nápoje aj v opakovane použiteľných (vratných) obaloch.

Taktiež sme sa rozhodli zapojiť žiakov našej školy do tohto projektu. Dali sme im možnosť napísať esej o tejto problematike. Stretli sme sa však s nezáujmom. Pravdepodobne pramenil z veľmi malej informovanosti o nutnosti eliminovať používanie plastov. Na tejto fotke vidíte množstvo vyprodukovaného plastu žiakov našej školy len za posledný mesiac. Tak koľko ho potom vyprodukuje za 1 mesiac celé ľudstvo?

Projekty: