Prevzaté správy zo Slovenska

23.08.2017
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je jedným z najdôležitejších zákonov garantujúcich občianske práva a kontrolu moci verejnosťou. Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla tento zákon zmeniť. Sme pripravení diskutovať o riešeniach, ktoré tento zákon vylepšia, nie o pokusoch smerujúcich k obmedzovaniu práva verejnosti na informácie.
23.08.2017
Úrad vlády Slovenskej republiky bez diskusie s verejnosťou predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o petičnom práve. Upravuje tak zákon o jednom zo základných politických práv občanov - petičnom práve.
23.08.2017
Podľa poslancov mestskej časti Karlova Ves je zákon o slobodnom prístupe k informáciám dôležitým nástrojom kontroly samosprávy občanmi ale aj samotnými poslancami. Vyzývajú aj ďalších poslancov samospráv, aby podporili výzvu iniciatívy Za dobrý zákon o prístupe k informáciám" a princípy dobrého infozákona.
23.08.2017
V týchto dňoch sa podnikatelia, ale aj jednotlivci môžu rozhodnúť využiť svoje právo, rozhodnúť o použití sumy 2% z daní ktoré odvedú štátu v prospech „svojej“ mimovládnej organizácie - v prospech „svojho“ verejného účelu ktorý táto organizácia napĺňa.
23.08.2017
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v marci 2014 rozhodnú o tom, či ostane na Slovensku uchovaná základná deľba moci, alebo sa všetká moc dostane do rúk jednej politickej strany. Podľa všetkých výsledkov výskumov verejnej mienky má v druhom kole protikandidát Roberta Fica reálnu šancu stať sa prezidentom Slovenskej republiky, pokiaľ ho budú voliť voliči všetkých rozhodujúcich protikandidátov z prvého kola.
23.08.2017
Občianske združenie Divé maky už po druhýkrát organizuje od 7. do 13. apríla 2014 Gipsy Food Festival. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov je festival možnosťou, ako sa zúčastniť na veľmi chutnej forme verejnej zbierky.
23.08.2017
Vážený pán prezident, prelomte mlčanie a vyjadrite solidaritu s obyvateľmi Gazy. Niekoľko izraelských civilistov bolo zabitých aj ostreľovaním Hamasu. Aj oni a ich rodiny si zaslúžia vyjadrenie solidarity. Každý násilne ukončený ľudský život je tragédiou. Masaker sa však odohral v Gaze.
23.08.2017
O necelé dva týždne nás opäť čakajú komunálne voľby a nálada medzi ľuďmi sa zdá byť zase o niečo mizernejšia, ako minule. Tentokrát sa voľby stretnú temer presne so štvrťstoročím našej spoločnej snahy o demokraciu.
23.08.2017
Spravovanie vecí verejných nie je politickým bojom, nemôže sa zataviť ani 60 a ani 6 dní pred Voľbami. Ak nemá byť zajtra odpoveďou na otázku „ Čo môžem ešte spraviť pre lepšie vzdelanie mojich detí?“, ich vozenie do škôl v susednom Rakúsku, musím dnes nabrať odvahu a verejne podporiť štrajk učiteľov.
23.08.2017
Otvorený list rodičov žiakov ZŠ Tupolevova v Bratislave vyjadrujúci nespokojnosť so súčasnou situáciou v školstve, vyjadrujúci podporu požiadavkám Iniciatívy slovenských učiteľov.
18.08.2017
Pokračovanie rozprávania ako skupina 20 farmárov, domácich pestovateľov a nadšencov pre ekologické poľnohospodárstvo spoznala za päť dní deväť zaujímavých miest v oblasti medzi Visegrádom a Vácom, predovšetkým ekofarmy a malé gazdovstvá.
16.08.2017
Aplikácia na rozpoznávanie rastlín vytiahla deti do prírody. Pomohla im objaviť vzácne aj invazívne druhy.

 

Ako učiť deti o prírode, keď ich dnes viac zaujímajú hry na tablete či mobile? Nová mobilná aplikácia Pl@ntNet spája bádanie v prírode s modernými technológiami. Jej databázu slovenskými rastlinami naplnili školáci v rámci projektu Tajný život mesta.

Ako to funguje a ako si s tým žiaci vedia poradiť? Čítajte viac na portáli cierna labuť.

 

 

 

 

 

15.08.2017
Skupina 20 farmárov, domácich pestovateľov a nadšencov pre ekologické poľnohospodárstvo spoznala za päť dní deväť zaujímavých miest v oblasti medzi Visegrádom a Vácom, predovšetkým ekofarmy a malé gazdovstvá.
20.07.2017
2.časť Hodnotiace návštevy sú už za nami a my sme pri osobnom kontakte so školami videli veľmi veľa krásnych príkladov, ako sa dá environmentálna výchova robiť zaujímavo, participatívne a inovatívne a tiež ako zaktivizovať žiakov, učiteľov či verejnosť.  

Bolo by sebecké nepodeliť sa s Vami o tieto príklady a preto ich prinášame v tomto článku. Keďže príkladov bolo naozaj veľa, dnes prinášame druhú časť. Aktivity sme rozdelili do jednotlivých krokov z metodiky, i keď niektoré sa nedali úplne jasne kategorizovať (lebo aj tak napokon všetko so všetkým súvisí).  Príjemné čítanie...

 

Kolégium Zelenej školy

Na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave  pred každým stretnutím kolégia pani koordinátorka posiela informácie a plán programu žiakom do mailu, aby sa mohli členovia adekvátne pripraviť a vedeli, čo sa bude na stretnutí diať.

Materská škola Tehelňa, Banská Bystrica má zas výbornú skúsenosť s rotujúcim koordinátorom. Na každé certifikačné obdobie má ich škola v programe iného koordinátora. Súčasné aj bývalé koordinátorky si to nevedia vynachváliť. Sú toho názoru, že keď si to raz niekto vyskúša, pochopí, aké je výborné, keď sa do aktivít ochotne zapájajú aj ostatní kolegovia. Takto si pomáhajú navzájom, lebo vedia, že spoločne to funguje najlepšie.

 

Environmentálny akčný plán a aktivity

Žiaci zo Základnej školy J. Fándlyho v Seredi vyhlásili, že u nich beseda o šikanovaní zarezonovala natoľko, že sa rozhodli vytvoriť vlastné „lavičky priateľstva“, kde utužujú vzájomné vzťahy medzi spolužiakmi. Tiež si v škole samotní žiaci vytvorili „bezmobilové a čitárenské zóny“, kde sa stretáva ako kolégium tak i ostatní žiaci a spoločne plánujú a vymýšľajú rôzne aktivity bez použitia elektrickej energie (bez mobilov, tabletov a podobne).

Základná škola s materskou školou Veľký Kýr zápasila s problémom parkovania a vozenia žiakov do školy autami. Niektorí žiaci a žiačky sa sami od seba rozhodli spraviť živú reťaz okolo parkoviska a nepustiť naň žiadne autá. Týmto spôsobom poukázali na zlú situáciu ohľadom parkovania pri škole a dali jasne najavo, že si neželajú, aby tam chodilo toľko áut. Podarilo sa im natoľko motivovať ostatných žiakov a ich rodičov, že začali chodiť do školy na bicykloch a tak znížili svoju ekologickú stopu.

Súkromná základná škola, Nová Dubnica si posvietila na potravinový odpad v rámci Jedlej zmeny. Zorganizovali „Zero waste week“, počas neho v rámci jedlozmenného auditu zisťovali, kde sa najviac plytvá potravinami. Ukázalo sa, že v školskej jedálni na obedoch a počas desiát. Žiaci si dali preto stretnutie s kuchárkami a spoločne hľadali riešenie, ako toto plytvanie eliminovať. Vymysleli koncept, v rámci ktorého počas týždňa kuchárky pripravili na každý deň jedálniček piatich jedál, kde žiaci hlasovali za jedno jedlo a to pani kuchárky aj pripravili. Žiaci následne vážili, ako sa zmenila miera odpadu. Výsledok bol ohurujúci. Potravinový odpad v jedálni znížili až o 50%...

Pokračovaním toho celého bolo zriadenie košíka, do ktorého každý, kto nevládal zjesť celú desiatu, ju hodil do košíka na chodbe. Ktokoľvek si z košíka mohol vziať, čo mu bolo po chuti.  Ak sa počas vyučovania nezjedlo všetko, pani vychovávateľky košík zobrali do družiny a tam sa to vždy dojedlo. Vďaka takejto aktivite sa podarilo znížiť odpad z desiát o 100%. V takomto nastavení chce škola pokračovať aj na ďalší školský rok.​

​Na Základnej škole Želiarska 4, Košice vytvorili v školskej jedálni "Štedrý stôl". Je to vlastne jeden špeciálne určený stôl, kde stravníci školskej jedálne odkladajú neporušené prílohy obedov, na ktoré nemajú chuť. Napríklad: jogurty, pudingy, mliečka, ovocie, koláčiky ... A naopak, ak je niekto ešte hladný, alebo sa mu zdala malá dávka, zoberie si zo stola, čo potrebuje.

Na tej istej škole nainštalovali na hlavnej chodbe veľký stôl, na ktorom urobili výstavku vecí bežnej dennej spotreby a ku každému výrobku sa pokúsili nájsť čo najoptimálnejšiu prírode priateľskú  alternatívu. Napr. zubná kefka plastová a drevená, zošit z bieleného papiera a z recyklovaného nebieleného papiera, prací prášok klasický a prací gél vyrobený svojpomocne... 

Materská škola Skalica  v rámci svojich aktivít venovaných téme odpad robila spoločne so žiakmi „Odpadový twister“. Spolu so žiakmi pani učiteľky triedili odpad na jednotlivé políčka hry twister. Využili tak spojenie hry a učenia a žiakov to veľmi bavilo.

Základná škola s materskou školou Štefanov  venovala téme Zeleň a OP a založili si svoj vlastný sad s ovocnými starými odrodami. Tieto zmapovali aj v celej obci. Žiaci sami o tom robili kroniku.

A keďže sa žiakom nepáčila tabuľka ich EAPu tak si aktivity upravili ako obrázok, aby bol jasný aj pre mladších žiakov. AKo vyzeral ich obrázkový EAP? To môžete vidieť nižšie na tomto obrázku:

Materská škola Hollého 3, Hlohovec má vypracovanú vlastnú internú smernicu, ako nakladať s odpadom. V škole zakúpili novú, šetrnejšiu tlačiareň, zaviedli obojstrannú tlač, v triedach nesmú vyhodiť jednostranne potlačený papier ale musia ho použiť ako šmírak. Takisto sa pani riaditeľke podarilo vybaviť stojiská na separovaný odpad pre všetky materské školy v Hlohovci.

Žiačky Základnej školy v Trstenom pri Hornáde realizovali rovesnícke vzdelávanie na iných školách v Ždani a Čani. V téme Odpad si pripravili prezentáciu pre žiakov, ako separovať a v rámci toho odprezentovali aj svoje video, ako zavádzali separovaný odpad na ich škole. Zhotovili ekoplagáty o odpadoch na rôzne témy a z týchto informácii pripravili kvíz. Tiež samotní žiaci realizovali divadielko – rozprávku o triedení v materskej škole. Inšpiratívne videá tejto školy nájdete v Zelenoškolskej video sekcii u nich na stránke.

 

Informovanie a zapojenie verejnosti

Špeciálna základná škola, Banská Štiavnica sa stará o vlastné územie - získali povolenie od mesta na využívanie „Územia chráneného školou“ . Pán koordinátor strávil veľa času na úradoch pri získavaní povolenia a zabezpečovania technických opatrení. Bol to boj na dlhé lakte, opakovane sa  zúčastňoval rokovaní a zasadnutí s miestnymi poslancami. Čo však bolo na to všetkom najkrajšie? Nielen že sa škole podarilo všetky povolenia po dlhých mesiacoch získať, ale týchto náležitostí sa s nim zúčastňovali aj samotní žiaci! Situácie a momenty, ktoré na úradoch zažili, využil pán koordinátor pri svojej edukatívnej činnosti. Žiaci tak mali možnosť si naozaj zažiť reálie, ktoré ich čakajú po škole. Zorganizovali takisto na námestí aj infokampaň, kde informovali o probléme čiernych skládok v okolí a dali možnosť ľuďom hlasovať za to, aké koše by uvítali vo vybranom území.

Základná škola v Palíne a Základná škola T. J. Moussona v Michalovciach majú výborne spracované weby, kde každý nájde kompletné informácie o programe Zelená škola a aktivitách, ako informovali komunitu. Žiaci z Palína dokonca natočili pre verejnosť aj video o separovaní. Ich web stránkami sa môžete inšpirovať tu:

ZŠ v Palíne

ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach

Materská škola M. Nešpora, Prešov vyhlásila súťaž panelákových predzáhradiek v blízkosti školy. Po vyhlásení víťaza šli žiaci s pani učiteľkami o výhre informovať aj samotných nájomcov bytov vo víťaznom paneláku. Počas toho stretli v záhrade jednu z dôchodkýň, ktorá sa o záhradku stará a bola akciou tak dojatá a taká šťastná, že do školy prišla a darovala žiakom niekoľko svojich priesad. 

Žiaci zo Základnej školy v Dolnej Strehovej sledovali, či ľudia správne separujú odpad a lepili smutné alebo veselé smajlíky na koše, keď zistili či sa separuje správne, alebo nie. Popritom rozdávali letáčiky a informovali v miestnom rozhlase o problematike. Žiaci získali pozornosť a sympatie obce, ktorá je spolupráci teraz naklonená.

Eko-kódex

Materská škola Oštepová, Košice zapojila do zhotovovania eko-kódexu všetkých rodičov. Urobili dotazník, do ktorého každý jeden rodič napísal, čo by sa v eko-kódexe podľa nich malo nachádzať, čo im aktivity v prioritnej téme Doprava a ovzdušie dali a čo bolo pre nich najzaujímavejšie. Výsledky z dotazníkov kolégium spracovalo a následne spoločne eko-kódex zhotovili.

07.07.2017

Milí priatelia lesov,

Výbor Svetového dedičstva UNESCO schválil 5. júla 2017 v Krakove uznesenie, kde dôrazne žiada Slovenskú republiku, aby v slovenskej časti UNESCO lokality „Karpatské bukové pralesy a staré lesy Nemecka“ zastavila ťažbu dreva, poľovanie a vypracovala plán starostlivosti o toto územie. Plán starostlivosti musí byť vypracovaný tak, aby v tomto území nebola žiadna ťažba dreva. Slovenská republika má do 1. februára 2018 poskytnúť Centru svetového dedičstva (WHC) aktualizovanú správu o stave ochrany tejto lokality a o implementovaní vyššie uvedeného tak, aby to Výbor svetového dedičstva mohol posúdiť na svojom 42. zasadaní v roku 2018.
Zodpovedným štátnym orgánom je Ministerstvo zahraničných vecí a minister Miroslav Lajčák, ktorý je predsedom Slovenskej komisie UNESCO (http://www.unesco.sk/predsednictvo-SK-pre-UNESCO).
Spýtajme sa teda všetci ministra, čo urobí, aby sa plnilo rozhodnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO a ako pomôže zastaviť ťažbu a poľovanie v slovenských pralesoch, ak sa raz Slovensko k tomu zaviazalo.

čítať viac

06.07.2017

Výbor Svetového dedičstva UNESCO dňa 5. 7. 2017, na svojom 41. zasadnutí v Krakove, schválil uznesenie k nedostatočnej ochrane slovenskej časti UNESCO lokality „Karpatské bukové pralesy a staré lesy Nemecka“. Hlavnými nedostatkami, na ktoré upozorňuje Slovenskú republiku sú najmä ťažba dreva, poľovanie a chýbajúci plán starostlivosti.
Výbor Svetového dedičstva:

04.07.2017
1.časť Hodnotiace návštevy sú už za nami a my sme pri osobnom kontakte so školami videli veľmi veľa krásnych príkladov, ako sa dá environmentálna výchova robiť zaujímavo, participatívne a inovatívne a tiež ako zaktivizovať žiakov, učiteľov či verejnosť.  

Bolo by sebecké nepodeliť sa s Vami o tieto príklady a preto ich prinášame v tomto článku. Keďže príkladov je ale veľa, dnes prinášame prvú časť. Aktivity sme rozdelili do jednotlivých krokov z metodiky, i keď niektoré sa nedali úplne jasne kategorizovať (lebo aj tak napokon všetko so všetkým súvisí). Druhú časť zverejníme onedlho    Príjemné čítanie...

 

Kolégium Zelenej školy

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde sa môže pýšiť tým, že má na každom stupni iného koordinátora. Pri vzájomnej spolupráci oboch koordinátorov sa zaručí lepšie prepojenie týchto stupňov, ako aj spoluprácu a zapojenie celej školskej komunity od najmenších prváčikov až po najstarších deviatakov a všetkých učiteľov.

Na Základnej škole v Badíne bol vstup do programu veľmi interaktívny a energický. Pani koordinátorka pripravila pre svojich kolegov jednodňové školenie, kde vysvetlila o čom je program Zelená škola, pripravila si pre nich rôzne aktivity, prostredníctvom ktorých si učitelia hravo a jednoducho prešli celou metodikou. Ako môžete motivovať svojich kolegov pri vstupe do kolégia a tak jednoducho začať program realizovať aj u Vás, nájdete v tomto článku od badínskej zelenoškolskej koordinátorky,  Miriam Hudobovej.

 

Environmentálny audit

Základná škola v Badíne začala riešiť otázku environmentálneho auditu už na školení spomínanom vyššie. Učitelia získali všetky informácie o audite prácou s auditovými listami. Jednotlivé témy auditu kolovali po skupinách v určitých časových rozostupoch. Nasledovalo vlastné zhodnotenie možností využiť auditové listy vo vyučovaní. Učitelia si vybrali témy, ktoré vedia so žiakmi na hodinách spracovať. Takýmto spôsobom sa do vypracovávania auditu zapojila celá škola.

V Základnej škole Juraja Fándlyho v Seredi vďaka poctivo vypracovaným auditom aj z predošlých certifikačných období zistili, že viditeľne znížili množstvo minutej energie. Aj napriek tomu im prišlo vyúčtovanie so sumou vysoko-prekračujúcou ich reálnu spotrebu. Vďaka auditovým listom tak mali potrebné čísla k dispozícii. Vedia, že niekde sa musela stať chyba a teraz je škola v rokovaní s mestom. Okrem toho pri pravidelnom vypracovávaní auditových listov v časových odstupoch vie škola určiť, kde sa v téme posunula a ako znižuje svoju ekologickú stopu alebo pozitívne pretvára svoju školu a okolie.

 

Environmentálny akčný plán a aktivity

Materská škola, Štítnická 337/9/A, Rožňava sa v téme Zelené úradovanie a obstarávanie rozhodla pre používanie šetrnejších čistiacich prostriedkov s absenciou chlóru. Aj vďaka tomuto rozhodnutiu sa pani upratovačky vytešujú, že sa u nich viditeľne znížili prejavy alergií a príznaky z používania agresívnych čistiacich prostriedkov.

Súkromná základná škola – Škola u Filipa, Banská Bystrica – miluje bezodpadové párty. Vždy, keď má niekto narodeniny, zorganizujú ostatní preňho oslavu. Tam sa podáva občerstvenie a dary, pri ktorých sa nevytvorí žiaden odpad. Takisto založili žiaci deviateho ročníka bufet, v ktorom postupne menili sortiment. Dnes už prevažujú výrobky z lokálnych zdrojov, bez použitia zbytočných obalov a tiež na pultoch nájdeme veľa Bio alebo Fair-Trade výrobkov.

Žiaci zo Základnej školy, Pankúchova 4, Bratislava vytvorili mapu regionálnych potravín. S použitím obalov z desiát, ktoré nosili žiaci do školy, skúmali pôvod produktov a všetko zakresľovali do mapy. Tá teraz visí vedľa jedálne a môže sa ktokoľvek a kedykoľvek informovať, aké sú možnosti kúpi potravín, ak chcú podporiť slovenských a lokálnych predajcov.

Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava vyhlásilo veľkú zbierku nábytku. Zo starej učebne si žiaci spoločne s učiteľmi vytvorili „trinástu komnatu“ – klubovňu. V rámci témy Odpad sa teda rozhodli nekupovať nový nábytok, ale požiadali rodičov o príspevok do klubovne starým nepotrebným nábytkom a teraz sa celá škola (aj samotné kolégium) stretáva v tejto komnate kedykoľvek počas dňa.

 

Monitoring

Základná škola, Mierové námestie 27, Handlová monitoruje a vyhodnocuje všetky svoje aktivity v školskom časopise, do ktorého prispievajú samotní žiaci. Inšpirovať sa môžete TU.  

Súkromná stredná škola animovanej tvorby, Bratislava prekypuje kreativitou. Všetky aktivity, ktoré robili, sfilmovali, alebo robili rôzne animácie. Žiaci sa tak radi vracajú k tomu, čo už bolo, a pripomínajú si jednotlivé aktivity pri dlhodobej a systematickej práci na videách.

V Špeciálnej základnej škole v Sládkovičove tiež samotní žiaci pripravujú fotky a robia prezentácie po každej akcii. Pravidelne sa tak k aktivitám vracajú a zvedomujú si prežité okamihy.

 

Pro-environmentálna výučba

Spojená škola Veľká Lomnica sa môže pýšiť neustále sa rozrastajúcou záhradou s rôznymi didaktickými aj estetickými prvkami.  V jazierku žijú mloky, žiaci sa starajú o vysadený ovocný sad, vybudovali si na záhrade altánok, ktorý využívajú na rôznych vyučovacích hodinách. Dokonca by sme sa na pozemku mohli stretnúť aj s veľkým plasto-fľaškovým skleníkom.

Súkromná základná škola – Škola u Filipa, Banská Bystrica zaviedla vlastný predmet pre druhý stupeň „ Ako to funguje“(ATF). Každá trieda sa venuje inej téme, v ktorej celoročne systematicky a do hĺbky pracujú. Cieľom na týchto hodinách je žiakov aktivizovať, naučiť ich preberať zodpovednosť, plánovať a realizovať svoje nápady (podobne ako aj pri EAPe )

5. ročník – „Ako to funguje“ v prírode

6. ročník – „Ako to funguje“ v ekológii

7. ročník – „Ako to funguje“ v kultúre

8. ročník – „Ako to funguje“ v médiách

9. ročník – „Ako to funguje“ v spoločnosti - svoje miesto tu má aj dobrovoľníctvo s hlavnou myšlienkou „Buďme nositeľmi radosti a pomoci“.

Zapájaním sa do rôznych aktivít žiaci rozvíjajú najmä empatiu, spoluprácu, zodpovednosť, komunikáciu a participáciu vo veciach verejných.

 

Informovanie a zapojenie verejnosti

Základná škola s materskou školou Oravská Polhora rozdávala textilné tašky. Žiakom sa nepáčilo množstvo odpadu produkovaného z igelitových tašiek a tak sa rozhodli ušiť 50 látkových. Aktivita sa však tak rozbehla, že nakoniec si žiaci prešli celou obcou a stáli pred každým jedným obchodom. Popri infokampani sa rozdalo viac ako 200 textilných tašiek. V obci sa stretli s výborným ohlasom a obyvatelia vraj tašky používajú aj dnes :) .

Špeciálna škola internátna, Trenčín kladie veľký dôraz na informovanie a medializáciu. Vďaka článku v miestnych novinách sa verejnosť dozvedela o ich aktivitách a na základe toho získala škola stromčeky od miestneho obyvateľa.

Základná škola Ostredková, Bratislava využíva na informovanie verejnosti o Zelenej škole drive. Ako to funguje sa môžete pozrieť TU.

Eko-kódex

Základná škola v Badíne svoj eko-kódex zhudobnila a predstavila na školskej akcii všetkým žiakom. Aké to malo ohlasy môžete vidieť v tomto videu.

Základná škola s materskou školou, Dolná Strehová má šikovných žiakov. Jeden z členov kolégia pravidelne robí videá z aktivít, ktoré sa na škole realizujú. Tiež sfilmoval eko-kódex, ktorý je zverejnený aj na facebooku. Video môžete vidieť tu.

 

Toto je len malá ukážka zaujímavých príkladov aktivít a uchopenia metodiky programu. V druhom článku budeme pokračovať s ďalšími inšpiráciami od iných zapojených škôl. Už teraz sa veľmi tešíme.

 

03.07.2017

Máš pozitívny vzťah k prírode a stav životného prostredia Ti nie je ľahostajný? Chcel/a by si využívať svoje vedomosti a skúsenosti v prospech rozvoja škôl? Chceš sa rozvíjať v oblasti vzdelávania a environmentálnej výchovy? Baví ťa práca s ľuďmi? 

Ak si odpovedal/a „áno“, čítaj ďalej, pretože HĽADÁME PRÁVE TEBA!

 

  Náplň práce konzultanta/ky

-spolupráca so školami - materskými, základnými a strednými:

- poskytovanie metodických a odborných konzultácií pedagógom (osobne: 1 – 2 návštevy ročne na 3 a viac školách, telefonicky, e-mailom);

- schvaľovanie environmentálnych akčných plánov škôl;

- občasná účasť na akciách škôl a vzdelávacích akciách programu.

 

Ponúkame

- možnosť byť súčasťou tímu tvorivých ľudínajväčšieho environmentálne - vzdelávacieho medzinárodného programu, ktorí pomáha školám na ceste zmeny k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti;

- finančne odmeňovanú konzultantskú pozíciu;

- účasť na vzdelávacích kurzoch zameraných na celostný prístup v ochrane životného prostredia, osobný rozvoj a pod.;

- možnosť získať kľúčové zručnosti, nevyhnutné pre zmysluplné uplatnenie v praxi;

- príležitosť zapojiť sa do ďalších zaujímavých projektov.

 

Požadujeme

- zodpovednosť, flexibilitu a dobré komunikačné schopnosti;

- dlhodobú spoluprácu – minimálne 2 školské roky;

- aktívny záujem o environmentálnu výchovu, ochranu ŽP, prírody a/alebo ukončené min. 2 roky  vysokoškolského štúdia (ideálne v tejto oblasti);

- schopnosť samostatne pracovať;

 - ochotu príležitostne cestovať v rámci prideleného regiónu (prípadne Slovenska);

- účasť na vzdelávacích tréningoch – „víkendovkách“ (min. 1 krát ročne);

- práca s PC (Word, Excel, Internet, E-mail);

- poskytovanie správ o fungovaní škôl kancelárii Zelenej školy;

 - vítané sú skúsenosti s prácou so školami, deťmi/mládežou a verejnosťou.

 

Termín začatia vykonávania činnosti

- september 2017

Druh pracovného pomeru

- finančne odmeňovaná konzultantská pozícia - kreditový systém* (nie TPP)

*Každý/á konzultant/ka si sám/a určí na základe svojich časových možností, koľkých akcií sa zúčastní a koľko škôl chce konzultovať. Na základe toho získava kredity za jedn. služby a podľa počtu kreditov bude vyplácaný/á

- Činnosť je možné realizovať aj popri zamestnaní/škole.

- Práca nie je brigádnického charakteru.

 

Životopis spolu s motivačným listom

- zasielajte do 10. augusta 2017  na adresu: udvardiova@zivica.sk. Do motivačného listu pripíšte, v akom meste/regióne sa najčastejšie vyskytujete.

- ako predmet správy zadajte: "Hľadáme konzultantov"

-osobné pohovory budú uskutočnené posledný augustový týždeň v Bratislave, Košiciach, Žiline a Zvolene. 

 

Kontaktná osoba:

Jana Udvardiová

udvardiova@zivica.sk

+421 905 391 534

 

Viac info na:

www.zelenaskola.sk

 

 

 

 
28.06.2017

V priebehu apríla - júna 2017 sa 123 škôl uchádzalo o vlajku a medzinárodný certifikát programu Zelená škola, alebo diplom Na ceste k Zelenej škole,

Nezávislí hodnotitelia precestovali celé Slovensko krížom-krážom a na svojich cestách pozbuerali všetky potrebné informácie, ktoré následne prezentovali na Rade Zelenej školy. Tá na základe ich podkladov zo škôl udelila :

- 91 vlajok a medzinárodných "Certifikátov programu Zelená škola"

- 19 diplomov "Na ceste k Zelenej škole"

Ocenenia boli udeľované na základe prihlásenia do Záverečného hodnotenia v šk. roku 2016/17. Sledovalo sa aktívne zapojenie žiakov, rodičov či blízkej školskej komunity pri plánovaní ako aj samotnej realizácii metodiky programu Zelená škola a zapracovanie environmentnálnych tém do "života školy".

Zoznam ocenených škôl nájdete tu.

PrílohaVeľkosť ocenene_skoly_2017.pdf217.23 KB
27.06.2017

Aktívni žiaci, inšpiratívni učitelia, atmosféra spolupráce, zmena myslenia a správania. Toto všetko sa spája so školami zapojenými v medzinárodnom programe Zelená škola. V školskom roku 2017/2018 oslávi Zelená škola už svoj trinásty ročník. Školy, ktoré sa chcú do programu zapojiť, tak môžu urobiť na www.zelenaskola.sk do 15. septembra 2017 a stať sa súčasťou veľkej rodiny Zelených škôl.

Do programu sa môže zapojiť každá materská, základná a stredná škola na Slovensku. Pre registráciou do programu veľmi odporúčame prečítať si pravidlá programu na školský rok 2017/2018.

Do programu sa škola registruje prostredníctvom registračného formulára. Registrácia je platná po zaplatení registračného poplatku na základe doručenej faktúry. Registrácia platí vždy na 1 školský rok a každá škola, ktorá v programe chce pokračovať sa musí opätovne registrovať.

Ak máte ohľadom registrácie otázky, napíšte na halas@zivica.sk alebo zavolajte na 0915 221 474.

Program Zelená škola je odporúčaný v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2017/2018.