Prevzaté správy zo Slovenska

09.11.2017

Keďže téma potravín je v programe Zelená škola novinkou, pripravili sme pre vás seminár " Prečo na zodpovednom stravovaní záleží". 

Ak už viete čo to zodpovedné stravovanie je a hľadáte ďalšie informácie získate ich na tomto seminári.

Dnešná produkcia potravín prispieva k zmene klímy viac, než celý sektor dopravy. Vedie k masívnej strate biodiverzity, odlesňovaniu a znečisťovaniu vody aj pôdy.

 • Čo je s globálnym potravinovým systémom v neporiadku?
 • Je pravda, že bez súčasného priemyslového modelu poľnohospodárstva sa rastúca svetová populácia v budúcnosti neuživí?
 • Aké sú iné scenáre a čo na ne hovorí veda a výskum?
 • A ako vyzerajú konkrétne pozitívne zmeny, ktoré môže vytvárať každý z nás?

Seminár na tému zodpovednej spotreby potravín predstaví globálne pozadie súčasné produkcie potravín. Zameriame sa pritom na konkrétne témy súvisiace s našim každodenným životom a spotrebiteľskými voľbami.

Tento seminár je určený pre tých, ktorí už s témou zodpovednej spotreby potravín na svojej škole začali a potrebujú získať nové informácie a inšpirácie.

Seminár bude vedený formou obohatenej prednášky.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminárom vás prevedie Tereza Čajková

 Pracuje v Programe potravinovej bezpečnosti analytického centra Glopolis v ČR.   Vedie medzinárodný projekt Jedlá zmena, zameraný na vzdelávanie o   zodpovednej spotrebe potravín. Je spoluautorkou publikácie „Jak naše talíře   otáčí světem“.

 

Seminár je určený pre dospelých členov kolégií všetkých škôl zapojených do programu Zelená škola.

KAPACITA JEDNÉHO SEMINÁRU JE OBMEDZENÁ NA 25 ÚČASTNÍČOK/ÚČASTNÍKOV. O ich naplnení Vás budeme informovať. Prihlásiť sa môžu maximálne 2 zástupcovia z 1 školy.

Účasť na seminári je bezodplatná a účastníkom budú uhradené cestovné náklady vo výške hromadnej dopravy.

Pre vašu účasť vyplňte prihlasovací formulár pre seminár do 6.12 2017 do 12:00. Vaše prípadné nejasnosti alebo otázky Vám zodpovie Katarína Lepešková na lepeskova@zivica.sk, t.č. 0917 35 35 32.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

PrílohaVeľkosť pozvanka_seminar_preco_na_zodpovednom_stravovani_zalezi2017.pdf744.83 KB
09.11.2017

Ťažba dreva v Čergovskom pohorí sa v posledných rokoch mimoriadne zväčšuje. Z 187 920 m3 v rokoch 1994 – 2003 na 522 037 m3 v rokoch 2004 – 2013 a v tomto trende sa naďalej pokračuje!

Preto pomôžte šírením tejto výzvy,
http://www.ekoforum.sk/peticia/zachranme-cergov

Od roku 1988 upozorňujeme štátne orgány a nechali sme to zaprotokolovať do základných protokolov Lesných hospodárskych plánov, že ak sa prekročí istá hranica ťažby, dôjde skokovo k mimoriadnym povodňovým situáciám v podhorských obciach Čergovského pohoria.
Stalo sa!
Škody na majetku a ľudských životoch pri záplavách na severovýchodnom Slovensku sú jasným potvrdením našich analýz a varovaní a súčasne aj dôkazom nevšímavosti zodpovedných štátnych a samosprávnych orgánov o stav krajiny severovýchodného Slovenska.

čítať viac

06.11.2017
Projekt ElektroOdpad-Dopad vznikol v spolupráci CEEV Živica a spoločnosti SEWA, a.s.   Mobily či tablety sú najčastejšie využívaná elektronika nášho každodenného života. A tiež aj najčastejšie vyhadzovaná. Akonáhle príde do kurzu nový, lepší model, ten „starý“ už pre nás nie je atraktívny a bez výčitiek ho vymeníme za novinku.
O probléme  elektronického odpadu sme diskutovali na úvodnom kurze  vo Zvolene a v Žiline s desiatimi pilotnými školami z celého Slovenska. Kurzov sa zúčastnilo 10 učiteľov a 20 žiakov z desiatich škôl, ktoré sa do projektu ElektroOdpad-Dopad zapojili v školskom roku 2017/2018. Problematika elektroodpadu sa v dnešnej dobe stáva čím ďalej tým viac aktuálnejšia, preto vznikla potreba téme sa venovať viac a do hĺbky.  

Prostredníctvom interaktívnych metód sme účastníkov vtiahli do deja. Spoločne sme prichádzali​      na to, z čoho všetkého vzniká elektroodpad, ako sa elektronika stáva každodennou súčasťou našich životov. Zisťovali sme aj to, kam máme zaniesť elektroniku, ktorá už doslúžila, aby neskončila na skládkach komunálneho odpadu alebo na čiernych skládkach. 

 

V dnešnej dobe je priemerná používanosť jedného mobilu 12-18 mesiacov a siahame po nových mobiloch aj napriek tomu, že ten náš je ešte funkčný. Na životnom cykle mobilu sme si povedali, akú cestu prejde mobil od ťažby kobaltu v afrických baniach, cez pulty obchodov až k nám, domov. Tiež sme hovorili o tom, aké sú možnosti zníženia ekologickej stopy našej elektroniky a čo sledovať pri jej kúpe.     Zaujímavé dokumentárne filmy objasňujúce problematiku lacnej / detskej pracovnej sily, hrozivých podmienok a neprávosti v baniach na kobalt, škodlivosti elektroodpadu pri nesprávnom zachádzaní, či neetického správania sa k zákazníkovi nájdete v týchto videách:     Krev v mobilech (ťažba kobaltu, vojna v Kongu, ako náš mobil súvisí s nepokojmi v Afrike)     Uputávka na film Tragédia elektronického elektroodpadu (voľne stiahnuteľné TU)     Příběh plánovaného zastarávání (kazítka, prečo sme "nútení" či vyzývaní toľko nakupovať?)   Po celom dni prijímania informácií o tom, ako je elektronický odpad pre životné prostredie nebezpečný, že nestačí ho iba "plnohodnotne triediť a recyklovať", ale že hlavne musíme niečo zmeniť v našom správaní, si žiaci pripravovali výučbové programy. Na svojich školách totižto budú realizovať rovesnícke vzdelávanie, kde sa svojim spolužiakom, učiteľom, či rodičom budú snažiť vysvetliť to, čo si z kurzu odniesli. Držíme palce a veríme, že žiaci budú pozitívne inšpirovať nie len svoju školu, ale aj celú širšiu komunitu :)     A čo na kurz hovoria učitelia?      "Zaujímavý obsah, výborné a pútavé aktivity. Tematicky, obsahovo vyčerpávajúci, naučili sme sa nové veci, ktoré sa spotrebiteľ za normálnych podmienok nemá ako dozvedieť. Obsah seminára nás naviedol venovať sa téme recyklácie hlbšie a hlavne z druhej -negatívnej strany. "   Beáta Weberová, ZŠ Rastislavova, Prievidza   "Metódy použité na seminári nás držali v strehu, študenti rozmýšľali a aj sa zabavili." Eva Rúčková, SOŠE, Liptovský Hrádok   "Aktivity na kurze boli výborné. Všetci boli aktívne zapojení, bola dobrá spolupráca aj medzi žiakmi a učiteľmi z iných škôl."  Zuzana Pastoreková, ZŠ Cesta na vŕšku 1, Marcelová     A ako sa kurz páčil žiakom?  "Na kurze sa mi najviac páčili aktivity. Dozvedel som sa veľa nových informácii a zaujímavostí, ktoré odprezentujem mojím spolužiakom. Pred kurzom som nevedel čo je koltán a kde sa využíva. Dozvedel som sa kde končia nefunkčné spotrebiče a aký to má dopad..." Lukáš Ondrejka (16 rokov),  SOŠE Liptovský Hrádok  

"Mne sa kurz veľmi páčil, lebo ste nám len nerozprávali, mohli sme si veci aj vyskúšať,ale hlavne sme tam mali volný priestor. Dozvedela som sa napr., že kvôli môjmu mobilu museli deti trpieť v Kongu a iných krajinách.Kurz mal aj iné zaujímavé veci, ale najviac som si zapamätala toto.V našej škole dokážem využiť veľa vecí,prezentácii aj aktivít čo ste nám ukazovali. Som veľmi rada,že som sa mohla zúčastniť tohto nádherného kurzu.:-)"  Sofia Urdová (6.B) ZŠ A.Sládkoviča, Sliač

"Kurz bol veľmi poučný a bol vyučovaný veľmi pestrou formou čo ma dosť zaujalo a preto sa aj teším na daľší seminár v Januári lebo by som sa rád dozvedel ešte viac." Adam Golier, (16 rokov),  SOŠE Liptovský Hrádok   "Kurz sa mi veľmi páčil. Naučila som sa veľa nových informácií. Napríklad čo je to koltan, z čoho sa skladá telefón a ako sa má správne likvidovať e-odpad. Som rada, že to môžem naučiť aj iných žiakov, lebo budú vedieť nové veci, ale aj preto, že sa budú vedieť zamyslieť nad tým, že nie všetko príde len tak, ale aj veľa ľudí preto muselo veľa pracovať." Rebeka Hirnerová (10 rokov), Súkromná ZŠ BESST, Trnava   Ďakujeme všetkým za účasť a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.     Projekt môže byť realizovaný vďaka finančnej podpore spoločnosti SEWA, a.s.        
03.11.2017
Odpovede na všetky otázky týkajúce sa programu Zelená škola nájdete v našich metodických  príručkách, získate od konzultantov alebo na regionálnych seminároch. Nie vždy sa však podarí položiť všetky otázky, ktoré školy trápia, a preto sme pre koordinátorov programu    Zelená škola pripravili skupinové online konzultácie. Ak navyše hľadáte odpovede na svoje otázky ohľadne environmnetálneho akčného plánu, alebo sa chcete o svoje skúsenosti podeliť, potom sú skupinové online konzultácie pre vás to pravé.

Čomu sa budeme venovať tentoraz:

 • Ako vytvoriť environmentálny akčný plán
 • Do kedy je potrebné ho schváliť
 • Čo by mal akčný plán obsahovať
 • Inšpiráciám na aktivity a cielom v prioritných témach
 • Ako čo najviac zapojiť žiakov, či školskú komunitu do tvorby EAP

.... ale aj otázkam, čo prinesiete zo svojich škôl.

Ako to bude prebiehať?

 • Skupinové online konzultácie trvajú cca 60 minút, prebiehajú prostredníctvom Skype. Na účasť je potrebné sa prihlásiť- prihlasovanie bolo ukončené
 • rozdelíme vás do skupín a každej skupine pošleme inštrukcie k hovoru  17.11 do 12:00
 • skupinová online konzultácia bude prebiehť dňa 21.11 od 16:00 do cca 17:00.

Pre viac informácií kontaktujte Katarínu Lepeškovú na lepeskova@zivica.sk alebo 0917 35 35 32.

Tešíme sa na vaše otázky a inšpirácie.

20.10.2017

Milí priatelia,

17. októbra 2017 o 14.30 sme odovzdali na Ministerstvo životného prostredia petíciu za zmenu zákona o ochrane prírody a krajiny - za NIČ, s 50 446 podpismi za skutočné národné parky bez rúbania a strieľania a za 5% divočiny na Slovensku.
Ďakujem všetkým, ktorí pomohli!

čítať viac

17.10.2017

Kancelária programu Zelená škola Vás pozýva na Druhý regionálny seminár

 šk. roku 2017/18, ktorý sa uskutoční:

Bratislava

Kedy: 4. a 5.12. 2017, od 9.00 hod. do 13:00 hod.

Kde: Hotel Družba, Botanická 25, Bratislava

Zvolen

Kedy: 28.11. 2017, od 9.30 hod. do 13:30 hod.

Kde: CEEV Živica, P.O. Hviezdoslava 28, 2. poschodie

Košice

Kedy: 22. a 23.11. 2017, od 9.30 hod. do 13:30 hod.

Kde: Výmenník Obrody,(na ulici Obrody, vedľa paneláku č. 2)

Žilina

Kedy: 23.11. 2017, od 9.00 hod. do 13:00 hod.

Kde: Čajovni u dobrej víly, P.O.Hviezdoslava 9, Žilina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminár je realizovaný v spolupráci s organizáciou Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE, www.dofe.sk). Je určený pre "zelenoškolské" koordinátorky a koordinátorov, ktorí chcú prispieť k ich i svojmu celostnému rozvoju a zmene klímy na škole.

Rozvoj programu Zelená škola v školskom prostredí si vyžaduje nadšenie a motiváciu ako zo strany koordinátorky/koordinátora, tak aj celej školskej komunity,

 • Ako si vybudovať a uchovať vnútornú motiváciu?
 • Ako nadchnúť žiakov, kolegov, či rodičov?

Prevedieme vás konkrétnymi metódami a technikami zameranými na motiváciu školskej komunity.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAPACITA JEDNÉHO SEMINÁRU JE OBMEDZENÁ NA 30 ÚČASTNÍČOK/ÚČASTNÍKOV. O ich naplnení Vás budeme informovať.

Prihlásiť sa môžu maximálne 2 zástupcovia z 1 školy.

Prihlasovanie na semináre je takmer uzatvorené je možné sa registrovať na:

 - formulár pre seminár vo Zvolene 5.12 - prihlásiť sa môžete kliknutím na odkazVaše prípadné nejasnosti alebo otázky Vám zodpovie Katarína Lepešková na lepeskova@zivica.sk, t.č. 0917 35 35 32.

Tešíme sa na spoločné stretnutie,

Tím programu Zelená škola

PrílohaVeľkosť 2.regionalny_seminar_pozvanka.pdf795.15 KB
09.10.2017

5. októbra sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene stretlo vyše 300 žiakov, učiteľov a riaditeľov škôl z celého Slovenska, aby si slávnostne prevzali medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená škola. Odovzdávania sa osobne zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Vlajku a certifikát programu Zelená škola získalo 110 aktívnych škôl, ktoré počas uplynulých dvoch rokov realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo rozvíjať participáciu na škole, ponúkať zaujímavejšie formy vyučovania a znížiť vplyv školy na životné prostredie. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 62 krajinách sveta.

Zelená škola je funkčným nástrojom pre zmenu školstva zdola. Naše školy chránia životné prostredie, vzdelávajú v environmentálnych témach a zároveň zlepšujú vzájomné vzťahy, posilňujú zodpovednosť a tvorivosť svojich žiakov,"  konštatuje manažér programu Zelená škola Juraj Oravec.

Oceňovania sa osobne zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý žiakom a učiteľom odkázal, že práve školy a učitelia sú tým rozhodujúcim faktorom, ktorý vytvára v mladej generácii vzťah k životnému prostrediu a formuje ich do budúcnosti.

Popularita Zelenej školy na Slovensku rastie. "V roku 2004 sme začínali s 8 školami, dnes ich je zapojených 321," dodáva Juraj Oravec. Zároveň s certifikátmi Zelenej školy sa odovzdávali aj ocenenia projektu Jedlá zmena, ktorý žiakov vzdeláva o zodpovednej spotrebe potravín a prináša im vhľad na ich environmentálny a sociálny dopad.

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku zapojených do programu 321 škôl. Program Zelená škola získal v roku 2016 cenu ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky a dlhodobé aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti. Uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Generálnym partnerom programu je ZSE, partnermi programu sú DM drogerie markt a Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Zoznam ocenených škôl nájdtete tu.

Všetky fotografie zo slávnostnej certifikácie dodáme zúčastneným školám čoskoro.

 

03.10.2017

Keďže semináre už prebehli a niektorí ste sa ich nemohli zúčastniť, pripravili sme pre vás súhrn informácií, ktoré ste sa mohli dozvedieť na na prvom regionálnom seminári. 

Pomôcku pre učiteľov s dátumami a kontaktami na regionálnych koordinátorov a 

členov tímu programu Zelená škola nájdete tu.

Informácie o programe ako aj príklady aktivít nájdete tu.

Infoblok o tom, čo vás v programe najbližšie čaká a do akých aktivít sa môžete ešte zapojiť.

Podrobnejšie rozpísané jednotlivé kroky metodiky sú pre vás zhrnuté tu.

Propagačné video o programe Zelená škola nájdete tu . Napriek faktu, že je v ňom uvedených iba 6 tém programu Zelená škola, je to jednoduchá pomôcka akou môžete komunikovať s rodičmi, alebo žiakmi.

Nové školy, ktoré sa zúčastnili seminára si metodické materiály v tlačenej podobe odniesli so sebou.

Ostatným novým školám ich budeme posielať do konca októbra, ale všetky metodické materiály nájdete  v elektronickej podobe tu.  

Sú medzi nimy metdická príručka, vzorová tabuľka EAP, pracovné listy environmentálneho auditu, príručka "Prečo na zodpovednom stravovaní záleží", ktorá vás prevedie témou potraviny a iné

Pripravili sme pre vás aj nový environmentálny audit v téme potraviny, ktorý je zatiaľ iba v elektronickej verzii a nájdete ho tu.

Ďakujeme všetkým ktorý sa seminára mohli zúčastniť.

​V prípade otázok neváhajte kontaktovať kanceláriu programu na lepeskova@zivica.sk alebo vášho regionálneho koordinátora.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia

PrílohaVeľkosť Zelená škola a príklad aktivít4.78 MB Ako na Zelenú školu_ pomôcka696.91 KB Infoblok2.7 MB metodika_2017.pdf2.12 MB
28.09.2017
Ľudia majú s mŕtvym drevom problém. Pochopiť jeho význam je úlohou ekológov, ale vysvetliť jeho úlohu laickej verejnosti, to je už skutočná výzva.

Obsahovo je pomenovanie mŕtve drevo nesprávne, no je zaujímavé, že aj cudzojazyčné ekvivalenty „deadwood“ alebo „Totholz“ vychádzajú z rovnakých etymologických základov. Omnoho presnejšie sú opisné ekvivalenty ako „rozkladajúce sa drevo“ alebo anglicky „Coarse Woody Debriss“. Problém s týmto označením vyplýva z toho, že aj drevo živého stromu, je z väčšej časti tvorené mŕtvymi bunkami. V kmeni stromu tvoria tzv. jadro a majú opornú funkciu. Len vo vonkajších častiach kmeňa o hrúbke niekoľkých letokruhov prebiehajú fyziologické procesy a môžeme teda hovoriť o živom dreve. Aj keď je drevo žijúceho stromu v podstate mŕtve, za mŕtve drevo ho nepovažujeme. O mŕtvom dreve hovoríme až potom, ako sa drevo stromov začne vplyvom vonkajších faktorov meniť po chemickej stránke.

V tomto momentne ale vzniká ďalší paradox. Všetky procesy, ktoré mŕtve drevo vytvárajú, sú sprostredkované živými organizmami. Mŕtve drevo tak vzniká až vtedy, keď drevnú hmotu obsadí nový život. Nejde pritom o nijako okrajovú skupinu druhov, naopak, na rozklade dreva sa v našich podmienkach podieľa zhruba 10 tisíc druhov živočíchov a 5000 druhov húb a mikroorganizmov. Obrazné prirovnanie, že mŕtve drevo je živšie ako živý strom, tak vôbec nie je prehnané.

Tieto organizmy nazývané saproxylické, sú od mŕtveho dreva často úplne závislé. Predstavujú asi tretinu lesnej biodiverzity, zároveň sú v dôsledku intenzívnej exploatácie lesných ekosystémov, jednou z najohrozenejších skupín organizmov. Pre fungovanie lesa sú kľúčové, keďže zabezpečujú proces, ktorým sa živiny viazané v hmote odumretej dreviny recyklujú a postupne uvoľňujú do lesného prostredia. Z nich len huby a baktérie sú schopné enzymaticky rozkladať zložité polysacharidy ako lignín a celulóza, bez ich činnosti by sa drevo nerozkladalo a les by nemohol existovať! Ostatné organizmy sa podieľajú skôr na mechanickom rozrušovaní odumretého dreva, prípadne sú súčasťou širokej škály vzťahov s ostatnými saproxylickými druhmi.

Kmeň stromu sa po odumretí rozkladá zhruba 100 rokov. Za ten čas sa postupne menia vlastnosti odumretého dreva, rovnako sa striedajú celé spoločenstvá, prispôsobené na život v tej ktorej fáze rozkladu. Počas celého tohto procesu v rámci tzv. dekompozičnej kaskády, sa z dreva uvoľňujú živiny a prostredníctvom zúčastnených druhov difundujú aj do širšieho okolia stromu. Zaujímavé je, že práve v dôsledku obsadenia dreva hubami a baktériami je mŕtve drevo v porovnaní so surovým drevom výživnejšie a bohatšie na minerály.

V prirodzených podmienkach je mŕtve drevo veľmi charakteristickou a dominantnou súčasťou lesných ekosystémov. Predstavuje zhruba tretinu disponibilnej biomasy, no najmä v spojitosti s rozsiahlejšími narušeniami lesného porastu vetrom, môže dosahovať výrazne vyšší podiel.

Úplne iná situácia je v lesných ekosystémoch pod vplyvom človeka. V dôsledku hospodárenia v lese dochádza k redukcii mŕtveho dreva na úroveň niekoľkých percent z pôvodného zastúpenia. Súčasné lesníctvo systematicky aj sprostredkovane pôsobí proti mŕtvemu drevu. Charakteristickou črtou tohto prístupu je nulová tolerancia k najvýznamnejším procesom vytvárajúcim mŕtve drevo, lesným kalamitám, na ktorých nekompromisnej asanácii je postavená tzv. ochrana lesa. Ďalším vážnym momentom je výrazne znížený vek lesných porastov v kontexte cca 100 ročnej rubnej doby nedostatočnej na zostarnutie stromov, po ktorej je v drevo z lesa odvezené, čím dochádza k prerušeniu kontinuity mŕtveho dreva na niekoľko desaťročí. Posledným z vážnych dôvodov plošného kolapsu saproxylických spoločenstiev je uniformné pestovanie tzv. vysokého lesa, v ktorom sa mŕtve drevo nachádza v neprirodzených svetelných a teplotných podmienkach. 

V dôsledku uplatňovania týchto postupov dochádza k strate veľmi významnej a funkčne dôležitej zložky lesnej biodiverzity. Ochrana saproxylických spoločenstiev a ekosystému mŕtveho dreva je zatiaľ nedostačujúca. Dôležitú úlohu pri praktickej ochrane zohrávajú bezzásahové územia, žiaľ ich rozloha je príliš nízka na to, aby dlhodobo umožňovali zachovať celú škálu druhov viazaných na mŕtve drevo – princípy ostrovnej ekológie sú v tomto smere neúprosné, rezervácie sú dnes len izolovanými ostrovmi zvyškov prirodzeného lesa, utopenými v mori ťažbou zmenených lesných porastov.

Podstatou lesných ekosystémov je dominantné zastúpenie stromov a kolobeh hmoty a energie v rámci uzavretého systému. Nevyhnutnou súčasťou je recyklácia odumretej hmoty stromov. Mŕtve drevo je mŕtve len vo vzťahu k jeho využitiu človekom, pre les je predpokladom pestrosti života. Prítomnosť dostatočného množstva mŕtveho dreva je jedným zo základných znakov človekom neovplyvneného lesa. Je to tiež jeden z hlavných atribútov použitých pri identifikácii pralesov Slovenska, ktoré sa dodnes zachovali len v rámci 0,4 % našich lesov. Môžeme ho tiež interpretovať ako podiel lesov s nenarušenou bilanciou mŕtveho dreva. Všade inde došlo vplyvom ľudských zásahov k určitému narušeniu dekompozičnej kaskády a strate časti funkčnosti a biodiverzity lesných ekosystémov. Pokiaľ nepodnikneme potrebné kroky pre zvýšenie zastúpenia mŕtveho dreva v lesných porastoch, čo je viac otázkou zmeny paradigmy, než logistickým problémom, tento stav sa bude naďalej zhoršovať.

      Foto: Badínsky prales

Ľudia majú s mŕtvym drevom problém. Považujú ho za odpad, za nevyužitú spracovateľskú šancu, za znak zanedbanosti. No tento postoj vyplýva z nepochopenia podstaty fungovania lesa, pletieme si lesnú plantáž s lesom. Prirodzený les je premenlivý, pestrý a plný života. Existuje už 350 miliónov rokov v nekonečnom cykle rastu a rozpadu, ktorý je podstatou jeho funkčnosti, pestrosti a krásy.

 

doc. Ing. Michal Wiezik, PhD., Technická univerzita vo Zvolene

28.09.2017
Príďte na workshop s astronautkou a učiteľkou geológie. Spolu budeme hľadať odpovede ako interaktívne prinášať vedu na základne a stredné školy :)

Workshop je primárne určený učiteľom a učiteľkám (prípadne študenom pedagogických smerov).

Kedy?
v UTOROK 3. októbra od 15.00 do 17.00

Kde?
CEEV Živica
P.O.Hviezdoslava 28
ZVOLEN

Kto to je?
Dorothy M. Metcalf – Lindenburger sa narodila v Colorado Springs do učiteľskej rodiny, v ktorej tradícií aj sama pokračovala ako učiteľka geológie a astronómie na strednej škole. Ešte ako dieťa, v deviatej triede, absolvovala vesmírny tábor (Space camp) v Hunstville a odvtedy snívala, že jedného dňa bude súčasťou vesmírneho programu. Odvážny sen odložila kamsi stranou a popri behávaní maratónov svoje nekonečné nadšenie pre vesmír zanietene prenášala na študentov. A bol to práve jeden z jej študentov, ktorý na hodine venovanej vesmírnym letom vzniesol typickú, zvedavú otázku ohľadom používania WC a kúpeľne vo vesmíre. Vtedy v rámci pátrania po odpovedi našla Dorothy na stránke NASA, aj informáciu o nábore učiteľov do astronautického výcviku. Vďaka obrovskému entuziazmu a dychtivosti po vesmírnom dobrodružstve, ktoré v nej od detstva živili obaja rodičia, uspela spomedzi viac ako 2 000 uchádzačov a získala vyhľadávané miesto v programe pre astronautov. V júni 2004 bola vybraná ako súčasť NASA a Astronautického zboru. Jej sen byť astronautkou sa nakoniec stal skutočnosťou v roku 2010, kedy bola po niekoľkých rokoch tréningu a rozsiahlej odbornej príprave, ktorá zahŕňala aj pilotovanie lietadla, pridelená posádke STS-131 na palube Shuttle Discovery v rámci zásobovacej misie pre medzinárodnú vesmírnu stanicu - International Space Station (ISS). Misia trvala 15 dní.

*Počet miest limitovaný: max 25 ľudí (nutné prihlásiť sa tu).

**Tlmočenie z anglického jazyka bude zabezpečené.
***Workshop je BEZPLATNÝ za podpory U.S embassy in Slovakia a Komenského inštitútu.

19.09.2017
Cestovinové jedlá sú obľúbené medzi deťmi i dospelými pre svoje početné variácie a rýchlu prípravu. Lasagne sa dajú naviac pripraviť s rôznymi plnkami, či už mäsovými, strukovinovými alebo zeleninovými.
18.09.2017
Milí rodičia, chcete aby školské jedálne varili, zdravšie, modernejšie, chutnejšie? Zapojte sa do iniciatívy pre lepšie školské jedlá. Hľadáme recepty bez mäsa, ktoré pripravujete doma z čerstvých, sezónnych, sú zdravé a vašim deťom chutia. Najzaujímavejšie recepty oceníme darčekom.
06.09.2017

Viete ako premeniť nudný školský pozemok na záhradu plnú inšpirácii a učiacich záhradných prvkov? Inšpirovať sa môžete už 22. septembra 2017 s Túlavým autobusom. Navštívime s ním štyri Záhrady, ktoré učia. 

V projekte Záhrada, ktorá učí, pomáhame základným a stredným školám zapojeným do programu Zelená škola upraviť ich školské pozemky tak, aby si na nich žiaci nielen oddýchli, ale aby  slúžili ako učebňa v prírode. A to nielen na vyučovanie botaniky či prírodopisu, ale aj matematiky, chémie alebo výtvarnej výchovy. 

Jednodňové turné „Túlavý autobus“ po týchto záhradách sa bude konať v piatok, 22.9.2017 v čase od 9.00 – 17:00 s nástupom a výstupom vo Zvolene.

Zúčastniť sa ho môžu zástupcovia škôl, ale aj širšia verejnosť zo záujmom o prácu s mládežou či o úpravu verejných priestranstiev. 

ODCHOD:  22. septembra o 9:00 na parkovisku pri železničnej stanici vo Zvolene (T. G. Masaryka 294, 960 02, Zvolen).

PRÍCHOD: predpokladaný návrat do Zvolena je o 17:00 na parkovisko pri železničnej stanici vo Zvolene.

Program bude prebiehať návštevou školských záhrad na trase Zvolen – Sliač – Badín – Dolný Kubín – Zvolen.

Účasť na turné je bezplatná, účastníci si hradia len prípadnú cestu k miestu nástupu/výstupu (Zvolen). Podľa potreby je možné ukončiť turné v Dolnom Kubíne.

POČAS AKCIE BUDE ZABEZPEČENÝ VEGETARIÁNSKY OBED V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI.

Prihlasovať sa môžete do piatku, 15. septembra vyplnením registračného formuláru

V prípade zrušenia záväzného prihlásenia po 20. septembri 2017 si vyhradzujeme právo účtovať storno poplatok vo výške 20 eur.

On-line prihlásením sa na turné zároveň súhlasíte s programom a podmienkami účasti.

Po úspešnom vyplnení registračného formulára Vás budeme čím skôr informovať, aby sme Vám potvrdili účasť na Túlavom autobuse.

Tešíme sa na Vás!

 

 

04.09.2017

Aktívni žiaci, inšpiratívni učitelia, atmosféra spolupráce, zmena myslenia a správania. Toto všetko sa spája so školami zapojenými v medzinárodnom programe Zelená škola. V školskom roku 2017/2018 oslávi Zelená škola už svoj trinásty ročník. Školy, ktoré sa chcú do programu zapojiť, tak môžu urobiť na www.zelenaskola.sk do 15. septembra 2017 a stať sa súčasťou veľkej rodiny Zelených škôl.

Do programu sa môže zapojiť každá materská, základná a stredná škola na Slovensku. Pre registráciou do programu veľmi odporúčame prečítať si pravidlá programu na školský rok 2017/2018.

Do programu sa škola registruje prostredníctvom registračného formulára. Registrácia je platná po zaplatení registračného poplatku na základe doručenej faktúry. Registrácia platí vždy na 1 školský rok a každá škola, ktorá v programe chce pokračovať sa musí opätovne registrovať.

Ak máte ohľadom registrácie otázky, napíšte na halas@zivica.sk alebo zavolajte na 0915 221 474.

Program Zelená škola je odporúčaný v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2017/2018.

04.09.2017
V modernej školskej jedálni v 21. storočí sa varí zdravo a používa sa čo najviac sezónnych, regionálnych potravín a produktov z ekologickej poľnohospodárskej výroby. Dôležitá je tiež minimalizácia potravinového odpadu.
02.09.2017
Seriál Školské jedálne - zdravo a udržateľne vychádza z príručky Udržateľné verejné stravovanie – Zavádzanie bio a regionálnych potravín do verejného stravovania, určenej prioritne vedúcim jedální a manažérom verejných kuchýň, ale aj školám pripravujúcim budúcich kuchárov a širokej verejnosti so záujmom o moderné trendy vo verejnom stravovaní.
30.08.2017
 

Kancelária programu Zelená škola - Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica srdečne pozýva školy, ktoré boli hodnotené v školskom roku 2016/17 na

Slávnostnú certifikáciu 12. ročníka programu Zelená škola

Uskutoční sa 5. októbra 2017 o 10.30 hod. v priestoroch auly Technickej univerzity vo Zvolene.

Po udeľovaní ocenení školám, bude pre účastníkov pripravený raut.

Oficiálnu pozvánku si môžete pozrieť tu.

 • PRIHLASOVANIE bude otvorené od 1.9 2017 do 24.9 2017;
 • za každú školu sa akcie môžu zúčastniť max. 4 účastníci (vrátane hostí).

                                                                       Tešíme sa na stretnutie - tím programu Zelená škola

prihlasovací formulár tu:

http://www.zelenaskola.sk/node/3281 

 

PrílohaVeľkosť zelena_skola_certifikacia_pozvanka_2017.pdf411.78 KB