Prevzaté správy zo Slovenska

27.06.2017
Šéf envirorezortu László Sólymos pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. júna) odovzdal 31 ocenení za mimoriadne výsledky a dlhodobé aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti. 

Medzi ocenenými sme boli aj my s programom Zelená škola. Cenu prebrala za celý tím programu naša kolegyňa Miroslava Piláriková. V Zelenej škole sme veľmi hrdí na to, že dokážeme takto spoločne robiť kroky k pozitívnej zmene a je za nami vidieť vyšliapanú cestu. Pridajte sa na tento chodník a môžete nás následovať :)

 

Ak chcete teda aj Vy byť súčasťou zmeny a prispieť tak aj k ochrane životného prostredia a zodpovednému správaniu sa, neváhajte sa zaregistrovať do programu už dnes. Registrácie tu.

 

Viac o odovzdávaní cien TU.

27.06.2017

MENU PRE ZMENU: Vybrali ste najlepšie projekty

Do verejného hlasovania v grantovom programe Menu pre Zmenu (www.menuprezmenu.sk) sa zapojilo 1 606 ľudí. Spomedzi 20 zaujímavých projektov vybrali 10 najlepších, ktoré získajú finančnú podporu 500 eur na realizáciu aktivít, zameraných na témy zodpovednej spotreby potravín, ako napríklad plytvanie potravinami, fair trade, potravinové míle/lokálne potraviny, palmový olej, atď.

Podporené projekty sú:

1.

Menu pre zmenu: Súkromná odborná stredná škola, Revúca

228 hlasov

2.

Lokálne – lokálnejšie – z vlastnej záhrady: Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín

 

156 hlasov

3.

Varme krivo, varme lokálne: Základná škola Juraja Fándlyho, Sereď

 

148 hlasov

4.

Jesť správne, to je umenie: Základná škola s materskou školou, Vitanová

 

138 hlasov

5.

Eko – čajovňa: Súkromná ZŠ – Škola u Filipa, Banská Bystrica

 

127 hlasov

6.

Viem, čo jem?: Gymnázium Kukučínova 4239/1, Poprad

 

115 hlasov

7.

Za zdravšie stolovanie: Súkromná športová materská škola, Košice – Barca

 

89 hlasov

8.

Gymáci potravinami neplytvajú, oni všetko popapajú: Gymnázium v Kysuckom N. Meste

 

85 hlasov

9.

Spoločne môžeme zmeniť svet: ZŠ Jána Palárika, Majcichov

 

72 hlasov

10.

Agrosprievodca mikroregiónom okolia Strednej odbornej školy Pruské: Stredná odborná škola, Pruské

 

70 hlasov

 

Koordinátorka grantového programu: Dorota Martincová, martincova@zivica.sk, 0915 851 972

 

Grantový program finančne podporila Nadácia Tesco.

26.06.2017

Dni Zelených škôl boli aj napriek mrazivému počasiu úspešné. Zapojilo sa do nich 68 škôl z celého Slovenska. Všetkým školám, ktoré počas dvoch týždňov pracovali na svojich environmentálnych a vzdelávacích aktivitách, patrí veľké ďakujeme.

Rozhodli sme sa oceniť 6 najaktívnejších škôl, ktorým bude odpustený registračný poplatok programu Zelená škola na školský rok 2017/2018.  Pri výbere sme prihliadali najmä na zapojenie žiakov, inovatívnosť aktivít a informačný dosah. Nosnou témou Dní Zelených škôl 2017 bola Jedlá zmena, čiže téma potraviny, ktorá sa stáva novou zelenoškolskou témou.

Inšpirujte sa ako túto tému uchopili ocenené školy:

Materská škola Majcichov uskutočnila exkurziu na Farmu Majcichov a v spolupráci s touto farmou realizovala a tzv. Nízkouhlíkové raňajky. Farma škole poskytla čerstvé mlieko, tvaroh a maslo, aby mohli deti pripraviť rodičom a občanom Majcichova okrem jedla, aj pútavé prezentácie o environmentálnom dopade dovozu potravín. Okrem širšej školskej komunity sa žiakom z materskej školy Majcichov podarilo do svojich aktivít zapojiť aj miestnu základnú školu.

Podobnými aktivitami nadviazala aj Materská škola Clementisa z Prievidze. Na Akčnom dni prezentovali regionálnych výrobcov potravín, ktorí im poskytli k prezentácii svoje výrobky a potraviny.  Zamerali sa na v súčasnosti zabudnutú pôvodnú surovinu z hornonitrianskeho regiónu, bôb. V spolupráci s klubom bôbarov z Prievidze prezentovali širšej školskej komunite výrobky z tejto suroviny. Pozrite si videoreportáž z akčných dní v Materskej škole Clementisa

Materská škola Lienka Želiezovce sa zamerala na globálny rozmer potravín a prezentáciu domácich výrobcov. Zaujala však najviac kampaň ktorá poukázala na extrémny nadbytok igelitových tašiek pri nakupovaní. Deti sa spoločne s rodičmi vybrali k supermarketu, kde nakupujúcim darovali textilné tašky, ktoré spolu s rodičmi ušili. Deti z triedy Žabky usporiadali kampaň zameranú na problematiku palmového oleja, a tak v uliciach rozdávali informačné letáky, ktoré ukázali, že svojou stravou nemusíme podporovať produkciu palmy olejnej.

Základná škola Jána Domastu Cabaj - Čápor 1085 sa okrem skrášľovania okolia svojej školy zamerala aj na vnútorné procesy. Pani upratovačky počas tohto týždňa pri upratovaní používali ekologické čistiace prostriedky (ocot).  Nezaťažovali tak životné prostredie čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru.

Ziaci 9. Ročníka zo Základnej školy s materskou školou Nová Bošáca vytvorili prehľad o jedle, ktoré si žiaci priniesli do školy na desiatu. Dáta spracovali do grafov, porovnali  stravovanie I. a II. Stupňa a zisťovali prítomnosť palmového oleja. Prekvapivé  výsledky ich prinútili zamyslieť sa nad kvalitou stravy a žiaci tak apelovali najmä na rodičov, ktorí sa s výsledkami monitoringu mohli oboznámiť aj na webovej stránke školy.  V škole realizovali tiež aktivitu ,, Bežná desiata"  vs. ,,fair trade" desiata. V školskej čajovni mohli prítomný ochutnať prinesenú mini desiatu a ochutnať niekoľko bylinných čajov z lokálnych voľne dostupných  rastlín a dozvedieť sa o ich liečivých účinkoch. Oboznámili sa s ,,fair trade" potravinami, ich význame, výrobou palmového oleja a tým negatívneho vplyvu človeka na prírodu.

Žiaci Gymnázia Hlinská v Žiline realizovali zážitkovú hodinu chémie v teréne. Pomocou prenosných laboratórnych kufríkov vykonali chemický rozbor kvality vody v riečke Rajčianka a lokálneho prameňa v Strečne. „Bola to užitočná hodina aj do môjho života, pretože voda je veľmi dôležitá pre každého  človeka, pracovali sme ako skupina čiže sme sa aj spolu zasmiali.“

Ocenením školám gratulujeme a veríme, že tieto školy budú pre ostatné inšpiráciou, a že sa nám spoločne podarí dosiahnuť pozitívnu zmenu v našom okolí.

Viac informácií o Dňoch zelených škôl nájdete na www.zelenaskola.sk/dzs

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2017
Aj zelenoškolské žiačky a zelenoškolskí žiaci sa i tento rok prihlásili do medzinárodnej súťaže LITTER LESS a ENVIRO programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Tešíme sa, že sa im podarilo v národnom kole získať zaujímavé umiestnenia.

V hlavnej súťaži boli ocenení:

V súťaži ENVIRO v kategórii "Fotografia 11-14" sa na 1. mieste umiestnila Evka Mančíková zo 7.C , ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi s fotografiou Dedičstvo.

 

1. miesto: Mária Jánošíková, Michal Mazánik a Tamara Eliašová (15 r.), Súkromná ZŠ Nová Dubnica, za video Tam, kde nelietajú včely

Kategória LITTER LESS – kampaň pre menej odpadu:

1. miesto: Lenka Adámková a Viktória Mrvová, ZŠ Jána Palárika Majcichov, za článok: Ako sme zaškatuľkovali jedlo

3. miesto získala Janka Kramárová z 8.A  za článok Quovadis tetrapaky v Seredi 

 

Aj v tíme Zelenej školy sme hrdí, akých majú naše školy šikovných žiakov a žiačky. Víťazom veľmi gratulujeme a držíme palce v ďalšom období. Želáme veľa chuti a inšpirácií pri pozitívnej zmene a motivovaní svojho okolia :)

 

19.06.2017
Jazierko môže fungovať aj bez drahej filtrácie a chémie. Ak je dobre založené, nemusíme sa obávať zelených rias či komárov ani alergickej reakcie z chlórovej vody. Ako na to?
15.06.2017
V záhrade sa snažíme vytvoriť rôzne stanovištia, aby sme prilákali rôzne živočíchy. Vodné prvky ako menší rybník či jazierko k nám priláka množstvo druhov, ktoré by inak na našu záhradu nezavítali.
14.06.2017
V záhrade sa snažíme vytvoriť rozmanité stanovištia, aby sme prilákali rôzne živočíchy. Suchý kamenný múrik či suché stanovište zvyšuje pestrosť v záhrade. Môže byť súčasťou okrasnej skalky a viaže na seba množstvo chránených druhov.
08.06.2017

Dni Zelených škôl boli aj napriek mrazivému počasiu úspešné. Zapojilo sa do nich 68 škôl z celého Slovenska. Všetkým školám, ktoré počas dvoch týždňov pracovali na svojich environmentálnych a vzdelávacích aktivitách, patrí veľké ďakujeme.

Na základe záverečných správ, ktoré ste nám poslali, sme v dvoch kategóriách vybrali tri inšpiratívne školy, ktoré od nás získavajú odmenu v podobe odpustenia registračného poplatku programu Zelená škola pre ročník 2017/2018.

 

V kategórii materské a špeciálne školy to sú:

MŠ Majcichov

MŠ Clementisa Prievidza

MŠ Lienka Želiezovce

 

V kategórii základné a stredné školy to sú:

ZŠ Jána Domastu Cabaj - Čápor 1085

ZŠ Nová Bošáca

Gymnázium Hlinská v Žiline

 

Gratulujeme víťazom.

Veríme, že tieto školy budú pre ostatné inšpiráciou, a že sa nám spoločne podarí dosiahnuť pozitívnu zmenu v našom okolí.

07.06.2017
Druhý júnový víkend patrí už tradične parkom a záhradám. Na Slovensku sa jedná už o 10. ročník, kedy si môžu záujemci nevšednej turistiky prezrieť zaujímavé prírodné miesta. Niektoré parky a záhrady sú otvorené iba počas týchto pár dní, ako aj ukážková prírodná záhrada v Ivanke pri Dunaji.
30.05.2017
Aj tento rok nájdete Zelenú školu v "Pedagogicko - organizačných pokynoch na školský rok 2017/2018". Na stránke č. 17 je odporúčaná ako program na podporu rozvoja environemntálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.    Všetko nájdete priamo v dokumente "Pedagogicko organizačných pokynov": http://www.minedu.sk/data/att/11654.pdf    Do programu sa môže zapojiť každá materská, základná a stredná škola na Slovensku, ktorá sa do 15. septembra 2017 zaregistruje nahttp://www.zelenaskola.sk/rocnik1718    
18.05.2017
V dnešnej dobe problém so spracovaním elektroodpadu narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globálneho juhu. Z tých sa totižto stávajú skládky toxického a nebezpečného odpadu.

 

Rozhodli sme sa preto so spoločnosťou SEWA tejto problematike venovať väčšiu pozornosť a pre základné a stredné školy sme pripravili možnosť zapojiť sa v školskom roku 2017/2018 do celoslovenského projektu "ElektroOdpad - Dopad".

Cieľom projektu je oboznámiť žiakov a ostatných členov školskej komunity so životným cyklom elektroodpadu a vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu. Dozvedia sa, čo musí byť použité pri výrobe televízora, mobilu či chladničky, ako sa dané suroviny získavajú, alebo aké sú environmentálne riziká, ktoré tieto spotrebiče spôsobujú pri ich vyhodení do komunálneho odpadu. Veríme, že po získaní dostatočného množstva informácií a pochopení súvislostí začneme meniť naše konanie k zodpovednejšiemu správaniu sa a ohľaduplnosti voči svojmu okoliu.

 

Preto, ak aj Vy chcete mať na svojej škole...
 • akčných žiakov a expertov,
 • zberné nádoby/kontajnery na drobný elektroodpad a vyriešiť podmienky jeho vývozu,
 • rozšíriť rovesnícke vzdelávanie a zapájať komunitu do diania na vašej škole,
 • informovať o škodlivosti a nebezpečnosti elektroodpadu...

       ...zapojte sa do projektu už dnes!

Ako sa registrovať...?

Registrácia je možná do 21. júna 2017. Vyplňte tento Registračný formulár a zašlite nám MOTIVAČNÝ LIST (pripojíte ho v registračnom formulári). O výbere 10 pilotných škôl rozhodne odborná porota do 26. júna 2017. 

 

Čo ponúkame zapojeným školám?

 • Finančná podpora vo výške 300 EUR na realizáciu vzdelávania a akčných dní na škole
 • Zberné nádoby/kontajnery a odvoz drobného elektroodpadu, zabezpečuje firma SEWA.
 • bezplatný 1-dňový kurz pre školy „Tajný život elektroodpadu“ vo Zvolene
 • bezplatný 1-dňový kurz pre školy „Elektroodpad u nás doma“ vo Zvolene

 

Čo budeme od zapojených škôl požadovať?

 • vytvorenie akčného tímu zloženého z 1 učiteľa a 2 žiakov
 • účasť na vyššie spomenutých dvoch kurzoch realizovaných CEEV Živicou
 • školské tímy vyškolia čo najväčšie množstvo žiakov – rovesníkov v danej téme
 • zber drobného elektroodpadu
 • realizáciu „akčného dňa“ v rámci osláv Dňa Zeme
 • zapojenie školskej aj mimoškolskej komunity

Členovia tímu zložení z 1 učiteľa a 2 žiakov budú mať za úlohu vytvoriť rovesnícke vzdelávanie na tému elektroodpad. Základné teoretické vedomosti, lektorské zručnosti a motivačné techniky vrátane pripravených podporných materiálov – pracovných listov aj teoretických východísk im budú predvedené na úvodnom jednodňovom kurze.

Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku búdu mať školské tímy za úlohu vyškoliť čo najväčšie množstvo žiakov - rovesníkov v danej téme. Na záver bude úlohou tímov vytvoriť „akčný deň“ v rámci osláv Svetového dňa Zeme, v ktorom ukážu svojej komunite (rodičia, učitelia, nepedagogický personál, priatelia školy), čo sa o danej téme dozvedeli.

Partnerom projektu je spoločnosť SEWA, ktorá má na starosti zber a likvidáciu elektroodpadu. Viac o spoločnosti nájdete aj na www.sewa.sk.

 

Viac informácií o projekte ako aj základné záväzky školy zapojenej v projekte prikladáme do prílohy.

Kontaktná osoba:

Jana Udvardiová, udvardiova@zivica.sk, +421 905 391 534

 

 

 

Partner projektu:

PrílohaVeľkosť elektroodpad-dopad.pdf360.91 KB zakladne_zavazky_skoly_voci_ceev_zivica_pri_vstupe_do_projektu_elektroodpad.pdf356.74 KB
13.05.2017

Druhý turnus terénneho seminára Gaia - náš domov sa bude konať v dňoch 3. - 11. júna v čergovskom pohorí.
Viac o seminári tu.

13.05.2017

Vo víkendovom SME nájdete výbroný článok o akcii Kúp si svoj strom i o lesoch samotných. Sme radi, že sa o tejto našej jedinečnej aktivite neustále darí a samozrejme i hovorí.
Tu nájdete samotný článok.

12.05.2017

Zaujíma Vás, ako výber našich potravín tvaruje svet?

Máte nápad, ako s touto témou pracovať vo Vašej školskej komunite?

 

Ak je vašou odpoveďou ÁNO, s grantovým programom MENU PRE ZMENU podporíme 10 škôl celkovou sumou 5 000 eur. Svoj projekt môžete prihlásiť do 4.6. 2017 na http://www.menuprezmenu.sk. Hľadáme školy ktoré sa rozhodli zodpovedne pristúpiť k svojmu jedlu a praktickými aktivitami chcú dosiahnuť pozitívnu zmenu na svojej škole a v jej blízkom okolí.  

 • Cieľom grantového programu "MENU PRE ZMENU" je podporiť praktické aktivity škôl, zamerané na globálne vzdelávanie v oblasti zodpovednej spotreby potravín;
 • Celkovo bude podporených 10 školských projektov sumou 500 eur;
 • Oprávneným žiadateľom sú materské, základné a stredné školy (a ich Občianske združenia);
 • Svoj projekt môžete prihlásiť do 4.6. 2017. Projekty následne posúdi odborná komisia, ktorá vyberie 20 najlepších a posunie ich do verejného hlasovania, ktoré bude prebiehať od 12.6. 2017 – 25.6. 2017;
 • Všetky potrebné informácie o projekte, ako aj časový harmonogram, kritéria výberu a prihlasovací formulár, nájdete na http://www.menuprezmenu.sk ;

V prípade otázok kontaktujte koordinátorku grantového programu Dorotu Martincovú na martincova@zivica.sk alebo t.č.: 0915 851 972.

08.05.2017

Mladí reportéri pre životné prostredie zo ZŠ Jána Palárika Majcichov sa každoročne umiestňujú na popredných priečkach v rámci Slovenska. Tento rok získali tri prvé miesta, dve druhé miesta, jedno tretie miesto a jedno mimoriadne ocenenie Zelenej školy.

Najlepší enviroreportéri, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, budú reprezentovať Slovensko na medzinárodnom fóre - Young reporters for the environment - Litter Less.

Príspevky tých najlepších Majcichovčanov vám prinášame aj tu:

FOTOGRAFIA

Keď čistota znečisťuje. (zdroj: Lenka Adámková, Veronika Leitneorvá, Viktória Mrvová)

Všetci používame pracie a čistiace prostriedky, ktoré sú balené v plastových obaloch. Správať sa ekologicky nekončí len ich separovaním. Výroba a likvidácia týchto obalov má negatívny vplyv na životné prostredie.

Jedným zo spôsobov ako šetriť prírodu je nákup čapovanej drogérie, ktorá minimalizuje tvorbu odpadov. Aj malou zmenou svojich návykov, môžeme spolu dosiahnuť veľký výsledok.

VIDEO

Autori: Natália Horváthová, Alexandra Anna FlorekováZŠ Jána Palárika Majcichov

Bubble tea je čoraz populárnejší nápoj. Kupujú ho hlavne tínedžeri a mladí ľudia. Tento drink ponúka v 16 prevádzakach na Slovensku britská značka Bubbleology.

Neoddeliteľnou súčasťou nápoja sú jednorazové zafóliované plastové poháre s hrubou farebnou slamkou, ktoré končia v odpade.

ČLÁNOK

Ako sme zaškatuľkovali jedlo

V dnešnom uponáhľanom svete sa stále viac a viac rozširujú nové formy stravovania, napríklad fast foody, donáškové služby, on-line reštaurácie... Tieto spôsoby stravovania používajú veľké množstvo jednorazových obalov a plastových riadov, ktoré končia na skládkach komunálneho odpadu alebo v spaľovniach. Mnoho odpadov je vytvorených zbytočne a ich likvidácia je nákladná a ekologicky riziková alebo nemožná.

Slovensko na chvoste recyklácie

Na Slovensku vyprodukujeme ročne veľké množstvo komunálneho odpadu. Podľa Európskej komisie je to 475 kg na obyvateľa. V rámci Európskej únie spolu s Maltou sme obsadili v recyklácii poslednú priečku. Slovensko vo veľkej miere využíva skládkovanie. K zvyšovaniu množstva komunálneho odpadu na skládkach prispievajú aj jednorazové obaly na jedlo a plastový riad.

Francúzsko zakázalo riad na jedno použitie

Francúzsko je prvou krajinou na svete, ktorá sa rozhodla zakázať používanie jednorazového plastového riadu. Zákaz je reakciou na jeho obrovskú spotrebu, ktorá končí v koši a len malá časť sa recykluje. Podľa nového francúzskeho zákona budú musieť byť od januára 2020 jednorazové riady vyrobené s 50-percentným podielom „ biologického materiálu“, to znamená, že riad bude kompostovateľný v domácnosti. Tento podiel do januára 2025 dosiahne 60 percent.

Samozrejme, niektoré spoločnosti sú proti tomuto zákonu. Ako dôvod uvádzajú, že takéto produkty vyrábať nedokážu, a kvôli zákonu ich spoločnosti skrachujú. Zástupcovia spoločností vyzvali Európsku komisiu, aby začala realizovať proti Francúzsku potrebné opatrenia. Kritici zákona tvrdia, že nový zákon porušuje pravidlá Európskej únie o voľnom pohybe tovaru. Najväčším argumentom firiem je, že spotrebitelia budú obaly vyhadzovať do prírody, pretože budú biologicky rozložiteľné.

Na Slovensku sa nateraz neuvažuje nad zákazom používania plastových riadov

Mladých reportérov pre životné prostredie zaujímal postoj Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) k tomuto problému. O zákaze používania plastových riadov a misiek MŽP SR nateraz neuvažuje. MŽP SR je toho názoru, že plastové riady sú dobrým a praktickým pomocníkom v domácnosti pri niektorých príležitostiach,“ odpovedala Svetlana Oresi zo sekcie legislatívy a práva Ministerstva životného prostredia SR. Ako majú ľudia postupovať? „ Použité plastové riady, ktoré po spotrebe patria medzi plasty, v rámci triedenia komunálneho odpadu vhodili do žltej zbernej nádoby. Odpady z plastových riadov sú recyklovateľné a v rámci Slovenskej republiky existujú recyklačné spoločnosti, ktoré spracovávajú aj takýto odpad,“ dodáva pani Oresi. V tomto smere je však veľmi dôležitá environmentálna osveta, ktorá by mala vychovávať k tomu, „aby si ľudia uvedomili, že je dôležité používať také výrobky, ktoré sú vo všeobecnosti šetrné k životnému prostrediu,“ hovorí Svetlana Oresi.

Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho a triedeného odpadu v regióne Trnava, na svojej internetovej stránke tvrdí, že do triedeného zberu nepatrí mastný papier, jednorazový plastový a alobalový riad. Harmonogramy s poučením, čo do triedeného zberu patrí a nepatrí, boli formou letákov doručené prostredníctvom obecných úradov do každej domácnosti.

Ako sa stavia k tomuto problému región Trnava

E-shopy ponúkajú možnosť gastro prevádzkam nahradiť plastové jednorazové obaly a riady za 100-percentne kompostovateľné. Mladí reportéri pre životné prostredie zisťovali názory donáškových služieb v regióne Trnava. Napriek tomu, že na slovenskom trhu existuje náhrada plastových jednorazových obalov, spoločnosti neponúkajú biologicky rozložiteľné obaly a neposkytujú zákazníkovi možnosť výberu. Motorest ESO vo Vlčkovciach a Ariana Dönner Kebab & Pizza v Trnave sa nebránia zmene. Ochotne vyhovejú zákazníkovi a jedlo „so sebou“ mu zabalia do prinesenej krabičky alebo obedára.

Príklady dobrej praxe vo svete

Bezobalové stravovanie sa stáva hitom. Ľudia sú unavení z množstva plastu, ktoré si spolu s obedom nosia domom alebo do kancelárie. Preto hľadajú alternatívy pre jednorazové obaly. Práve z tohto dôvodu v Portlande (mesto v USA, štát Oregon) vznikol projekt GoBox. Cieľom tohto projektu je umožniť každému stravníkovi bezobalový nákup jedla aj bez toho, aby si musel so sebou nosiť vlastnú krabičku. Myšlienka projektu je jednoduchá. Pomocou aplikácie si zákazník vyhľadá zoznam reštaurácií, ktoré sú zapojené do projektu a používajú GoBack. Po zjedení obeda, odovzdajú obal na jednom z určených miest, odkiaľ sú boxy na bicykli odvážané na umytie. Myšlienka tohto projektu sa rozšírila aj do San Francisca (mesto v USA, štát Kalifornia). Aké sú výhody GoBox systému? Redukcia veľkého množstva jednorazových obalov, jednoduchý systém pre užívateľov, obal je znovupožívateľný a zdarma, hustá sieť reštaurácií zapojených do projektu.

Nemecká firma Leaf Republic vyrába taniere z listov. Zásobuje nimi fastfoody, reštaurácie a domácnosti. Pri výrobe nie sú potrebné lepidlá a chemické prísady. Listy dovážajú z Indie, kde ich ľudia zberajú z popínavých rastlín. Sú ručne zošívané niťou na polotovar, ktorý sa ďalej spracováva. V Nemecku ich v továrni vrstvia a za pôsobenia teploty a tlaku lisujú. Týmto postupom premenia listy na hygienicky bezpečný tanier. Listový riad sa za pomoci vody a mikroorganizmov rozloží v priebehu štyroch týždňov v komposte alebo na skládke. Hoci sa celý projekt spolieha na prírodnú, ale dovážanú surovinu, je to výzva pre nemeckých farmárov, ktorí by mohli v budúcnosti pestovať nové druhy plodín.

Lenka Adámková, Viktória Mrvová, ZŠ Jána Palárika Majcichov