Prevzaté správy zo sveta

11.04.2017
Vláda dnes definitivně schválila výkup všech nemovitostí pod plánovaným vodním dílem Skalička na Bečvě, které má ochránit před velkou vodou více než 110 tisíc obyvatel. Výkup všech nemovitostí bude stát 1,24 miliardy korun, o technickém řešení vodního díla ještě rozhodnuto není. ,,Díky dnešnímu rozhodnutí bude celé území pod plánovaným vodním dílem v majetku státu. Je to další krok k účinné oc ...
20.03.2017
Ocean acidification threatens marine ecosystems worldwide, but economic assessments of its impact are lacking.A recent study has predicted the future cost of ocean acidification on mollusc production in Europe and showed that the highest economic impacts would be in France, Italy and Spain. For Europe overall, the annual damage could be in the region of EUR0.9 billion by 2100. The role of ...
11.01.2017
Právě odstartoval příjem žádostí o dotace v nových výzvách z Operačního programu Životní prostředí...Tři výzvy podpoří projekty zaměřené na péči a ochranu přírody a krajiny. Jen na zadržování vody v krajině půjde přes půl miliardy korun. Žádosti do těchto výzev je možné posílat na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR do 31. července letošního roku. Další výzva pak cílí na zlepšení kvality ovzd ...
02.03.2017
Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy, i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les? Je to les s charakteristickým podmáčením, které vzniká buď díky blízkosti řeky a záplavám, nebo tam, kde je vysoká hladina podzemní vody. Půda v takto vlhkých místech má nedostatek kyslíku a ...
04.02.2017
ČSO pořádá akce pro veřejnost zaměřené na poznávání mokřadů a ptáků na nich závislých.Letošním mottem Světového dne mokřadů bylo i v ČR aktuální ,,Mokřady pro snižování rizik přírodních katastrof". Dobře fungující mokřady nám pomáhají vyrovnat se s extrémními povětrnostními událostmi, jako jsou povodně či přívalové deště. V posledních 35 letech se frekvence katastrof způsobených klimatem ...
13.02.2017
Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00, na YouTube ... 24.02.2017 - Řešení nerovnoměrností při návrhu domovních a malých ČOV Popis webináře: Nerovnoměrnost je jedna z okolností, s níž je při návrhu biologického čištění obtížné se vyrovnat. Webinář poskytne náměty na řešení a nabídne i vhodné výrobky, s jejichž pomocí se s problémem dá popasovat a vyřešit ho. Otázka nabyla na vý ...
13.02.2017
15. 2. 2017 uplyne termín pro podání poplatkových přiznání rozhodných pro výpočet poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Poplatkové přiznání podává odběratel podzemní vody do 15. 2. následujícího kalendářního roku příslušnému oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP); http://www.cizp.cz/Organizacni-strukt ...
13.02.2017
Ministr Brabec se koncem minulého týdne zúčastnil jednání vládní pracovní skupiny k problematice vlivu těžby v hnědouhelném dolu Turów v Polsku u českých hranic. Se zástupci vodárenských společností, obcí z Frýdlantského výběžku, ale i kraje, České geologické služby či Ministerstva zemědělství probral dosud získané informace i data k vlivu těžby na podzemní i povrchové vody, a to jak té probíhají ...
28.03.2017
Hlavní termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko je připraven na sobotu 8. dubna. Zúčastní se ho 1% našich spoluobčanů, což je pro letošek cílem organizátorů? Každopádně půjde o největší environmentálně zaměřenou akci v dějinách České republiky. Udělat dobrý skutek, nejen pro přírodu, ale i pro sousedy, pro své děti, pro čisté životní prostředí, pro svůj pocit odpovědnosti tak ...
29.03.2017
Výrobně obchodní společnost REO AMOS, spol. s r.o. hledá vhodného pracovníka/ci na pozici obchodního zástupce pro region Morava.. Náplň práce: o aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí o rozšiřování a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky o nabídka a prodej sortimentu společnosti o zjišťování potřeb zákazníků o příprava cenových nabídek o zpracování objednávek ...
12.02.2017
Věděli jste, že pravidelně zaplavovaná část údolí má svůj název? A dokonce má svoji specifikaci v zákoně o ochraně přírody? Údolní niva má totiž důležitou funkci.Určit, co přesně je údolní niva, není vůbec jednoduché. Jde totiž o geosystém, který je velmi proměnlivý. A každý vědní obor, který se jím zabývá, jej definuje trochu jinak. Ale obecně můžeme říci, že údolní nebo také říční niva ...
19.02.2017
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody 2017 soutěž pro žáky základních škol, nižších tříd víceletých gymnázií a volnočasových institucí. Světový den vody se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne 22. března. Každý rok se snažíme vodu představit z jiného pohledu. Tématem letošního roku je heslo "Wastewater - odpadn ...
30.04.2017
Ministerstvo životního prostředí zahájilo realizaci projektu ,,MALSEMUSCHEL - Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše". Cílem projektu je posílit populaci kriticky ohrožené perlorodky říční v hraničním toku řeky Malše vysazením mladých jedinců, popsat přesně příčiny, proč se v lokalitě druh dlouhodobě nerozmnožuje, a vytvořit p ...
09.01.2017
Přehled ohlašovacích povinností pro rok 2017, ohlašování nebezpečných odpadů od 1. 1. 2017... NahoruSdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1. 1. 2017 Od 1. 1. 2017 má dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění) probíhat ohlašování přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím modulu Integrovaného systému plnění ohlašovací ...
17.02.2017
Asi všichni víme, co je mokřad, a umíme si ho představit. Ale je tomu opravdu tak? Nevidíme prostě jen místo, kde je mokro a které nevysychá?Tak tomu bylo v češtině kdysi. Od 70. let máme díky RNDr. Janu Květovi z Jihočeské univerzity přesnou definici. A také už dnes víme, k čemu jsou nám mokřady dobré a proč se o ně máme starat. Mokřadem rozumíme přechod mezi suchozemským a vodním ekosystém ...
17.02.2017
Posláním vodního hospodářství je vytvářet podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím ČR...tak, aby byly sladěny požadavky na užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a zároveň s realizací opatření na snížení škodlivých účinků vod vyvolaných hydrologickými extrémy - povodněmi a suchem. Ministerstvo zemědělství stanovilo strategické priority pro toto odvě ...
27.02.2017
Státní pozemkový úřad nabízí osloveným vysokým školám možnost spolupráce při zajišťování odborné praxe jejich studentů. Účelem spolupráce je zapojení studentů vysokých škol do odborných činností úřadu, a to zejména v oblastech pedologie, bonitace půd a vodohospodářských staveb, včetně terénního průzkumu. Konkrétněji jde o nabídku v oblastech: ? provádění pedologic ...
14.02.2017
Přesto, že jižní Moravu pokryl sníh, vrstva ledu nepropustí odtávající vodu do půdy. ,,V prosinci byly holomrazy a teprve potom napadl sníh, půda na Moravě je promrzlá 30-50 cm do hloubky. Pokud přijdou teplejší dny, tak dojde k sublimaci a voda se vypaří do vzduchu, v půdě nezůstane," upozornil zemědělce profesor Zdeněk Žalud při jejich setkání ve čtvrtek 2. února v Žebětíně, které zorg ...
14.02.2017
Začíná příjem žádostí v Národním programu Životní prostředí na tzv. ekoinovace...Chytré nápady - projektové náměty, které pomohou například lépe čelit suchu, povodním, smogu či neefektivnímu využívání odpadů, bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat do konce června letošního roku. O dotace se mohou hlásit obce, kraje, ale také vysoké školy či veřejné výzkumné instituce ad. Připraveno je ...
26.01.2017
Způsobů, jak se dá se zemědělskou půdou zacházet, je nepochybně mnoho...S Janem Vopravilem, vedoucím oddělení Pedologie a ochrana půdy ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) jsme hovořili o hloupých a chytrých sedlácích, a zejména o tom, jak bychom měli s půdou hospodařit, aby nebyly tak velké povodně, aby dopady sucha pro nás nebyly tak dalekosáhlé a abychom za pár ...