Prevzaté správy zo sveta

29.11.2017
Ministerstvo životního prostředí vydalo sdělení k zajištění jednotného výkladu k otázce zpětného ohlášení přeprav nebezpečných odpadů realizovaných od 1. ledna 2017 do okamžiku spuštění elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO), ke kterému dojde 1. ledna 2018. V průběhu prosince 2017 bude zprovozněn portál pro... ...
29.11.2017
V pondělí 20. listopadu 2017 se v konferenčních prostorách hotelu Grandior v Praze za velkého zájmu odborné veřejnosti uskutečnil druhý ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii. Konferenci pořádala redakce odborného portálu ENVIprofi.cz provozovaného nakladatelstvím Verlag Dashöfer. Odborným garantem a moderátorem akce byl Ing. Petr Šulc, výkonný ředitel Svazu... ...
13.09.2017
,,Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky", schválená vládou České republiky dne 24. července 2017 usnesením č. 528, je strategický dokument, který byl zpracován na základě výstupů činnosti Mezirezortní komise VODA-SUCHO skupinou pracovníků Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a VÚV TGM v. v. i. Hlavním cílem... ...
13.09.2017
In the UK, it is local authorities who operate a range of different systems that are in place to collect recyclable materials from households. However, depending on where you live in the UK, the recycling habits of your neighbours will change drastically, and the amount that we recycle appears to be inconsistent when evaluating the UK as a whole. In the lowest performing areas - per household... ...
13.09.2017
Německo a Norsko se rozhodly prohloubit propojení svých energetických soustav a vytvořit zajímavý zdrojový mix, který by měl především Německu pomoci se zálohováním nestabilních větrných a fotovoltaických zdrojů a se zmírňováním dalších problémů, které zemi přináší odchod od jaderné energetiky. Elektrorozvodné soustavy obou zemí se v roce 2020 propojí... ...
13.10.2017
V minulém roce nadále klesalo zdraví lesů - defoliací (částečnou ztrátou listů či jehličí) - bylo poškozeno již 74,8 % jehličnanů (oproti 64,8 % v roce 2000) a 41,9 % listnáčů (oproti 25,8 % v roce 2000). Zpráva o stavu Životního prostředí v ČR za rok 2016, kterou předložilo Ministerstvo životního prostředí ostatním resortům k připomínkám, přináší... ...
13.10.2017
Státní fond životního prostředí ČR žádá příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí, aby bezodkladně podávali žádosti o vyplacení příspěvků na realizované a vyfakturované dodávky a zveřejňuje konečné termíny pro jejich podání v tomto roce. ... ...
04.10.2017
Kde nakoupit v Praze bez obalu? Ukážu vám dvě ZERO WASTE prodejny, které jdou naproti zájemcům o tento životní styl. Níže najdete článek s prodejnami v celé ČR. :) ...
24.10.2017
Letošní topná sezona odstartovala a téměř 1,74 milionu dálkově vytápěných českých domácností začal naskakovat účet za vytápění...Teplo z tepláren přitom odebírá 40 procent všech českých bytů, a dokonce 70 procent bytů v bytových domech*. Pro domácnosti je dálkové teplo sice pohodlné, o všechno se postará teplárna, ale ,,full servis" současně vede k tomu,... ...
24.10.2017
Earth was formed 4.6 billion years ago. What have we done with it? The earth. The planet gives us resources to build our homes. There are many things mother earth gives us to appreciate. The Landscape. The Culture. Awesome Nature. We should never take it for granted. Traveling is the best way to explore the magic of our world. Traveling is the best way to experience cultures. However, ... ...
24.10.2017
. ...
24.10.2017
Publikace shrnuje zemědělské kapitoly, cíle a opatření národní ,,Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR"Dále mezinárodních adaptačních strategií a jejich prováděcích materiálů, zejména ,,Národního akčního pláne adaptace na změnu klimatu". Publikace podává pouze stručný informativní přehled obsahu těchto koncepčních materiálů. Podrobné... ...
24.10.2017
Malí a střední podnikatelé, kteří registrující své látky podle nařízení REACH musí být schopni prokázat velikost svého podniku. Podle nařízení REACH a CLP profitují malé a střední podniky (MSP/SMEs) ze snížených poplatků (dokonce až o 95 %). Po zaslání registrační dokumentace prostřednictvím REACH-IT mohou MSP požádat o snížení poplatků a následně jim... ...
14.10.2017
Česká ekonomika celkově čerpá 29 % všech vodních zdrojů ze zahraničí, většinou ve formě vody spotřebované při produkci dovážených výrobků (zejména potravin na textilu) [1]. Kvůli probíhající změně klimatu je však většina těchto zdrojů ohrožena suchem. Týká se to například sójových bobů, které se do ČR dovážejí jako krmivo pro dobytek. Kvůli změně... ...
17.09.2017
Sto pomocných párů rukou potřebují každoročně organizátoři Jablečné slavnosti v Hostětíně. Akce je unikátní nejen svým atraktivním jablečným programem, ale také tím, že se na ní podílí řada dobrovolníků. Letos mezi nimi můžete být i vy, a to v neděli 24. září 2017. Jablečná slavnost v Hostětíně - to jsou jablka na každém kroku a ve všech podobách.... ...
17.09.2017
Při tuzemské dovolené volí nejčastěji jižní Moravu... Množství zahraničních a domácích turistů (těch, kteří stráví alespoň jednu noc v některém z ubytovacích zařízení) je u nás dlouhodobě vyrovnané. V minulosti u nás ale rychleji přibývalo turistů ze zahraničí. Zatímco v roce 2012 se v Česku ubytovalo přes 15 milionů turistů - 7,65 milionu z ciziny a 7,45... ...
17.09.2017
Extreme Trees - National Geographic. ...
17.09.2017
Výročí 200 let od svého vzniku oslavilo v sobotu Moravské zemské muzeum, a to ve všech svých brněnských budovách a také na Zelném trhu. Veřejnosti se představila jednotlivá odborná oddělení, která si připravila různé aktivity. Návštěvníci mohli například rýžovat zlato, určovat zkameněliny, obdivovat ukázku výroby knih či poznávat kosterní pozůstatky... ...
10.11.2017
Státní fond životního prostředí ČR zaznamenal v poslední době častější výskyt případů neférového jednání ze strany některých poradenských společností. Potencionální žadatelům o podporu, je nabízena možnost přípravy a zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektů, které svým obsahem nevyhovují základním... ...
13.11.2017
České zákony neřeší výstavbu ve městech systematicky. Developeři prosazují čistě svůj zájem, aniž by se s městy a obyvateli dohodli na řešení problémů, které jejich investice přinášejí. Často pak výstavbu dopravní infrastruktury, vodovodů, škol a další vybavenosti musí zajistit města, což neúměrně zatěžuje veřejný prostor i rozpočet, dochází k... ...