Tváre z Bielokarpatskej misie 2020 - fotoreportáž
Rozhovor so starostom Martinom Rácom, Obecný úrad Bolešov. Foto: Klaudia Medalová

Tváre z Bielokarpatskej misie 2020 - fotoreportáž

Vložil/a admin dňa 25.07.2020

5 intenzívnych dní, 10 navštívených miest, 20 respondentov a viac ako 50 výstupov. Takto vyzerala naša prvá reportérska misia na Slovensku.

Pojem „misia“ je spájaný s priamou prácou, kedy chodia dobrovoľníci pomáhať na miesto, kde je ich treba. Biele Karpaty sa na prvý pohľad tak javiť nemusia, presvedčili sme sa však, že podpora udržateľného rozvoja je potrebná v každom regióne.

Naši reportéri si v oblasti Vršatca prešli misiou, kde pomocou (nie len) svojich envirožurnalistických schopností pomáhali poukázať na lokálne problémy, ale aj vyzdvihnúť niekoľko veľmi inšpiratívnych príkladov.

Spoločne sme takto, naši reportéri, lektori, hostia a respondenti, uskutočnili historicky prvú reportérsku misiu na Slovensku.

Za päť dní sme spoznali mnohých inšpiratívnych ľudí a príbehov v regióne Bielych Karpát. 

Marek Kurinec, odpadový špecialista obce Košeca, nám porozprával o množstvovom zbere odpadu.

Vlado Mertan, pracovník Správy CHKO, ktorého sme streli pri kosení lúky na Nebrovej a stal sa skvelým respondentom.

Pán Jozef Figur, ktorý nám v Červenom Kameni ochotne ukázal svoj sad tradičných odrôd ovocia typických pre Biele Karpaty.

Katarína Rajcová a Soňa Štefaníková, pracovníčky Správy CHKO Biele Karpaty, boli našimi sprievodkyňami na náučnom chodníku okolo Vršatca.

Predseda družstva Vršatec-Pruské, Ján Kopšo, ktorý nás na družstve privítal.

Gabriela Švecová (Trade Marketing manager) na Agrofarme Červený Kameň.

Rado Stoklasa, novinár a fotograf, ktorý poskytol ako vždy reportérom mnoho nových informácií a zručností.

Drahomír „Drahoš“ Stano, náš sprievodca a odborník na oblasť Bielych Karpát, ktorý sa výrazne podieľal na zostavovaní programu.

Riaditeľ Trenčianskeho múzea, Peter Martinisko, nás na hrade Lednica oboznámil s tým, ako prebieha rekonštrukcia a čo má v pláne ďalej.

Kamil Karas, starosta obce Lednica, ktorého spovedá mladá reportérka Mária Jánošíková, nám porozprával o obci a predstavil obecnú pálenicu.

Konateľ spoločnosti Farmárik, Jaroslav Kvasnica, vo výrobnej miestnosti kde produkujú mušty.

Hlavný organizátor misie a koordnitátor YRE programu na Slovensku, Richard Medal, pred skládkou, ktorú sme navštívili.

Klaudia Medalova, hlavná organizátorka misie a koordnitátorka YRE programu na Slovensku, v reflexnej veste počas návštevy skládky.

Lucia Szabová, aktivistka v téme klimatickej zmeny, ktorá bola našou lektorkou.

Navštívila nás aj Janka Sásfai Saterová zo spoločnosti ENVI-PAK, ktorá nás obohatila o svoje žurnalistické skúsenosti.

Katarína Kretter z organizície zodpovednosti výrobcov Envipak, tesne pred tlačovou konferenciou na Trenčianskom hrade.

Norbert Kurilla, poradca prezidentky SR, ktorý nás prišiel pozrieť a absolvoval s nami časť programu.

Naša zástavka v susednej Českej republike, kde nás Radim Machů previedol klíma-friendly obcou Hostětín.

Martin Rác, starosta obce Bolešov, ktorá by mala byť príkladom pre mnohé iné obce na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Adriána Henčeková (21), reportérka a ambasádorka programu, spoločne so vzácnou návštevou z kancelárie prezidentky.

Matej Majerský (21), účastník a ambasádor programu, počas robenia spoločnej fotografie.

Nina Kališová (vľavo, 18), účastníčka, spoločne s Chiarou Repaskou počas brigády v chránenom území v Krivoklátskej doline.

Adam Porubčan (15), účastník misie, jeden z dvojice video tímu.

Chiara Repaská (18), účastníčka misie, so šťastným výrazom po zlezení z vysokého rebríka na hrade Lednica.

Nina Klobučníková (16), účastníčka misie, v ukážkovej prírodnej záhrade ekocentra Veronica v Hostětíne.

Samuel Cihlár (16), účastník misie a člen video tímu.

Michal Mazánik (18), mladý reportér a účastník misie v „moravskom raji“ Hostětín.

Ľudmila Slivová (16), mladá reportérka a účastníčka misie počas presunu autobusom z obce Hostětín.

Mária „Maruška“ Jánošíková (18), mladá reportérka a účastníčka misie pri výrobni spoločnosti Farmárik.

Samuel Kuchta (15), účastník misie v prvý deň na náučnom chodníku okolo Vrštaca.

Daniela Bušová (21), účastníčka misie počas utorkového programu praktickej pomoci v teréne.

Krisztina Kocsis (18), účastníčka workshopu počas návštevy hradu Lednica. 

Ďakujeme všetkým, ktorí boli ochotní na misii pomôcť. Najmä našim reportérom a hosťom, už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Misia bola realizovaná v rámci proejektu Objekt(ív) 21: Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť’. Bol podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“

 

Priložené obrázky
Rozhovor so starostom Martinom Rácom, Obecný úrad Bolešov. Foto: Klaudia Medalová
Marek Kurinec, odpadový špecialista obce Košeca, nám porozprával o množstvovom zbere odpadu.
Vlado Mertan, pracovník Správy CHKO, ktorého sme streli pri kosení lúky a stal sa skvelým respondentom.
Pán Jozef Figur, ktorý nám ochotne ukázal svoj sad tradičných odrôd ovocia typických pre Biele Karpaty.
Katarína Rajcová a Soňa Štefaníková z CHKO Biele Karpaty boli našimi sprievodkyňami na náučnom chodníku okolo Vršatca.
Predseda družstva Vršatec-Pruské, Ján Kopšo, ktorý nás na družstve privítal.
Gabriela Švecová (Trade Marketing manager) na Agrofarme Červený Kameň.
Rado Stoklasa, novinár a fotograf, ktorý poskytol ako vždy reportérom mnoho nových informácií a zručností.
Drahomír „Drahoš“ Stano, náš sprievodca a odborník na oblasť Bielych Karpát, ktorý sa výrazne podieľal na zostavovaní programu.
Riaditeľ Trenčianskeho múzea, Peter Martinisko, nás na hrade Lednica oboznámil s tým, ako prebieha rekonštrukcia a čo má v pláne ďalej.
Kamil Karas, starosta obce Lednica, ktorého spovedá mladá reportérka Mária Jánošíková, nám porozprával o obci a predstavil obecnú pálenicu.
Konateľ spoločnosti Farmárik, Jaroslav Kvasnica, vo výrobnej miestnosti kde produkujú mušty.
Hlavný organizátor misie a koordnitátor YRE programu na Slovensku, Richard Medal, pred skládkou, ktorú sme navštívili.
Klaudia Medalova, hlavná organizátorka misie a koordnitátorka YRE programu na Slovensku, v reflexnej veste počas návštevy skládky.
Lucia Szabová, aktivistka v téme klimatickej zmeny, ktorá bola našou lektorkou.
Navštívila nás aj Janka Sásfai Saterová zo spoločnosti ENVI-PAK, ktorá nás obohatila o svoje žurnalistické skúsenosti.
Katarína Kretter z organizície zodpovednosti výrobcov Envipak, tesne pred tlačovou konferenciou na Trenčianskom hrade.
Norbert Kurilla, poradca prezidentky SR, ktorý nás prišiel pozrieť a absolvoval s nami časť programu.
Naša zástavka v susednej Českej republike, kde nás Radim Máchů previedol klíma-friendly obcou Hostětín.
Martin Rác, starosta obce Bolešov, ktorá by mala byť príkladom pre mnohé iné obce na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Adriána Henčeková (21), reportérka a ambasádorka programu, spoločne so vzácnou návštevou z kancelárie prezidentky.
Matej Majerský (21), účastník a ambasádor programu, počas robenia spoločnej fotografie.
Nina Kališová (vľavo, 18), účastníčka, spoločne s Chiarou Repaskou počas brigády v chránenom území v Krivoklátskej doline.
Adam Porubčan (15), účastník misie, jeden z dvojice video tímu.
Chiara Repaská (18), účastníčka misie, so šťastným výrazom po zlezení z vysokého rebríka na hrade Lednica.
Nina Klobučníková (16), účastníčka misie, v ukážkovej prírodnej záhrade ekocentra Veronica v Hostětíne.
Samuel Cihlár (16), účastník misie a člen video tímu.
Michal Mazánik (18), mladý reportér a účastník misie v „moravskom raji“ Hostětín.
Ľudmila Slivová (16), mladá reportérka a účastníčka misie počas presunu autobusom z obce Hostětín.
Mária „Maruška“ Jánošíková (18), mladá reportérka a účastníčka misie pri výrobni spoločnosti Farmárik.
Samuel Kuchta (15), účastník misie v prvý deň na náučnom chodníku okolo Vrštaca.
Daniela Bušová (21), účastníčka misie počas utorkového programu praktickej pomoci v teréne.
Krisztina Kocsis (18), účastníčka workshopu počas návštevy hradu LednicaĎakujeme všetkým, ktorí boli ochotní na misii pomôcť. Najmä našim reportérom a hosťom, už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.
Tváre z Bielokarpatskej misie 2020 - fotoreportáž