Územný plán do škôl - seminár v Púchove
Nad Územným plánom mesta Trenčín

Územný plán do škôl - seminár v Púchove

Vložil/a litterlesseditor dňa 30.01.2020

Na ZŠ Mládežnícka v Púchove sa konal ďalší vzdelávací seminár pre učiteľov, ktorý bol zameraný na uzemné plánovanie.

Prebehol 24. 1. a zúčastnili sa ho pedagógovia piatich pilotných škôl: Súkromná základná škola v Novej Dubnici, ZŠ Mládežnícka v Púchove, ZŠ Jána Palárika Majcichov, Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom a Gymnázium Raymana z Prešova. Podľa vyjadrení pedagógov - až na jednu vývnimku - s touto témou na školách nemajú žiadne skúsenosti.

Matej Majerský predstavil v poradí už tretie vzdelávacie video, ktorého protagonistkou je Martina Paulíková z o.z. Slatinka. Vo videu vysvetľuje, prečo je územný plán dôležitý a ako ho môže občan ovplyvniť. „Územný plán je najdôležitejší strategický dokument, ktorý ovplyvňuje to, čo sa stane v obci. Preto chceme naučiť žiakov, že je veľmi dôležité si všímať, čo sa v ňom deje,“ vysvetľuje Matej.

Richard Medal si pripravil pre účastníkov rôzne úlohy, ktorými sa snažil ukázať, ako tému zaradiť do vyučovania. Pedagógovia sedeli v skupinkách nad Územným plánom Trenčína a so záujmom sa zapájali do diskusie.„O územných plánoch nevyučujeme, na geografii je akurát téma Mapa a plán, ale to je skôr také veľmi všeobecné,“ upresňuje situáciu na základných školách Jaromír Flaškár, učiteľ zo ZŠ Mládežníckej.

Jana Šosovičková, zástupkyňa Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici, bola jediná, ktorá s témou územného plánovania so žiakmi pracuje. Podľa nej je veľmi dôležité, aby deti vedeli, že môžu ovplyvňovať umiestenie oddychových plôch v mestách. Táto škola má rozbehnutý projekt s mestom, ktorého výsledkom bude verejný sad starých odrôd ovocných stromov, čo účastníci seminára vnímali ako inšpiratívny príklad dobrej praxe. 

Mladá reportérka Mária Jánošíková o seminári natočila krátke video 

 

 

Priložené obrázky
Nad Územným plánom mesta Trenčín
Premiéra videa s Martinou Paulíkovou
Seminár pre pilotné školy projektu Objektív 21