Video workshop v Trenčíne

Meno autora/autorov

Matej Majerský, Timea Marônková

Vek autora/autorov

Škola

SOŠ Stará Turá