Ako sa triedi odpad na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom

Čitajte tiež

Meno autora/autorov

Radoslav Kmeco Šimon Nehéz Filip Dian

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom